Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452482009 (Roboty budowlane w zakresie suchych doków)

W serwisie znajdziesz 2 przetargów 452482009 (Roboty budowlane w zakresie suchych doków).

79597 / 2016-06-10 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452482009 (Roboty budowlane w zakresie suchych doków)
Wykonanie 2 (drugiej) części remontu budowli upustowej zapory czołowej Zbiornika Wodnego Siemianówka, gmina Narewka, woj. podlaskie, nr działki 1457, obręb Łuka i Słobódka 1

81172 / 2016-04-07 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452482009 (Roboty budowlane w zakresie suchych doków)
Wykonanie 2 (drugiej) części remontu budowli upustowej zapory czołowej Zbiornika Wodnego Siemianówka, gmina Narewka, woj. podlaskie, nr działki 1457, obręb Łuka i Słobódka 1