Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

74907 / 2016-06-08 - Administracja samorządowa / Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Białystok)

lol gra

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-26 pod pozycją 102924. Zobacz ogłoszenie 102924 / 2016-04-26 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 74907

Data publikacji: 2016-06-08

Nazwa:
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Ulica: ul. Handlowa 6/108

Numer domu: 6

nr_miesz: 108

Miejscowość: Białystok

Kod pocztowy: 15-399

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 085 7481200

Numer faxu: 085 7481201

Adres strony internetowej: www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Regon: 57975085905000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 102924

Data wydania biuletynu: 2016-04-26

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 102924

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych i eksploatacją budowli piętrzących na terenie powiatu suwalskiego - zadanie Suwałki I

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1) Czarna Hańcza
konserwacja bieżąca km 6,930; 2) Maniówka konserwacja bieżąca km 5,875 uzupełnienie ubytków ziemi m 30,0;
3) Potopka konserwacja bieżąca km 3,655; 4) Potopka I konserwacja bieżąca km 4,470; 5) Szelmentka
konserwacja bieżąca km 1,275 odc. nieuregulowany km 1,030; 6) Szeszupa konserwacja bieżąca km 2,380; 7)
Wiatrołuża konserwacja bieżąca km 9,856; 8) Wizga konserwacja bieżąca km 2,305; 9) Błędzianka konserwacja
bieżąca km 5,565 uzupełnienie ubytków na rozm. przep. szt 1; 10) Zalewianka konserwacja bieżąca km 6,085; 11)
Czerwonka konserwacja bieżąca km 4,430 eksploatacja budowli piętrzących szt 1; 12) Jaworek konserwacja
bieżąca km 3,700 eksploatacja budowli piętrzących szt 1; 13) Kamienny Bród konserwacja bieżąca km 2,465; 14)
Zuśnianka konserwacja bieżąca km 5,525; 15) Kanał Rynie konserwacja bieżąca km 4,130 eksploatacja budowli
piętrzących szt 1; 16) Czarnówka konserwacja bieżąca km 1,035; 17)Głęboka konserwacja bieżąca km 12,930
eksploatacja budowli piętrzących szt 2; 18) Szczeberka konserwacja bieżąca km 5,695

Kody CPV:
452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Budowlane i Melioracyjne Józef Wołyniec

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Kowalskiego 4B/33

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

ID województwa: 9

Województwo / kraj: podlaskie

Data udzielenie zamówienia: 07/06/2016

Liczba ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 152274,73

Cena wybranej oferty: 144985,28

Cena minimalna: 144985,28

Cena maksymalna: 174627,01

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

216854 / 2011-07-26 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja rzek/cieków: Doprowadzalnik - E, Pulszanka, Kanał Wałęga, Ciek Trościanka, Orlanka i Łoknica na terenie pow. bielskiego, woj. podlaskie

320972 / 2010-10-06 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Usuwanie szkód powodziowych na rzekach powiatu sokólskiego w województwie podlaskim: Ciek A, rz. Sokołda, rz. Poganica, rz. Kamionka i Kanał Wogzalski.

222968 / 2015-08-28 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Inspektoratu w Białej Podlaskiej - 4 części.

116718 / 2016-05-10 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie pow. łomżyńskiego - zad. Łomża II

77199 / 2013-05-15 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja bieżąca cieków i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. kolneńskiego - zad. Kolno II

283768 / 2011-09-12 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja cieku : Zabudowa wyrwy na rzece Ślina w km 16+100 na terenie pow. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie.

191150 / 2011-07-08 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja rzek/cieków: Łabna, Kanał Grzędy Wejdo, Kanał Krusza - Serafin, Kanał Ulgi, Rudna, Skroda, Mogilna, Matlak, Penza i Wincenta oraz eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. Kolno, woj. Podlaskie.

131538 / 2015-06-02 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja bieżąca i gruntowna cieków oraz eksploatacja i naprawa budowli piętrzących na terenie pow. monieckiego - zad. OTB II/1

97654 / 2014-03-24 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Opole (opolskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania WZMIUW w Opolu Oddział w Głubczycach

67132 / 2013-02-18 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja bieżąca cieków i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. hajnowskiego - zad. Hajnówka I

322954 / 2015-11-27 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Opole (opolskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania WZMIUW w Opolu Oddział w Opolu

398352 / 2012-10-15 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Remont jazów na rzece Orlanka szt.1 w km 3+040 oraz na rzece Biała szt. 5 w km 15+360, 17+500, 20+030, 21+510, 23+970, gm. Bielsk Podlaski, Orla, pow. Bielsk Podlaski, woj. podlaskie.

263502 / 2015-10-06 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Opole (opolskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania WZMIUW w Opolu Oddział w Kluczborku

134420 / 2015-06-03 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja bieżąca i gruntowna cieków oraz eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. sokólskiego - zad. OTB IV/1

406702 / 2014-12-11 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja gruntowna rzeki Szczeberka i Zalewianka oraz naprawa budowli w ciągu rzeki Maniówka na terenie pow. augustowskiego i suwalskiego, woj. podlaskie

257330 / 2014-08-01 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Opole (opolskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania WZMIUW w Opolu Oddział w Prudniku