Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)

W serwisie znajdziesz 8780 przetargów 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej).

94841 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów - budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ - Etap II - Zadanie nr 1

94403 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Nałęczów - Nałęczów (lubelskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie dokumentacji projektowej sieci połączeń komunikacyjnych w ramach Zintegrowanego Węzła Komunikacyjnego Nałęczów

94259 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Nałęczów - Nałęczów (lubelskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie projektu Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy dworcu PKP, w ramach projektu Zintegrowany Węzeł Komunikacyjny Nałęczów

93789 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Pobiedziska - Pobiedziska (wielkopolskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz realizację zadania pt: budowa ul. Łąkowej w Biskupicach na odcinku od ul. Głównej do działek nr 250 i 251 wraz z jej odwodnieniem

93745 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie - Strzelin (dolnośląskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Sporządzenie dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Chociwel w km 56+987 do 57+324

92085 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 427 W KM 6+488 W M. ROSZOWICE

91439 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę, prawomocnych decyzji administracyjnych na wycinkę drzew oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla: Zadania 1 -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Dzielnicy Bór w Sosnowcu i Zadania 2 -Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w Dzielnicy Bór w Sosnowcu

91353 / 2016-06-17 - Inny: Lasy Państwowe, państwowa jednostka nie posiadająca osobowości prawnej.

Nadleśnictwo Łosie - Ropa (małopolskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na budowę, zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji - 2

90457 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Słupsk (pomorskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)

89801 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Burmistrz Chrzanowa - Chrzanów (małopolskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach

88755 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B droga nr 8 - Sielachowskie - Osowicze (gm. Wasilków)

88729 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Wólka - Biele (Gm. Juchnowiec Kościelny)

88643 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Mielec - Mielec (podkarpackie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont ogrodzenia oraz zagospodarowanie ogrodów przedszkolnych przy Przedszkolu Miejskim nr 13 w Mielcu przy ul. Łukasiewicza 1B

88539 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa rowu S-R (Rów Graniczny) dla pełnienia funkcji przeciwpowodziowej dla mieszkańców wsi Jacków i Janowice, gm. Mełgiew.

88343 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy połączenia drogowego oraz miejsc postojowych w ramach Węzła Integracyjnego Kwiatowa z opcją pełnienia nadzoru autorskiego (znak sprawy: ZZP.271.35.2016.EJ)

88179 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Åšwidnik - Åšwidnik (lubelskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Dokumentacja projektowa budowy ul. Żwirki i Wigury i ul. Nadleśnej w Świdniku (od ronda na ul. Żwirki i Wigury do ul. Mełgiewskiej)

87801 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań: Zadanie częściowe nr 1. Remont pompowni melioracyjnej Osieki, T/O Koszalin. Zadanie częściowe nr 2. Remont pompowni melioracyjnej Strzeżewo, T/O Kamień Pomorski. Zadanie częściowe nr 3. Remont pompowni melioracyjnej Wyspa Pucka, T/O Szczecin.

87053 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Lubartów - Lubartów (lubelskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z opracowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji oraz uzyskanie ww. decyzji dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Wierzbową

86717 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina JastrzÄ…b - JastrzÄ…b (mazowieckie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072 na terenie gminy Jastrząb

85985 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Radzymin - Radzymin (mazowieckie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID budowy drogi północnej w Radzyminie

85707 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Mielec - Mielec (podkarpackie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa przedłużenia ul. Korczaka w Mielcu

84559 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Starostwo Powiatowe w Nysie - Nysa (opolskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Dokumentacja techniczna Budowa Centrum Rehabilitacji i Integracji Społecznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przy ul. Grodkowskiej w Nysie.

84467 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wilkowice - Wilkowice (śląskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla budowy zbiornika wodnego małej retencji na rzece Biała - w miejscowości Bystra (gmina Wilkowice, powiat bielski, województwo śląskie) wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

83875 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Bytów - Bytów (pomorskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg gminnych: ul. Miła, Pochyła, Cicha w Bytowie oraz drogi gminnej w miejscowości Rekowo