Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

W serwisie znajdziesz 1280 przetargów Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o..

94741 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Stargard (zachodniopomorskie)
CPV: 336963008 (Odczynniki chemiczne)
EZ-ZPS-21/2016 - Dostawa flokulantów Skuma 1476 oraz Skuma 6326 dla potrzeb oczyszczalni ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.

71405 / 2016-06-06 - Podmiot prawa publicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Stargard (zachodniopomorskie)
CPV: 713233003 ()
EZ-ZPS-16/2016 - Modernizacja 17 sztuk studni głębinowych - wymiana obudów wraz z wymianą sterowania i falownikami na Ujęciu Wody w Stargardzie.

67515 / 2016-06-03 - Podmiot prawa publicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Stargard (zachodniopomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
EZ-ZPS-13/2016 - Budowa sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią do budynków nr 38, 44 i 46 przy ulicy Aleja Żołnierza w Stargardzie

60739 / 2016-05-31 - Podmiot prawa publicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. - Tarnów (małopolskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Tarnowie (nr ref. 3/ZP/2016).

132824 / 2016-05-24 - Podmiot prawa publicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Stargard (zachodniopomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
EZ-ZPS-18/2016 - Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z syfonem pod rzeką Iną w Stargardzie.

57807 / 2016-05-24 - Inny: spólka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Busko-Zdrój (świętokrzyskie)
CPV: 432610000 (Koparki mechaniczne)
Dostawa do siedziby Zamawiającego koparko-ładowarki fabrycznie nowej, rok produkcji minimalny 2015

125192 / 2016-05-18 - Podmiot prawa publicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Stargard (zachodniopomorskie)
CPV: 349284806 (Pojemniki i kosze na odpady i śmieci)
EZ-ZP-04/2016 - Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne i przeterminowane leki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.

53265 / 2016-05-13 - Inny: spólka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Busko-Zdrój (świętokrzyskie)
CPV: 441131006 (Materiały chodnikowe)
Dostawa kostki brukowej krawężników i obrzeży wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego ul. Łagiewnicka 26 w Busku-Zdroju

114000 / 2016-05-06 - Podmiot prawa publicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Stargard (zachodniopomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
EZ-ZPS-15/2016 - Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z syfonem pod rzeką Iną w Stargardzie.

49653 / 2016-05-05 - Inny: spólka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Busko-Zdrój (świętokrzyskie)
CPV: 432610000 (Koparki mechaniczne)
Dostawa do siedziby Zamawiającego koparko-ładowarki fabrycznie nowej, rok produkcji minimalny 2015

100816 / 2016-04-22 - Podmiot prawa publicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Stargard (zachodniopomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
EZ-ZPS-13/2016 - Budowa sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią do budynków nr 38, 44 i 46 przy ulicy Aleja Żołnierza w Stargardzie.

92686 / 2016-04-15 - Podmiot prawa publicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Stargard (zachodniopomorskie)
CPV: 349284806 (Pojemniki i kosze na odpady i śmieci)
EZ-ZP-03/2016 - Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne, odpady segregowane i przeterminowane leki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.

91924 / 2016-04-15 - Podmiot prawa publicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Stargard (zachodniopomorskie)
CPV: 713222003 (Usługi projektowania rurociągów)
EZ-ZPS-10/2016 - Modernizacja 17 sztuk studni głębinowych - wymiana obudów wraz z wymianą sterowania i falownikami na Ujęciu Wody w Stargardzie.

80712 / 2016-04-07 - Podmiot prawa publicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Stargard (zachodniopomorskie)
CPV: 349284806 (Pojemniki i kosze na odpady i śmieci)
EZ-ZP-04/2016 - Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne i przeterminowane leki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.