Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452300008 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu)

W serwisie znajdziesz 5399 przetargów 452300008 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu).

94721 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Jeleniewo - Jeleniewo (podlaskie)
CPV: 452300008 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu)
Budowa i przebudowa istniejącej gminnej sieci wodociągowej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy do nowej sieci w obrębie ulicy Sportowej w miejscowości Jeleniewo

93369 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452300008 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu)
Roboty uzupełniające do umowy nr 89/UD/2014 ,,Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy w 2014 r. - pakiet II letni.,, Roboty do wykonania w 2016 r. 1. Zatoka przy ul. Korfantego; 2. Dwie zatoki przy ul. Andersa

92367 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Opalenica - Opalenica (wielkopolskie)
CPV: 452300008 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu)
zamówienie dodatkowe do postępowania przetargowego na PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OPALENICA (UL. STRUMYKOWA) - TROSZCZYN DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 307 - rozbiórka i wbudowanie kruszywa łamanego grubości 10 cm

90561 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Knurów - Knurów (śląskie)
CPV: 452300008 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu)
Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe - wykonanie drogi wewnętrznej - ul. 26 Stycznia - (Etap VI - podetap 8, 9 i 10)

88893 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Łomazy - Łomazy (lubelskie)
CPV: 452300008 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu)
Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Korczówka, Wólka Korczowska, Kozły, Łomazy II - gmina Łomazy - zadanie nr 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Korczówka

88203 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Åšwidnik - Åšwidnik (lubelskie)
CPV: 452300008 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu)
Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku (w tym budowa bieżni, skoczni w dal i skoczni wzwyż) - tylko nawierzchnia syntetyczna

87933 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Brwinów - Brwinów (mazowieckie)
CPV: 452300008 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu)
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego objętego przetargiem nieograniczonym nr ZP.271.44.2015 Budowa kanalizacji sanitarnej w Owczarni z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych oraz zaprojektowanie i budowa brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej Montaż 4 kpl. rozłączników słupowych i wykonanie odcinka kabla zasilającego pompownię P4/4

87427 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Krasnystaw - Krasnystaw (lubelskie)
CPV: 452300008 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu)
Budowa spójnego i bezpiecznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie

85795 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina - Miasto Elbląg - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452300008 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu)
Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ulicą Niepodległości do skrzyżowania z Aleją Józefa Piłsudskiego w obrębie ronda - etap I - zamówienie uzupełniające

85217 / 2016-06-14 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452300008 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu)
Usunięcie stanowiska Modraszka nausithous oraz Modraszka telejus Phengaris teleius znajdującego się w pasie drogowym około km 72+000 do km 72+100 poprzez ścięcie krwiściągu lekarskiego oraz przeniesienie humusu

81177 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Susiec - Susiec (lubelskie)
CPV: 452300008 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu)
Budowa kanalizacji deszczowej od studni D5 (+8m w kierunku studni D4) do studni D9 (+812m w kierunku studni D10) o długości 187,50 mb w miejscowości Susiec

81097 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Susiec - Susiec (lubelskie)
CPV: 452300008 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu)
Budowa kanalizacji deszczowej od studni D5 (+ 8 m w kierunku studni D4) do studni D9 (+ 12 m w kierunku studni D10) o długości 187,50 mb w miejscowości Susiec.

77959 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kolbuszowa - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 452300008 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu)
Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104013 R ul. Wolskiej w Kolbuszowej od km 0+000 do km 3+133 w zakresie następujących zadań : Zadanie nr 1 Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104013R ul. Wolskiej w Kolbuszowej na odcinku od km 0+003,5 do km 1+873 Zadanie nr 2 Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104013R ul. Wolskiej w Kolbuszowej na odcinku od km 1+873 do km 3+133