Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

84597 / 2016-06-14 - Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna / Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Warszawa)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-05-11 pod pozycją 117962. Zobacz ogłoszenie 117962 / 2016-05-11 - Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 84597

Data publikacji: 2016-06-14

Nazwa:
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Ulica: ul. Ksawerów 8

Numer domu: 8

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-656

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 22 8438131

Numer faxu: 22 8438071

Adres strony internetowej: www.wzmiuw.waw.pl

Regon: 00058558400000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 117962

Data wydania biuletynu: 2016-05-11

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 117962

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Inny rodzaj zamawiającego: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie Inspektoratu w Grodzisku Mazowieckim i Wołominie w Oddziale WZMiUW w Warszawie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - zadania na terenie Inspektoratu w Grodzisku Mazowieckim i Wołominie. Zamówienie podzielono na 3 części: Część 1Bieżące utrzymanie rzeki Utrata w km 57+800-57+930; Część 2Utrzymanie rzeki Kanał Sierakowski w km 2+530 - 7+975; Część 3Utrzymanie rzeki Beniaminówka w km 4+740 - 9+235, 11+100 - 15+800. Zakres robót obejmuje odpowiednio: dla rzeki Utraty: zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, ręczne plantowanie powierzchni skarp, ułożenie geowłókniny, wykonanie opasek wielokiszkowych z kiszek 3x20 cm, humusowanie skarp z obsiewem. dla rzeki Kanał Sierakowski: ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp; wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp; ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych z dna cieków; wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków; ręczne usuwanie namułu z cieków; ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków; likwidacja przetamowań z gałęzi i innych nieczystości; dla rzeki Beniaminówka: mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki; ręczne wykoszenie (dokoszenie) porostów gęstych twardych ze skarp; ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych ze skarp; wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp; ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków; wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków; ręczne usuwanie namułu z cieków; oczyszczenie z namułu przepustów rurowych; likwidacja przetamowań z gałęzi i innych nieczystości na całej długości z transportem na odległość; wywożenie karpiny i gałęzi; ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości. Szczegółowy zakres usług określają przedmiary stanowiące załącznik do SIWZ. Sposób wykonania określają wytyczne wykonania i odbioru robót stanowiące integralną część specyfikacji - zał. nr 1 do SIWZ

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: LORMAX Małecki Bogdan

Adres pocztowy wykonawcy: Łajski, ul. Piaskowa 12

Miejscowość: Legionowo

Kod pocztowy: 05-119

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Nazwa:
Bieżące utrzymanie rzeki Utrata w km 57+800-57+930

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 09/06/2016

Liczba ofert: 11

Liczba odrzuconych ofert: 2

Szacunkowa wartość zamówienia: 35778,01

Cena wybranej oferty: 26832,60

Cena minimalna: 25852,53

Cena maksymalna: 66208,60

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: KAMA BIS Paweł Kaczmarczyk

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Jana Husa 18B/207

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 03-152

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Nazwa:
Utrzymanie rzeki Kanał Sierakowski w km 2+530 - 7+975

Nr częsci: 2

Data udzielenie zamówienia: 09/06/2016

Liczba ofert: 12

Liczba odrzuconych ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 21413,90

Cena wybranej oferty: 12850,37

Cena minimalna: 12850,37

Cena maksymalna: 32798,29

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: KAMA BIS Paweł Kaczmarczyk

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Jana Husa 18B/207

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 03-152

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Nazwa:
Utrzymanie rzeki Beniaminówka w km 4+740 - 9+235, 11+100 - 15+800

Nr częsci: 3

Data udzielenie zamówienia: 09/06/2016

Liczba ofert: 12

Liczba odrzuconych ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 38526,30

Cena wybranej oferty: 21809,04

Cena minimalna: 21809,04

Cena maksymalna: 79660,38

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)

Podobne przetargi

202821 / 2014-09-24 - Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ostrołęce - Ostrołęka (mazowieckie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Działania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie pow. przasnyskiego, ostrołęckiego i wyszkowskiego

210538 / 2011-07-21 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ciechanowie - Ciechanów (mazowieckie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych i utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie powiatu płońskiego, woj. mazowieckie

381240 / 2013-09-19 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Oczyszczenie z namułu płytek na skarpach KWK w km 99+700-99+750; 64+340-73+600; konserwacja Zbiorników i Doprowadzalników, pow. Parczew.

371706 / 2012-09-28 - Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim - Sokołów Podlaski (mazowieckie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa- działania na terenie Inspektoratu w Mińsku Mazowieckim

312084 / 2012-08-23 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ciechanowie - Ciechanów (mazowieckie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie powiatu ciechanowskiego

189291 / 2011-07-11 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Konserwacja wałów przeciwpowodziowych rz.Wisła - wał Góra Puławska w km 0+000-1+650, 0+000-0+950, 0+000-9+220, tj. 11,335 km (I i II koszenie)

339898 / 2011-10-18 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Konserwacja i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - działania na terenie Inspektoratu WZMiUW w Otwocku z siedziba w Sobiekursku

395388 / 2012-10-12 - Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim - Sokołów Podlaski (mazowieckie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa- działanie na terenie Inspektoratu w Mińsku Mazowieckim

186043 / 2011-07-07 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Wykonanie konserwacji wałów przeciwpowodziowych - wał wsteczny lewy rzeki Chodelka w km 0+000-6+100, tj. 6,1 km (I i II koszenie)

395140 / 2013-09-30 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Wykonanie robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Zamość.

381504 / 2011-11-16 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Bieżące utrzymanie rzeki Rokitnicy Starej - naprawa wyrw w skarpie rzeki w km 4+125-4+485, 4+694-4+715, 4+725-4+735

498920 / 2012-12-10 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Wykonanie robót remontowo- konserwacyjnych na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Opole Lubelskie - 3 zadania.

352112 / 2012-09-18 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Mechaniczne wykoszenie porostów skarp,ław i korony II-go przekroju Kanału Wieprz-Krzna w km 102+880-125+500, pow. Radzyń Podlaski

284452 / 2012-08-03 - Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim - Sokołów Podlaski (mazowieckie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa- działania na terenie Inspektoratu w Sokołowie Podlaskim