Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz

W serwisie znajdziesz 640 przetargów Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz.

83647 / 2016-06-14 - Administracja samorządowa

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych w okresie od września do grudnia 2016 roku

65451 / 2016-06-02 - Administracja samorządowa

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 453000000 (Roboty instalacyjne w budynkach)
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, malowanie pomieszczeń oraz inne roboty ogólnobudowlane w ratuszu w Rawiczu

42573 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej rewitalizacji Rynku wraz z przylegającymi do niego deptakami w Rawiczu

42033 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 453000000 (Roboty instalacyjne w budynkach)
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, malowanie pomieszczeń oraz inne roboty ogólnobudowlane w ratuszu w Rawiczu.

2467 / 2016-01-12 - Administracja samorządowa

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 502321001 (Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego)
Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność ENEA Oświetlenie na terenie miasta i gminy Rawicz

183199 / 2015-12-11 - Administracja samorządowa

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 502321001 (Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego)
Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność ENEA Oświetlenie na terenie miasta i gminy Rawicz

182045 / 2015-12-10 - Administracja samorządowa

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic Gminy Rawicz - zamówienie uzupełniające do umowy IT.2710.17.2014 - część 3

178389 / 2015-12-03 - Administracja samorządowa

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic Gminy Rawicz - zamówienie uzupełniające do umowy IT.2710.17.2014 - część 3

325366 / 2015-12-01 - Administracja samorządowa

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 302000001 (Urządzenia komputerowe)
Zaprojektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu: e-Rawicz szansą rozwoju Gminy, realizowana w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

319394 / 2015-11-25 - Administracja samorządowa

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 302000001 (Urządzenia komputerowe)
Zaprojektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu: e-Rawicz szansą rozwoju Gminy, realizowana w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH