Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

82869 / 2016-06-13 - Administracja samorządowa / Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Białystok)

Zobacz produkty związane z Buty męskie za kostkę

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-12 pod pozycją 85628. Zobacz ogłoszenie 85628 / 2016-04-12 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 82869

Data publikacji: 2016-06-13

Nazwa:
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Ulica: ul. Handlowa 6/108

Numer domu: 6

nr_miesz: 108

Miejscowość: Białystok

Kod pocztowy: 15-399

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 085 7481200

Numer faxu: 085 7481201

Adres strony internetowej: www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl

Regon: 57975085905000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 85628

Data wydania biuletynu: 2016-04-12

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 85628

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty związane z utrzymaniem urządzeń wodnych podstawowych i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. sejneńskiego - zad. Sejny I

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w ramach zadania pn. Roboty związane z utrzymaniem urządzeń wodnych podstawowych i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. sejneńskiego - zad. Sejny I, obejmującego:
1) Obiekt nr 1 - Konserwacja cieku naturalnego - Rzeka CZARNIAWKA w km 0+000 - 5+545, gm. Sejny, gm. Krasnopol, pow. sejneński;
2) Obiekt nr 2 - Konserwacja cieku naturalnego - Rzeka DZIEDZIULKA w km 0+000-2+510 i 5+020 - 8+560; 9+320 - 10+790, gm. Puńsk, pow. sejneński;
3) Obiekt nr 3 - Konserwacja cieku naturalnego - Rzeka HOŁNIANKA w km 0+000 - 4+420, gm. SEJNY, pow. sejneński;
4) Obiekt nr 4 - Konserwacja cieku naturalnego - Rzeka JENORAJŚCIE w km 0+090 - 4+295 ;4+800-8+240 oraz eksploatacja budowli w km 2+730, 4+940, 5+920, 5+515, 7+405, gm. Sejny, pow. sejneński;
5) Obiekt nr 5 - Konserwacja cieku naturalnego - Rzeka Marycha w km: 38+860 - 40 +260; 40+965 - 41+065, gm. Sejny, pow. sejneński;
6) Obiekt nr 6 - Konserwacja cieku naturalnego - Rzeka MARYCHNA w km 0+000 - 4+430, gm. Krasnopol, pow. sejneński;
7) Obiekt nr 7 - Konserwacja cieku naturalnego - Rzeka PAWŁÓWKA w km: 1+400 - 11+580 oraz eksploatacja budowli w km 2+505, 3+280, 3+655, 4+810, 5+955, 8+555, 9+990, 13+675, gm. Krasnopol, pow. sejneński;
8) Obiekt nr 8 - Konserwacja cieku naturalnego - Rzeka Pilwianka w km 0+565 2+475; 3+125 - 4+830, gm. Sejny, pow. sejneński;
9) Obiekt nr 9 - Konserwacja cieku naturalnego - Rzeka PUŃSK w km ) 0+000 - 1+575;2+585-3+205;3+385-3+600;3+935-5+680;6+130-8+140;8+180-8+255;8+330-8+570;8+840-9+400, gm. Puńsk, pow. sejneński;
10) Obiekt nr 10 - Konserwacja cieku naturalnego - Rzeka RUBIEŻANKA w km 0+270-2+780 i 4+330- 8+380 oraz eksploatacja budowli w km 5+545, 5+840, 6+910, gm. Sejny i Puńsk, pow. sejneński;
11) Obiekt nr 11 - Konserwacja cieku naturalnego - Rzeka SEJWY w km 4+000 - 11+200, gm. Puńsk, pow. sejneński;
12) Obiekt nr 12 - Konserwacja cieku naturalnego - Rzeka WIERŚNIANKA w km 10 + 850 - 18+030 oraz eksploatacja budowli w km 12+250, 13+105, 14+560, 16+500, gmina Giby, gmina Sejny, pow. sejneński..

Kody CPV:
452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Lipowa 41

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

ID województwa: 9

Województwo / kraj: podlaskie

Data udzielenie zamówienia: 10/06/2016

Liczba ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert: 2

Szacunkowa wartość zamówienia: 137593,61

Cena wybranej oferty: 112275,09

Cena minimalna: 112275,09

Cena maksymalna: 594174,87

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

205214 / 2015-08-11 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Wykonanie robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Biłgoraj - 5 zadań.

330418 / 2010-10-13 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Usuwanie szkód powodziowych na rzekach powiatu augustowskiego w województwie podlaskim: rzeka Żarnówka, rzeka Zgniłka, rzeka Słuczka i rzeka Bargłówka

398510 / 2012-10-15 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja rzek/cieków: Doprowadzalnik E, Pulszanka, Kanał Wałęga, Trościanka, Ciek od Knoryd, Biała na terenie pow. bielskiego, woj. podlaskie

77199 / 2013-05-15 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja bieżąca cieków i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. kolneńskiego - zad. Kolno II

363834 / 2014-11-03 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja gruntowna rzeki Szczeberka i Zalewianka oraz naprawa budowli w ciągu rzeki Maniówka na terenie pow. augustowskiego i suwalskiego, woj. podlaskie

264652 / 2015-10-07 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty konserwacyjno-remontowe na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Puławy - 3 zadania.

110556 / 2016-05-04 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu białostockiego i monieckiego - OTB Rejon II/I

151090 / 2015-06-22 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty konserwacyjno-remontowe na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Janów Lubelski - 3 zadania.

114039 / 2015-07-30 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty konserwacyjno-remontowe na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Kraśnik - 4 zadania

211182 / 2015-08-18 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Roboty konserwacyjno-remontowe na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Chełm - 2 zadania.

267662 / 2014-08-11 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Opole (opolskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie działania WZMIUW w Opolu Oddział w Opolu

52150 / 2016-03-09 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Opole (opolskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Utrzymanie cieków wodnych oraz urządzeń melioracji podstawowych na terenie działania WZMiUW w Opolu Oddział w Opolu

303386 / 2011-09-23 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Remont budowli piętrzącej - rzeka Skroda w km 12+900 oraz remont urządzeń piętrzących jazów na rzekach: Turośl w km 8+000, Turoślanka w km 0+600, Turośl w km 5+960, Turośl w km 9+760 na terenie pow. Kolno, gm. Turośl, woj. podlaskie

67132 / 2013-02-18 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Konserwacja bieżąca cieków i eksploatacja budowli piętrzących na terenie pow. hajnowskiego - zad. Hajnówka I

398352 / 2012-10-15 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Białystok (podlaskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Remont jazów na rzece Orlanka szt.1 w km 3+040 oraz na rzece Biała szt. 5 w km 15+360, 17+500, 20+030, 21+510, 23+970, gm. Bielsk Podlaski, Orla, pow. Bielsk Podlaski, woj. podlaskie.

146375 / 2015-10-07 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
trzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Inspektoratu w Parczewie - 3 części