Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 713190007 (Usługi biegłych)

W serwisie znajdziesz 4100 przetargów 713190007 (Usługi biegłych).

92713 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kielce - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic i sporządzenie dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości

92575 / 2016-06-17 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

92285 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Wycena nieruchomości gruntowych położonych w Rzeszowie nr postępowania: BGM-IV. 2311.2.23.2016

90493 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Lublin - Lublin (lubelskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Wykonanie 9 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Miasta Lublin

89955 / 2016-06-16 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

89731 / 2016-06-16 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

89259 / 2016-06-16 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

89235 / 2016-06-16 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

89101 / 2016-06-16 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

89041 / 2016-06-16 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

89035 / 2016-06-16 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Wykonanie 6 opinii biegłego o powierzchni użytkowej budynków lub powierzchni gruntu, na którym znajdowały się budynki, wchodzących w skład nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojną prowadzoną w latach 1939-1945

88663 / 2016-06-16 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

88627 / 2016-06-16 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie

87681 / 2016-06-15 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 4 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.16.2016.U

87461 / 2016-06-15 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.29.2016.U

80945 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Lublin - Lublin (lubelskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Wykonanie do 19 operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty, o której mówi art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.), zwanej dalej opłatą planistyczną lub odszkodowania o którym mówi art. 36 ust. 1 i 3 ww. ustawy

80683 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Wycena nieruchomości lokalowych położonych w Rzeszowie nr postępowania: BGM-IV. 2311.3.6.2016

78427 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Wycena nieruchomości gruntowych położonych w Rzeszowie nr postępowania: BGM-IV. 2311.2.25.2016

76681 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Goleniów - Goleniów (zachodniopomorskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Oszacowanie 11 nieruchomości położonych przy wybudowanej w roku 2016 drodze- ulicy Gen. F. Kleeberga w Goleniowie wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu

74045 / 2016-06-07 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.23.2016.U

72697 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Lublin - Lublin (lubelskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Głównej 43, 45

69703 / 2016-06-04 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 14 zadań

69197 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 713190007 (Usługi biegłych)
Wycena nieruchomości gruntowych położonych w Rzeszowie nr postępowania: BGM-IV. 2311.2.24.2016