Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

116000 / 2016-05-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy (Warszawa)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-12 pod pozycją 85388. Zobacz ogłoszenie 85388 / 2016-04-12 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 116000

Data publikacji: 2016-05-10

Nazwa:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy

Ulica: ul. Wrocławska 19

Numer domu: 19

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 01-493

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 22 6382333 w. 202

Numer faxu: 22 8362489

Regon: 01720224200000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 85388

Data wydania biuletynu: 2016-04-12

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 85388

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa odczynników do chemii klinicznej wraz z częściami zużywalnymi i zamiennymi do analizatora Konelab 30 ISE oraz Konelab Prime 30 ISE

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Dostawa odczynników do chemii klinicznej wraz z częściami zużywalnymi i zamiennymi do analizatora Konelab 30 ISE oraz Konelab Prime 30 ISE ,do laboratorium analitycznego znajdującego się w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 19

Kody CPV:
336962007 (Odczynniki do badania krwi)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: bioMérieux Polska Sp. z o.o.

Adres pocztowy wykonawcy: Generała Józefa Zajączka 9

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 01-518

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Data udzielenie zamówienia: 29/04/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 274294,00

Cena wybranej oferty: 260451,96

Cena minimalna: 260451,96

Cena maksymalna: 260451,96

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

262640 / 2011-08-29 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
IHiT/P/49/2011-Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz testów do oznaczania markerów wirusologicznych (zadania nr 1 - 13).

459618 / 2013-11-12 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników hematologicznych i materiałów zużywalnych do posiadanego analizatora XT-1800 i - spr. nr ZP/251/I-14/2013

189064 / 2010-06-30 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Oligonukleotydów, odczynników i materiałów zużywalnych do badań metodami biologii molekularnej (zadania nr 1 - 25)

40389 / 2016-04-14 - Inny: Instytut badawczy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania białek specyficznych z wyposażeniem dodatkowym, nr PN-50/16/TM

124099 / 2010-05-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą sześciu analizatorów laboratoryjnych

187348 / 2015-07-23 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Zakup i dostawę odczynników, krwi kontrolnej (na trzech poziomach), materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą (min.24 parametrowego) automatycznego analizatora hematologicznego 5 Diff dla potrzeb SZPZLO Warszawa Mokotów

115953 / 2014-05-29 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
IHiT/P/13/2014 - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej na aparacie EuroClone model Duplica Prep; oraz testów, odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych do genotypowania HLA - A, B, C, DR na poziomie niskiej rozdzielczości w technologii Luminex (zadania nr 1 - 3).

104210 / 2014-03-27 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
dostawa odczynników do chemii klinicznej wraz z częściami zużywalnymi i zamiennymi do analizatora Konelab 30 ISE oraz Konelab Prime 30 ISE

125727 / 2012-06-06 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka SP ZOZ w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników do wykonywania badań serologicznych - oznaczanie grup krwi i prób zgodności serologicznej oraz dzierżawa analizatora bakteriologicznego do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z zakupem podłoży

84037 / 2011-03-15 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
IHIT/P?15/2011- DOSTAWA TESTÓW DO POTWIERDZANIA OBECNOŚCI PRZECIWCIAŁ ANTY - HCV

67743 / 2009-04-28 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Odczynniki do sekwencjonowania, odczynniki do reakcji real-time PCR oraz odczynniki do izolacji magnetycznej komórek

91188 / 2014-03-18 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Kardiologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego - znak spr. 006/2014

180440 / 2011-07-01 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
IHiT/P/49/2011-Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz testów do oznaczania markerów wirusologicznych (zadania nr 1 - 13)

256327 / 2011-09-28 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
IHiT/P/60/2011- Dostawa testów do potwierdzania obecności przeciwciał ANTY-HCV

62827 / 2012-03-19 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
IHiT/P/18/2012 - dostawa odczynników do oznaczania immunofenotypu komórek krwi oraz odczynników chemicznych (zadania 1-6)