Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

87495 / 2016-06-15 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Szczecin)

pranie wykładzin poznań

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie z dnia pod pozycją . Zobacz ogłoszenie / - .

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 87495

Data publikacji: 2016-06-15

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Małopolska 47

Numer domu: 47

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-515

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: (091) 8211479, 8211478

Numer faxu: (091) 8211477 8215406

Adres strony internetowej: www.szczecin.kwp.gov.pl

Regon: 81090304000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Nie

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wałczu

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wałczu

Kody CPV:
553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

Kod trybu postepowania: WR

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Michał Cierpicki Jadłodajnia ul. Kościuszki 31 78-600 Wałcz

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Kościuszki 31

Miejscowość: Wałcz

Kod pocztowy: 78-600

ID województwa: 15

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Data udzielenie zamówienia: 30/05/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 5339,81

Cena wybranej oferty: 5767,00

Cena minimalna: 5767,00

Cena maksymalna: 5767,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

zal_pprawna_hid: h;

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art.: art. 67 ust. 1 pkt 4

Uzasadnienia wyboru trybu:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wałczu. Zamówienie udzielono w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art.67 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, ponieważ w dwóch kolejnych zamówieniach udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono ofert niepodlegających odrzuceniu. Zamówienie udzielono dla Michała Cierpickiego prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Jadłodajnia z siedzibą w Wałczu ul.Kościuszki 31.

Podobne przetargi

122999 / 2013-06-25 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych do wsparcia sezonu letniego na terenie gminy Mielno

47937 / 2014-03-06 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

247540 / 2009-07-21 - Inny: Państwowa jednostka budżetowa

Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Wykonanie usługi restauracyjnej i dotyczącej podawania posiłków - zestawy obiadowe (zupy, drugie danie) i napoje (kompot, soki, woda mineralna) dla 20 uczestników projektu w ŚHP Wałcz Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja. Projekt realizowany jest zgodnie z umową (nr UDA - POKL.01.03.03-00-043/09-00) i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Poddziałanie 1.3.3.

89362 / 2014-03-17 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Białogardzie

70243 / 2015-05-15 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komisariacie Policji w Dębnie.

84530 / 2012-03-19 - Administracja samorządowa

Powiat Świdwiński - Świdwin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Zorganizowanie pobytu uczestników 4 szkoleń dla Zespołu Użytkowników biorących udział w projekcie Razem Przeciw Razom

176263 / 2009-10-12 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Usługa hotelarsko-restauracyjna dotycząca szkolenia Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS PO KL

103513 / 2014-05-14 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji w Świnoujściu

222624 / 2012-06-27 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Powiatowy - Białogard (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Kompleksowa usługa żywienia chorych w Szpitalu Powiatowym w Białogardzie wraz z dzierżawą pomieszczeń Kuchni

421600 / 2012-10-29 - Inny: Ochotnicze Hufce pracy

Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania, dostarczenia, wydania wyżywienia oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych dla 30 uczestników projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

163314 / 2014-05-15 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych do wsparcia sezonu letniego na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu

89240 / 2014-03-17 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Policach

524278 / 2012-12-21 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Obsługa gastronomiczna uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia Oddziału ZUS w Szczecinie oraz wszelkich imprez masowych organizowanych przez Oddział ZUS w Szczecinie

77058 / 2009-03-25 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych w KPP w Białogardzie, KPP w Drawsku Pomorskim, KPP w Kamieniu Pomorskim, KPP w Kołobrzegu, KPP w Myśliborzu, KP w Dębnie, KPP w Sławnie, KPP w Szczecinku, KPP w Świdwinie, KPP w Wałczu, KMP w Świnoujściu

29505 / 2014-02-13 - Uczelnia publiczna

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Usługi hotelowe i restauracyjne w związku z organizacją V Edycji Kursu z zakresu zasad żywienia człowieka i dietetyki dla osób spoza społeczności akademickiej jak również pozostałych zadań realizowanych w 2014 r.

465096 / 2013-11-14 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego