Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

91455 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego / Komenda Wojewódzka Policji (Bydgoszcz)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-15 pod pozycją 94164. Zobacz ogłoszenie 94164 / 2016-04-15 - Podmiot prawa publicznego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 91455

Data publikacji: 2016-06-17

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Powstańców Wielkopolskich 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Bydgoszcz

Kod pocztowy: 85-090

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 52 5255320

Numer faxu: 52 5255319

Adres strony internetowej: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Regon: 09136215200000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 94164

Data wydania biuletynu: 2016-04-15

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 94164

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu specjalistycznego

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy

Kody CPV:
380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: TRANSACTOR SECURITY Sp. z o.o.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Trakt Lubelski 257A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 04-667

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Nazwa: OŚWIETLACZ KRYMINALISTYCZNY

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 14/06/2016

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 113821,14

Cena wybranej oferty: 122877,00

Cena minimalna: 122877,00

Cena maksymalna: 124873,29

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: SARTORIUS POLAND Sp. z o.o.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Wrzesińska 70

Miejscowość: Kostrzyn

Kod pocztowy: 62-025

ID województwa: 14

Województwo / kraj: wielkopolskie

Nazwa: WAGA ANALITYCZNA

Nr częsci: 2

Data udzielenie zamówienia: 16/06/2016

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 8130,08

Cena wybranej oferty: 9976,53

Cena minimalna: 9689,94

Cena maksymalna: 9976,53

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: BIOANALYTIC Maciej Stopa

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Piekarnicza 5

Miejscowość: Gdańsk

Kod pocztowy: 80-126

ID województwa: 10

Województwo / kraj: pomorskie

Nazwa: BLENDER LABORATORYJNY

Nr częsci: 3

Data udzielenie zamówienia: 17/06/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 7099,19

Cena wybranej oferty: 8733,00

Cena minimalna: 8733,00

Cena maksymalna: 8733,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

26078 / 2015-02-05 - Administracja samorządowa

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - Kowal (kujawsko-pomorskie)
CPV: 380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))
Dostawa dla projektu BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim.

222569 / 2013-10-23 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))
Dostawa i montaż dygestoriów dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

184674 / 2012-06-01 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))
Część 1 - dostawa systemu laserowego z akcesoriami; Część 2 - dostawa suszarki próżniowej z pompą

476854 / 2013-11-21 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 380000005 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))
Dostawa stanowiska do badań efektywności instalacji fotowoltaicznej oraz dostawa stanowiska do badań efektywności podgrzewania wody przez instalację fotowoltaiczną