Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

87531 / 2016-06-15 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Szczecin)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie z dnia pod pozycją . Zobacz ogłoszenie / - .

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 87531

Data publikacji: 2016-06-15

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Małopolska 47

Numer domu: 47

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-515

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: (091) 8211479, 8211478

Numer faxu: (091) 8211477 8215406

Adres strony internetowej: www.szczecin.kwp.gov.pl

Regon: 81090304000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Nie

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie

Kody CPV:
553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)

Kod trybu postepowania: WR

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Anna i Tomasz Cieplik, Zajazd Skalny

Adres pocztowy wykonawcy: Karwice 5

Miejscowość: Melechowo

Kod pocztowy: 76-142

ID województwa: 15

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Data udzielenie zamówienia: 30/05/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 3737,96

Cena wybranej oferty: 4037,00

Cena minimalna: 4037,00

Cena maksymalna: 4037,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

zal_pprawna_hid: h;

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art.: art. 67 ust. 1 pkt 4

Uzasadnienia wyboru trybu:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie. Zamówienie udzielono w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art.67 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, ponieważ w dwóch kolejnych zamówieniach udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono ofert. Zamówienie udzielono dla Anny i Tomasza Cieplik prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Zajazd Skalny z siedzibą w Karwice 5, Malechowo.

Podobne przetargi

103481 / 2014-05-14 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie

122999 / 2013-06-25 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych do wsparcia sezonu letniego na terenie gminy Mielno

47937 / 2014-03-06 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

182475 / 2010-07-09 - Administracja samorządowa

Powiat Koszaliński - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
USŁUGI Z ZAKRESU: NOCLEGÓW, WYŻYWIENIA, SALI SZKOLENIOWEJ ORAZ SERWISU KAWOWEGO PODCZAS SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: PRZYJAZNY URZĄD- SPRAWNA ADMINISTRACJA W POWIECIE KOSZALIŃSKIM

58296 / 2010-03-03 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, połączone z wynajęciem sali wykładowej na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

286296 / 2009-08-20 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych w KMP w Koszalinie, KPP w Gryficach, KPP w Gryfinie, KPP w Chojnie, KPP w Łobzie

247540 / 2009-07-21 - Inny: Państwowa jednostka budżetowa

Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Wykonanie usługi restauracyjnej i dotyczącej podawania posiłków - zestawy obiadowe (zupy, drugie danie) i napoje (kompot, soki, woda mineralna) dla 20 uczestników projektu w ŚHP Wałcz Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja. Projekt realizowany jest zgodnie z umową (nr UDA - POKL.01.03.03-00-043/09-00) i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Poddziałanie 1.3.3.

389640 / 2012-10-09 - Inny: Ochotnicze Hufce Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania, dostarczenia, wydania wyżywienia oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych dla 30 uczestników projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

57477 / 2013-04-16 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych do wsparcia sezonu letniego na terenie KMP w Świnoujściu oraz słuchaczy Szkoły Policji ze Słupska skierowanych na praktykę do KMP w Świnoujściu

182139 / 2010-07-09 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków połączone z wynajęciem sali wykładowej na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - II

245792 / 2012-07-11 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Obsługa gastronomiczna (śniadania i obiadokolacje) uczestników pobytu wypoczynkowego w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym w Lubinie, ul. Główna 7, w trakcie trwania dwóch turnusów.

236735 / 2013-11-08 - Administracja samorządowa

Powiat Świdwiński - Świdwin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Zorganizowanie pobytu uczestników szkolenia upowszechniającego w ramach projektu Razem Przeciw Razom

52672 / 2012-02-22 - Podmiot prawa publicznego

Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie żywienia całodobowego osób przebywających w Szpitalu Uzdrowiskowym MUSZELKA w Kołobrzegu

77199 / 2015-05-27 - Inny: organizacja pozarządowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "INSPIRACJA" - Złocieniec (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Usługa cateringowa dla 700 osób, uczestników Europejskiego Festiwalu Ludzi, który odbędzie się w Złocieńcu w dniach 18-25.07.2015r.

101361 / 2013-06-06 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) na terenie KPP Łobez oraz KMP Koszalin.

151616 / 2011-06-09 - Inny: państwowa jednostka budżetowa

Ochotnicze Hufce Pracy Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia poczęstunków dla uczestników projektu Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

96745 / 2011-03-25 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Usługa restauracyjna w celu zorganizowania spotkań dla pracowników Wojeódzkich Urzędów Pracy w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

112745 / 2013-06-14 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) oraz w Policyjnej Izbie Dziecka (PID) na terenie KPP Łobez oraz KMP Koszalin

89182 / 2014-03-17 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 553000003 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie