Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)

W serwisie znajdziesz 3260 przetargów 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa).

94989 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)
Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem) Systemu utrzymującego temperaturę oraz Systemu utrzymującego przyżyciowe warunki do mikroskopii.

93757 / 2016-06-20 - Inny: Instytut badawczy

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach - Gliwice (śląskie)
CPV: 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)
Unowocześnienie oraz aktualizacja automatycznej stacji dozującej epMotion 5075vac firmy Eppendorf, znajdującej się w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddziału w Gliwicach

92071 / 2016-06-17 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)
Dostawa sprzętu laboratoryjnego do GDDKiA Oddział w Lublinie, Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe, z podziałem na sześć części

92067 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)
Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem) zestawu obiektywu do immersji wodnej do obrazowania konfokalnego grubych preparatów i układu piezoelektrycznego kontrolującego ruch obiektywu (znak sprawy FZ.271.20.2016.D.WR)

76977 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Politechnika Warszawska Filia w PÅ‚ocku - PÅ‚ock (mazowieckie)
CPV: 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa suszarki obrotowej dla Instytutu Chemii oraz osprzętu do badania norm na stanowiskach dla Instytutu Budownictwa Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

67383 / 2016-06-02 - Uczelnia publiczna

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)
Dostawa urządzeń aparaturowych dla Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

66837 / 2016-06-02 - Uczelnia publiczna

Politechnika Poznańska - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)
Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa fabrycznie nowej aparatury naukowo-badawczej dla Politechniki Poznańskiej, w ramach Zadania 4.2016 Opracowanie zastępczych modeli obliczeniowych dla systemu modularnego ekranów, projektu Demonstrator: Modularny system ekranów szybkiego montażu dla ochrony ludzi, budynków i mienia przed skutkami wybuchu, wraz ze szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

63133 / 2016-06-01 - Inny: Instytut badawczy

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM - Otwock (mazowieckie)
CPV: 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)
02/P/2016 DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH do NCBJ OŚRODKA RADIOIZOTOPÓW POLATOM - 8 CZĘŚCI

62453 / 2016-05-31 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)
Opracowanie i wykonanie aparatury do prowadzenia oblotów technicznych stacji naprowadzania rakiet (SNR) zestawu przeciwlotniczego typu NEWA SC - etap II: - wykonanie aparatury do prowadzenia oblotów technicznych; - wykonanie pokładowego rejestratora parametrów oblotów technicznych z wymienną kartą pamięci; - opracowanie dokumentacji technicznej dla aparatury do prowadzenia oblotów technicznych.

134574 / 2016-05-25 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)
dostawa holdera z pojedynczym pochyłem do testów wytrzymałościowych in-situ w transmisyjnym mikroskopie elektronowym, znak sprawy:PN-04-2016

113804 / 2016-05-06 - Uczelnia publiczna

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny - Łódź (łódzkie)
CPV: 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)
Dostawa maszyny do badań wytrzymałościowych 10kN dla potrzeb Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej 14/W3/D/2016

47951 / 2016-04-28 - Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)
DOSTAWA AKCESORIÓW AUTOMATYZUJĄCYCH PROWADZENIE KULTUR KOMÓRKOWYCH DO POMIESZCZENIA WSKAZANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

47249 / 2016-04-27 - Inny: Instytut badawczy

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach - Gliwice (śląskie)
CPV: 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)
Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : DO/DZ-381-1-9/16

103668 / 2016-04-26 - Inny: Instytut Badawczy

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia - Zielonka (mazowieckie)
CPV: 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ZESTAWU DO KALIBRACJI CZUJNIKÓW CIŚNIENIA Z WYPOSAŻENIEM

45583 / 2016-04-22 - Inny: Instytut badawczy

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)
Dostawę urządzenie do badania ścian osłonowych (śmigło) zgodnie z normą PN-EN 13050 w zakresie laboratoryjnego natrysku wody pod ciśnieniem dynamicznym powietrza

45539 / 2016-04-22 - Podmiot prawa publicznego

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 385400002 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)
Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem) Systemu utrzymującego temperaturę oraz Systemu utrzymującego przyżyciowe warunki do mikroskopii