Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

55471 / 2016-05-18 - Inny: Instytut badawczy / Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (Warszawa)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-14 pod pozycją 40389. Zobacz ogłoszenie 40389 / 2016-04-14 - Inny: Instytut badawczy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 55471

Data publikacji: 2016-05-18

Nazwa:
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Ulica: ul. Wawelska 15B

Numer domu: 15B

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-034

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 22 570 94 63

Numer faxu: 22 570 94 63

Regon: 00028836600000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 40389

Data wydania biuletynu: 2016-04-14

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 40389

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Inny rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania białek specyficznych z wyposażeniem dodatkowym, nr PN-50/16/TM

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania białek specyficznych z wyposażeniem dodatkowym; wymagane parametry techniczne analizatora oraz liczba oznaczeń zostały szczegółowo określone w załączniku nr 4 do SIWZ

Kody CPV:
336962007 (Odczynniki do badania krwi)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
336965000 (Odczynniki laboratoryjne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
384345207 (Analizatory krwi)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: SIEMENS HEALTHCARE Sp. z o.o.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Żupnicza 11

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 03-821

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Data udzielenie zamówienia: 05/05/2016

Liczba ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 844200,00

Cena wybranej oferty: 822345,34

Cena minimalna: 822345,34

Cena maksymalna: 322345,34

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

80780 / 2015-04-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Mińsk Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dzierżawa analizatora do posiewów krwi oraz płynów ustrojowych z dostawą odczynników na okres 24 miesięcy

57725 / 2015-04-23 - Podmiot prawa publicznego

Szpital Kolejowy im. Wł. Roeflera w Pruszkowie sp. z o.o. - Pruszków (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawy podłoży w butelkach do aparatu do posiewów krwi BactAlert 3D wraz z serwisowaniem aparatu

223451 / 2012-10-19 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka SP ZOZ w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do aparatów Ciba Corning 248 i RapidLab 348 do oznaczania parametrów równowagi kwasowo - zasadowej, serwisowanie analizatorów, testów do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości wraz z dzierżawą analizatora bakteriologicznego, podłoża bakteriologicznego, krążków do oznaczania lekowrażliwości, testów diagnostycznych

192634 / 2013-05-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie CKiK MSW analizatora do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag (wraz z testem potwierdzenia - neutralizacji) oraz kiły (anty-Treponema pallidum) wraz z wyposażeniem, a także na zakup testów do wykonywania powyższej diagnostyki.

71647 / 2014-04-02 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
IHiT/P/1/2014 - Dostawa odczynników laboratoryjnych do realizacji projektu TEAM (zadania nr 1-9); grantu G-47 (zadania nr 10-26) grantu norweskiego (zadania nr 27-31); odczynników do wykonywania badań HLA; do badań wirusologicznych metodą real time PCR; do oznaczania immunofenotypu komórek krwi; chemicznych; filtrów powietrza; filtrów i wkładów do systemu oczyszczania wody, dostawa pasków testowych do stężenia pomiaru glukozy we krwi (zadania nr 32-63) - (zadania 1- 63).

161033 / 2015-11-05 - Podmiot prawa publicznego

Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. - Pruszków (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
dostawa odczynników z dzierżawą aparatury do oznaczeń manualnych z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji krwinek czerwonych z wykorzystaniem mikrokart.

206280 / 2011-07-19 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka SP ZOZ w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników do wykonywania badań serologicznych, oznaczeń parametrów równowagi kwasowo - zasadowej oraz odczynników bakteriologicznych z dzierżawą analizatorów i testów do oznaczania toksyny Clostridium difficile

27248 / 2009-02-13 - Inny: Jednostka badawczo-rozwojowa

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do wykonania morfologii oraz dzierżawa analizatora hematologicznego z wyposażeniem dodatkowym, nr PN-181/08

30465 / 2015-03-05 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do oznaczania czynnika VIII przy użyciu analizatora koagulologicznego ACL ELITE PRO

125164 / 2014-04-11 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
dostawa odczynników do chemii klinicznej wraz z częściami zużywalnymi i zamiennymi do analizatora Konelab 30 ISE oraz Konelab Prime 30 ISE

236665 / 2011-09-05 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
IHiT/P/60/2011- DOSTAWA TESTÓW DO POTWIERDZANIA OBECNOŚCI PRZECIWCIAŁ ANTY- HCV

164895 / 2013-08-20 - Inny: Instytut badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa zestawów do izolacji DNA z krwi obwodowej (świeżej lub mrożonej) nr PN 138/13/KE