Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))

W serwisie znajdziesz 6926 przetargów 380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)).

93483 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))
Dostawa urządzenia do odparowywania/zatężania 54-stanowiskowy. Dostawa ekstraktora/mineralizatora mikrofalowego.

89709 / 2016-06-16 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))
Dostawa kapslownicy , różnego sprzętu i odczynników dla Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

88801 / 2016-06-16 - Inny: jednostka budżetowa

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))
Sukcesywna dostawa i transport wyrobów jednorazowych i podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach; 40 - 074 Katowice, ul. Raciborska 39.

86571 / 2016-06-15 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Gdański - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))
Dostawa wraz z montażem dygestorium do pracy z kwasem fluorowodorowym dla Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Uniwersytetu Gdańskiego.

85599 / 2016-06-14 - Uczelnia publiczna

Gdański Uniwersytet Medyczny - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))
Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

83105 / 2016-06-13 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Specjalistycznego Laboratorium Badania Zabawek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie

81019 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Gdański - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))
dostawa stacji izolacji białek z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

80991 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Gdański Uniwersytet Medyczny - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))
Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;

78567 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Gdański Uniwersytet Medyczny - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))
Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. ZP/52/2016

76455 / 2016-06-08 - Inny: instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))
Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach projektu pt. Badania struktury molekularnej samo-organizujących się frakcji pektyn roślinnych ścian komórkowych, nr umowy: UMO-2015/17/B/NZ9/03589, finansowanego w ramach konkursu OPUS 9 przez Narodowe Centrum Nauki Część I - Zestaw do homogenizowania próbek stałych - 1 szt. Część II - Eksykator próżniowy - 1 szt. znak sprawy: A-2401-17/2016

75409 / 2016-06-08 - Uczelnia publiczna

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny - Łódź (łódzkie)
CPV: 380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))
Sukcesywna dostawa wyrobów laboratoryjnych oraz szklanych do użytku laboratoryjnego dla potrzeb projektu Nanomateriały o ściśle zdefiniowanej architekturze - projektowanie, synteza, właściwości realizowanego w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników oraz Katedrze Fizyki Molekularnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkie

74435 / 2016-06-08 - Uczelnia publiczna

Gdański Uniwersytet Medyczny - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))
Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego