Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)

W serwisie znajdziesz 4003 przetargów 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej).

93791 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miasta Imielin - Imielin (śląskie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 3)

90019 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Sławno - Sławno (łódzkie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Realizacja Projektu pn. Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP

89981 / 2016-06-16 - Podmiot prawa publicznego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Myszków (śląskie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
MODERNIZACJA SYSTEMU NAPOWIETRZANIA WRAZ Z WYMIANĄ MEMBRAN DYFUZORÓW DLA REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH NA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MYSZKOWIE

89381 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Roboty uzupełniające do umowy nr 14/UD/2016 ,,Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r.,,

81453 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Åšmigiel - Åšmigiel (wielkopolskie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko - Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, Glińsko - ROBOTY BUDOWLANE

78829 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski - Jaworzno (śląskie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Pniaka, Solskiego, Przemysłowej, Poniatowskiego, Pożarowej w Jaworznie - etap III.

78587 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Oleśnica - Oleśnica (dolnośląskie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Modrej w Oleśnicy z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w ul. Słonecznikowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrą do węzła wodociągowego w skrzyżowaniu z ul. Pogodną oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w łączniku pomiędzy ul. Akacjową a ul. Wrocławską

77771 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy

77737 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Jastków - Jastków (lubelskie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marysin i Panieńszczyzna (osiedle przy ul. II Armii WP)

75325 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki - Ożarów Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święcice - ETAP I Gmina Ożarów Mazowiecki

71023 / 2016-06-06 - Inny: Spółka prawa handlowego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie - Krotoszyn (wielkopolskie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na osiedlu przy ul. Gorzupskiej w Krotoszynie

69893 / 2016-06-06 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku - Rybnik (śląskie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
zabudowa separatorów podczyszczających ścieki opadowe z powierzchni parkingów dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: TT-108-PN/11-2016)

67251 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Jutrosin - Jutrosin (wielkopolskie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Śląskowo i Nowy Sielec

63161 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Goleniów - Goleniów (zachodniopomorskie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Awaryjna naprawa, wymiana i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Goleniów

62499 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Komunalny w Halinowie - Halinów (mazowieckie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Stołecznej, Gmina Halinów

60671 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Różan - Różan (##wojewodztwo##)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy działek w miejscowościach Dyszobaba i Różan

59333 / 2016-05-27 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Remont utwardzenia placu wraz z budowÄ… instalacji kanalizacji deszczowej, wodociÄ…gowej i elektrycznej przy Komendzie Powiatowej Policji w Bochni

59237 / 2016-05-27 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Rozbudowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leżajsk w ramach zadań: 1) Budowa wodociągów na terenie gminy, 2) Kanalizacja gminy

58453 / 2016-05-25 - Inny: jednostka organizacyjna MON

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Wykonanie robót dodatkowych branży sanitarnej w ramach zadania - Przebudowa budynku magazynowego nr 69 dla potrzeb Składu Olsztyn Jednostki Wojskowej 4226 Warszawa - Etap II - postępowanie nr 87/RB

129986 / 2016-05-23 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Tarczyn - Tarczyn (mazowieckie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Gawarskiego w Tarczynie- zamówienia uzupełniające

125426 / 2016-05-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Sławno - Sławno (łódzkie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Realizacja Projektu pn. Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP