Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Rawicz

W serwisie znajdziesz 2263 przetargów w miejscowości Rawicz.

85429 / 2016-06-14 - Inny: Spółka prawa handlowego

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 336965000 (Odczynniki laboratoryjne)
Dzierżawa dwóch analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych

83647 / 2016-06-14 - Administracja samorządowa

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych w okresie od września do grudnia 2016 roku

79989 / 2016-06-10 - Administracja samorządowa

Starostwo Powiatowe w Rawiczu - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 424161006 (Windy)
Dostępność do rehabilitacji poprzez zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce

77771 / 2016-06-09 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 452324109 (Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej)
Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy

69165 / 2016-06-03 - Inny: Inny: samorządowa instytucja kultury

Dom Kultury w Rawiczu - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 375352009 (Wyposażenie placów zabaw)
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw, elementów małej architektury oraz przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie parku przy Domu Kultury w Rawiczu - etap I część A

65451 / 2016-06-02 - Administracja samorządowa

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 453000000 (Roboty instalacyjne w budynkach)
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, malowanie pomieszczeń oraz inne roboty ogólnobudowlane w ratuszu w Rawiczu

131562 / 2016-05-24 - Administracja samorządowa

Gmina Rawicz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 905139005 (Usługi likwidacji osadów)
Odbiór, transport i przetwarzanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Rawiczu w 2016 roku

131008 / 2016-05-23 - Administracja samorządowa

Starostwo Powiatowe w Rawiczu - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000, w formacie baz danych systemu Geo-Info 7 Mapa dla części obszaru gminy Rawicz i Miejska Górka oraz dla części obszaru gminy Jutrosin

130056 / 2016-05-23 - Administracja samorządowa

Starostwo Powiatowe w Rawiczu - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 224500009 (Papiery wartościowe)
Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu

105570 / 2016-04-27 - Inny: Spółka Prawa Handlowego

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 331000001 (Urządzenia medyczne)
Dostawa Zamawiającemu do używania i pobierania pożytków na warunkach umowy leasingowej (leasing finansowy) fabrycznie nowego stołu operacyjnego.

101658 / 2016-04-25 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Przebudowa nawierzchni i podbudowy drogi powiatowej nr 5494P Dłoń - Paradów od km 0+315 do km 1+015 na długości 0,700 km

96596 / 2016-04-19 - Administracja samorządowa

Gmina Rawicz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 905139005 (Usługi likwidacji osadów)
Odbiór, transport i przetwarzanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Rawiczu w 2016 roku

96034 / 2016-04-19 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Przebudowa chodnika w m. Gołaszyn droga nr 5475P Borszyn Wielki - Gołaszyn na odcinku od km 7+957 do km 8+377 na długości 0,420 km

95954 / 2016-04-19 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Przebudowa chodnika w m. Kawcze droga powiatowa nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka od km 5+666 do km 6+241 na długości 0,575 km

42573 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej rewitalizacji Rynku wraz z przylegającymi do niego deptakami w Rawiczu