Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

79395 / 2016-06-10 - Administracja samorządowa / Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Białystok)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-15 pod pozycją 90502. Zobacz ogłoszenie 90502 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 79395

Data publikacji: 2016-06-10

Nazwa:
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Ulica: ul. Handlowa 6/108

Numer domu: 6

nr_miesz: 108

Miejscowość: Białystok

Kod pocztowy: 15-399

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 085 7481200

Numer faxu: 085 7481201

Adres strony internetowej: www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Regon: 57975085905000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 90502

Data wydania biuletynu: 2016-04-15

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 90502

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych i eksploatacją budowli piętrzących na terenie pow. grajewskiego - zadanie Grajewo I

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w ramach zadania pn. Roboty związane z utrzymaniem wód, urządzeń melioracji wodnych podstawowych i eksploatacją budowli piętrzących na terenie pow. grajewskiego - zadanie Grajewo I
Prace konserwacyjne:
konserwacja cieku naturalnego:
1. Kanał Odpływowy - km 0+000-0+625, do konserwacji - 625 m
2. Rzeka Binduga - km 0+000-4+100, 6+500-14+839, do konserwacji - 12 439 m
3. Ciek A - km 0+000-6+178, do konserwacji - 6 178 m
4. Kanał Szymański - km 0+000-7+050 , do konserwacji - 7 050 m
5. Doprowadzalnik B - km 0+000-10+966, do konserwacji - 10 966 m
6. Kanał Kuwaski - km 0+000-14+880, do konserwacji - 14 880 m
7. Gutter - km 0+000-1+966, do konserwacji - 1 966 m
8. Rzeka Matlak - km 0+000-12+302, do konserwacji - 12 302 m
9. Rzeka Wissa - km 4+922-20+600, 20+750-29+500, 34+800-36+300, 41+385-43+385, 46+500 - 53+827, 55+500-57+248, do konserwacji - 37 003 m
10. Kanał Pieńczykowski - km 0+285-2+494, do konserwacji - 2 209 m
11. Rów spod Stoczka - km 1+935-8+994, do konserwacji - 7 059 m
12. Rzeka Zgniłka - km 0+000-1+550, do konserwacji - 1 550 m
13. Rzeka Jerzgnia - km 13+662-22+278, 23+834-26+090, o konserwacji - 10 872 m
eksploatacja budowli piętrzących
1. Rzeka Binduga - 6 szt.
2. Kanał Szymański - 6 szt.
3. Doprowadzalnik 2-A - 6 szt.
4. Kanał Kuwaski - 4 szt.
5. Gutter - 1 szt.
6. Rzeka Wissa - 3 szt.
Rów spod Stoczka - 9 szt

Kody CPV:
452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Andrzej Wiśniewski, Wykopy Ziemne

Adres pocztowy wykonawcy: Mścichy 44

Miejscowość: Radziłów

Kod pocztowy: 19-213

ID województwa: 9

Województwo / kraj: podlaskie

Data udzielenie zamówienia: 09/06/2016

Liczba ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 252834,80

Cena wybranej oferty: 264377,38

Cena minimalna: 264377,38

Cena maksymalna: 346921,59

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

151420 / 2013-04-17 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Opole (opolskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania WZMIUW w Opolu Oddział w Oleśnie

212026 / 2013-06-03 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Opole (opolskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania WZMIUW w Opolu Oddział w Opolu

246544 / 2011-08-17 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja rzek/cieków: Pełchówka, Rokietnica, Nurzec w pow. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie

503176 / 2012-12-11 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja gruntowna rzek Siennica i Sielczanka na terenie gm. Grodzisk, Boćki, Dziadkowice, pow. Siemiatycze, Bielsk Podlaski, woj. podlaskie.

151394 / 2011-06-09 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja rzek/cieków: Bździążek, Kanał C Trzaski, Dopływ A i Muzga na terenie pow. łomżyńskiego, woj. podlaskie.

257090 / 2011-08-24 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Remont budowli piętrzącej - rzeka Skroda w km 12+900 oraz remont urządzeń piętrzących jazów na rzekach: Turośl w km 8+000, Turoślanka w km 0+600, Turośl w km 5+960, Turośl w km 9+760 na terenie pow. Kolno, gm. Turośl, woj. podlaskie.

175342 / 2011-06-28 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja rzek/cieków: Rów N, Kanał O Tykocin, Nereśl Dolna, Nereśl Górna, Jaskranka, Krzemianka Kopisk, Wodziłówka, Biebła w pow. Mońki, woj. podlaskie

126576 / 2012-04-20 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja cieków i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. grajewskiego, woj. podlaskie

260176 / 2015-10-02 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty konserwacyjno-remontowe na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Lubartów - 2 zadania.

328732 / 2011-10-11 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja rzek/cieków: rzeka Ruda w km 0+000-10+450 i rzeka Czyżówka w km 0+000-8+760 na terenie pow. Hajnówka , woj. podlaskie.

414348 / 2014-12-18 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja wału przeciwpowodziowego - Sulin w km 0+000-1+300, gm. Wizna, pow. Łomża, woj. podlaskie

177304 / 2011-06-29 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja rzek/cieków: Silna, Kukawka, Pełchówka, Ciek od Narojk, Ciek od Stadnik, Kamionka, Mahomet, Nurczyk, Ciek od Dziadkowic, Ciek L, Pulwa, Leśna, Szysia i Rów A na terenie pow. siemiatyckiego, woj. podlaskie

260360 / 2015-10-02 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja rzeki Piwonia w km 53+500 - 63+675 tj. 10,175 km , gm.Ludwin i gm.Puchaczów, pow łęczyński

114296 / 2016-05-09 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu białostockiego, monieckiego i sokólskiego - OTB Rejon V/I