Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

70063 / 2016-06-06 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy (Świdnica)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-07 pod pozycją 79888. Zobacz ogłoszenie 79888 / 2016-04-07 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 70063

Data publikacji: 2016-06-06

Nazwa:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Ulica: ul. Leśna 27-29

Numer domu: 27-29

Miejscowość: Świdnica

Kod pocztowy: 58-100

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 074 8517400

Numer faxu: 074 8517437

Adres strony internetowej: www.szpital.swidnica.pl

Regon: 00031167400000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 79888

Data wydania biuletynu: 2016-04-07

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 79888

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy odczynników serologicznych wraz z dzierżawą analizatora - nr sprawy: EA/12/2016

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników serologicznych wraz z dzierżawą analizatora, zgodnie z ilościami i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 5 do specyfikacji - uszczegółowienie przedmiotu zamówienia w okresie 36 miesięcy.

Kody CPV:
336962007 (Odczynniki do badania krwi)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: DiaHem AG Diagnostics Products

Adres pocztowy wykonawcy: Schlosserstrase 4

Miejscowość: Bulach CH-8180

ID województwa: 43

Województwo / kraj: Szwajcaria

Data udzielenie zamówienia: 23/05/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 400000,00

Cena wybranej oferty: 409974,16

Cena minimalna: 409974,16

Cena maksymalna: 409974,16

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

263235 / 2011-10-06 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
PN 44/11 Dostawa odczynników do badań układu krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego

131850 / 2015-06-02 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy - Oleśnica (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania grup krwi metodą manualną oraz badań układu krzepnięcia z dzierżawą automatycznego analizatora koagulologicznego i koagulometru zapasowego dla laboratorium w Oleśnicy .

166302 / 2010-06-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
dostawa odczynników do analizatorów parametrów krytycznych wraz z dzierżawą aparatów, testów i odczynników do diagnostyki chorób dermatologicznych, aparatu i testów do jontoforezy pilokarpinowej

20872 / 2009-02-09 - Podmiot prawa publicznego

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań [nr ref. LABO-1/09]

157344 / 2013-04-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników do analizatorów parametrów krytycznych oraz odczynników do pomiaru leków i serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą aparatów

135811 / 2010-05-26 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy - Oleśnica (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do wykonywania badań laboratoryjnych w Laboratoriach Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

316748 / 2009-09-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Przetarg nieograniczony na dostawy odczynników immunochemicznych, biochemicznych, do oznaczania glukozy wraz z najmem analizatorów dla Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA zw Wrocławiu

508078 / 2013-12-09 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa kompletnego zestawu odczynników i urządzeń do typowania specyficzności HLA locus A, B, DR metodą PCR-SSO u 1400 osób (chorych i potencjalnych dawców szpiku) wraz z dzierżawą aparatu w okresie 12 miesięcy.

81231 / 2011-03-11 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy - Oleśnica (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do wykonywania badań laboratoryjnych w Laboratoriach Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

64900 / 2010-03-09 - Podmiot prawa publicznego

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
dostawa odczynników hematologicznych wraz ze sprzętowym zabezpieczeniem wykonywania oznaczeń [ozn. ref. ODCZYNNIKI HEMATOLOGICZNE 2010]

58639 / 2013-04-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do wykonywania badań w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

340307 / 2011-12-21 - Podmiot prawa publicznego

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
dostawa odczynników immunochemicznych oraz do chemii klinicznej wraz ze sprzętowym zabezpieczeniem automatycznego wykonywania oznaczeń [ozn. ref. LAB-11-1]

54898 / 2015-03-12 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczania morfologii 5 diff wraz z dzierżawą analizatora i wyposażeniem przez okres 12 miesięcy

10935 / 2012-01-11 - Podmiot prawa publicznego

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
dostawa odczynników immunochemicznych oraz do chemii klinicznej wraz ze sprzętowym zabezpieczeniem automatycznego wykonywania oznaczeń [ozn. ref. LAB-11-1]

453750 / 2012-11-16 - Podmiot prawa publicznego

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
dostawa odczynników immunoenzymatycznych wraz ze sprzętowym zabezpieczeniem automatycznego wykonywania badań [nr sprawy: DIG.290.12.2012]

475886 / 2012-11-27 - Inny: spółka prawa handlowego

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy - Kamienna Góra (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

228013 / 2012-10-26 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa krwinek wzorcowych w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu: Zadanie 1: Dostawa krwinek wzorcowych do układu ABO Zadanie 2: Dostawa krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał

183798 / 2009-06-09 - Inny: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą aparatów wg pakietów 1 - 5

448600 / 2012-11-14 - Podmiot prawa publicznego

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
dostawa odczynników immunochemicznych oraz do chemii klinicznej wraz ze sprzętowym zabezpieczeniem automatycznego wykonywania oznaczeń

14177 / 2016-02-11 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do wykonywania oznaczeń leukocytów resztkowych w ubogoleukocytarnych składnikach krwi oraz jednoczesnego oznaczania resztkowych leukocytów, erytrocytów i płytek krwi w świeżym osoczu na cytometrze BD FASCCalibur 4CA w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

103093 / 2015-07-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawę kompletnego zestawu odczynników do typowania specyficzności HLA locus A, B, C, DRB1 i DQB1 metodą PCR-SSO dedykowanych do aparatu Mr. SPOT, u chorych, najbliższych członków rodziny, dawców niespokrewnionych i potencjalnych dawców szpiku w okresie 12 miesięcy

332933 / 2010-11-23 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
PN 55/10 Dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora typu 5 Diff oraz analizatora zastępczego

267265 / 2012-12-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa krwinek wzorcowych w okresie 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu: Zadanie 1: Dostawa krwinek wzorcowych do układu ABO Zadanie 2: Dostawa krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał

369367 / 2008-12-17 - Podmiot prawa publicznego

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań [nr ref. LABO-3/08]

218191 / 2013-10-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy - Oleśnica (dolnośląskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników do oznaczania grup krwi, szybkich testów kasetkowych, odczynników i materiałów do badań układu krzepnięcia wraz z dzierżawą koagulometru, dostawa podłoży płynnych do posiewów krwi i płynów ustrojowych oraz dzierżawa automatycznego systemu do posiewów krwi i płynów ustrojowych, dostawa materiałów do wykonywania badań z zakresu mikrobiologii, dostawa pasków do badań fizykochemicznych i sprzętu do analizy osadu moczu wraz z dzierżawą dwóch czytników do moczu dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.