Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

79541 / 2016-06-10 - Administracja samorządowa / Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Białystok)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-05 pod pozycją 77434. Zobacz ogłoszenie 77434 / 2016-04-05 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 79541

Data publikacji: 2016-06-10

Nazwa:
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Ulica: ul. Handlowa 6/108

Numer domu: 6

nr_miesz: 108

Miejscowość: Białystok

Kod pocztowy: 15-399

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 085 7481200

Numer faxu: 085 7481201

Adres strony internetowej: www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Regon: 57975085905000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 77434

Data wydania biuletynu: 2016-04-05

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 77434

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontu korony, skarp i budowli komunikacyjnych wału przeciwpowodziowego Kupiski - Jednaczewo - etap I i II, miasto Łomża, gmina Łomża, gmina Piątnica 0+000-8+733

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie remontu korony, skarp i budowli komunikacyjnych wału przeciwpowodziowego Kupiski - Jednaczewo - etap I i II, miasto Łomża, gmina Łomża, gmina Piątnica:
1) Remont korony (z uwzględnieniem nawierzchni przystosowanej do przemieszczania się pojazdów mechanicznych), skarp i budowli komunikacyjnych (przejazdy wałowe) wału przeciwpowodziowego Jednaczewo w km 4+600 ÷ 8+733, Miasto Łomża, gminy Piątnica i Łomża - ETAP I
2) Remont korony (z uwzględnieniem nawierzchni przystosowanej do przemieszczania się pojazdów mechanicznych), skarp i budowli komunikacyjnych (przejazdy wałowe) wału przeciwpowodziowego Jednaczewo w km 0+000÷4+600, Miasto Łomża, gminy Piątnica i Łomża - ETAP II

Kody CPV:
452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Drew-Kos Dariusz Różycki

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Chojnicka 74

Miejscowość: Tuchola

Kod pocztowy: 89-500

ID województwa: 1

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Data udzielenie zamówienia: 07/06/2016

Liczba ofert: 14

Liczba odrzuconych ofert: 2

Szacunkowa wartość zamówienia: 1681199,34

Cena wybranej oferty: 1196757,86

Cena minimalna: 1196757,86

Cena maksymalna: 2099188,68

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

174275 / 2013-08-30 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Opole (opolskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania WZMIUW w Opolu Oddział w Krapkowicach

173915 / 2011-06-22 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Kanał Piaseczyński km 0+650-0+960, 2+775-2+950, m. Piaseczno, gm. Piaseczno

378914 / 2013-09-18 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja bieżąca i gruntowna cieków na terenie pow. łomżyńskiego i wysokomazowieckiego - zad. OT Łomża II

144664 / 2014-04-29 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja bieżąca i gruntowna cieków oraz eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. bielskiego, siemiatyckiego - zad. Rejon VI- I przetarg

209705 / 2008-09-09 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Łódź (łódzkie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi (wały, rzeki, budowle) w tym zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne dla woj. łódzkiego - wały przeciwpowodziowe, rzeki

324826 / 2011-10-07 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja rzek/cieków: rzeka Kropiwna w km 1+200-5+470, 8+200-13+200 i Kanał Sokółka w km 0+900-4+600 na terenie pow. Sokółka, woj. podlaskie.

267848 / 2012-07-24 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja bieżąca i gruntowna cieków oraz remont budowli piętrzącej na terenie pow. hajnowskiego, woj. podlaskie

204414 / 2013-05-27 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja bieżąca cieków i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. białostocki - zad. Białystok III

251552 / 2014-07-28 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja bieżąca cieków i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. sokólskiego, monieckiego, białostockiego -zad OTB IV/2

196222 / 2014-06-10 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Opole (opolskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania WZMIUW w Opolu Oddział w Kluczborku

294606 / 2012-08-09 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja dopływu do starorzecza rzeki Narew i starorzecza rzeki Narew, na terenie pow. białostockiego, woj. podlaskie

162858 / 2013-04-24 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Opole (opolskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Usuwanie szkód powodziowych na rzece Ścinawa Niemodlińska w km od 0+160 do 8+756, Gmina Lewin Brzeski i Niemodlin

263414 / 2015-10-06 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Opole (opolskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania WZMIUW w Opolu Oddział w Kluczborku