Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

94481 / 2016-06-20 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Poznań)

Najlepsza oferta na rynku wypożyczenie komputerów.

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-03-31 pod pozycją 33007. Zobacz ogłoszenie 33007 / 2016-03-31 - Administracja rządowa terenowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 94481

Data publikacji: 2016-06-20

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Jana Kochanowskiego 2A

Numer domu: 2A

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 60-844

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 061 8412743, 8412740

Numer faxu: 061 8412744

Adres strony internetowej: www.wielkopolska.policja.gov.pl

Regon: 63070341000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 33007

Data wydania biuletynu: 2016-03-31

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 33007

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZZP-2380-16/2016 Dostawa olejów silnikowych, płynów technicznych oraz eksploatacyjnych do pojazdów służbowych Policji

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olejów silnikowych, płynów technicznych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów użytkowanych przez Komendę
Wojewódzką Policji w Poznaniu i jednostki jej podległe. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 zadania (części). Rodzaj, ilość i parametry jakościowe jakimi powinny charakteryzować się zamawiane produkty będące przedmiotem zamówienia w danej części postępowania określone zostały w rozdziale II SIWZ

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: ALCOR Business Partner Sp. z o. o.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Strzykulska 8

Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

Kod pocztowy: 05-850

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Nazwa: Olej silnikowy do łodzi

Nr częsci: 2

Data udzielenie zamówienia: 31/05/2016

Liczba ofert: 4

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 5600,00

Cena wybranej oferty: 5880,00

Cena minimalna: 5880,00

Cena maksymalna: 9144,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV: 092111002

Podobne przetargi

351577 / 2010-12-08 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 092111002 ()
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, płynów chłodzących, hamulcowych i eksploatacyjnych dla KWP w Rzeszowie

409240 / 2012-10-19 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 092111002 ()
Dostawa olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów KWP w Bydgoszczy

55319 / 2016-05-18 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 092111002 ()
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, płynów chłodzących, hamulcowych i eksploatacyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Numer postępowania: ZP/12/2016

5950 / 2016-01-08 - Inny: samorządowy zakład budżetowy

Komunalny Zakład Budżetowy - Duszniki (wielkopolskie)
CPV: 092111002 ()
Zakup oleju napędowego, etyliny, gazu i innych olejów do samochodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2016.

80651 / 2016-06-10 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 092111002 ()
ZZP-2380-16/2016 Dostawa olejów silnikowych, płynów technicznych oraz eksploatacyjnych do pojazdów służbowych Policji

91275 / 2009-06-10 - Inny: Jednostka wojskowa

Jednostka Wojskowa Nr 1156 - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 092111002 ()
DOSTAWY OLEJÓW, SMARÓW, PŁYNÓW CHŁODZĄCYCH I PRODUKTÓW SPECJALNYCH

524118 / 2012-12-21 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 092111002 ()
Dostawa olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów KWP w Bydgoszczy

60534 / 2014-02-20 - Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy

Miejski Zakład Komunikacji - Konin (wielkopolskie)
CPV: 092111002 ()
Sprzedaż i dostawa olei do autobusów komunikacji miejskiej.

325305 / 2011-12-09 - Inny: Policja

Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 092111002 ()
Zakup i dostawę olejów oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych na potrzeby jednostek terenowych KWP w Gorzowie Wlkp.

351113 / 2008-12-04 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 092111002 ()
Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych, olejów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

299494 / 2012-08-13 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 092111002 ()
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, płynów chłodzących, hamulcowych i eksploatacyjnych dla KWP w Rzeszowie

754 / 2009-01-05 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 092111002 ()
Dostawa olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów KWP w Bydgoszczy

318962 / 2011-10-04 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 092111002 ()
Dostawa olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów KWP w Bydgoszczy

282841 / 2010-10-12 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 092111002 ()
Dostawa olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów KWP w Bydgoszczy