Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

118530 / 2016-05-11 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (Gdańsk)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-02-15 pod pozycją 33122. Zobacz ogłoszenie 33122 / 2016-02-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 118530

Data publikacji: 2016-05-11

Nazwa: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Ulica: ul. Dębinki 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Gdańsk

Kod pocztowy: 80-952

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 58 3491248

Numer faxu: 58 3492074, 3461178

Adres strony internetowej: www.spsk1.pl

Regon: 00028864000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 33122

Data wydania biuletynu: 2016-02-15

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 33122

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa barwników cytologicznych dla UCK

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa barwników do badań cytologicznych w asortymencie oraz szacunkowej ilości określonych w załączniku nr 6 do SIWZ, na okres 36 miesięcy.
2. Dostawa barwników do badań cytologicznych będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy: 4 dni robocze od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Laboratorium Hematologii UCML.

Kody CPV:
336962007 (Odczynniki do badania krwi)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Szelągowska 30

Miejscowość: Poznań

ID województwa: 17

Województwo / kraj: Polska

Data udzielenie zamówienia: 24/03/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 159000,00

Cena wybranej oferty: 147148,79

Cena minimalna: 147148,79

Cena maksymalna: 147148,79

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

214335 / 2013-10-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY GOTOWYCH PODŁÓŻ, KRĄŻKÓW ANTYBIOTYKOWYCH, TESTÓW I ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO, AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO WYKRYWANIA DROBNOUSTROJÓW Z KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH ORAZ PRZYSTAWKI DO BARWIENIA PREPARATÓW METODĄ GRAMA

71980 / 2016-03-31 - Inny: Sp. z o.o.

Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Puck (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO, ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO OZNACZANIA PARAMETRÓW RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ. znak: zp/8/2016

206389 / 2014-09-30 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH W ZAKRESIE WYKRYWANIA CYTOMEGALII I BORELIOZY WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU

511086 / 2012-12-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku - Słupsk (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa krwinek wzorcowych do technik manualnych do oznaczania grupy krwi oraz odczynników monoklonalnych do oznaczania układu AB0 oraz antygenu D z układu Rh

339740 / 2011-10-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY GOTOWYCH PODŁÓŻ, TESTÓW I ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO, AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO WYKRYWANIA DROBNOUSTROJÓW Z KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH ORAZ PRZYSTAWKI DO BARWIENIA PREPARATÓW METODĄ GRAMA

213555 / 2012-10-08 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Sukcesywna dostawa krwinek wzorcowych i odczynników wraz z dzierżawą aparatury do oznaczeń immunotransfuzjologicznych do Pracowni Serologii Immunotransfuzjologicznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN77/12

72621 / 2016-06-07 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

298568 / 2010-09-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Pakiet 1 Dzierżawa analizatora wirusologicznego, kompatybilnego z odczynnikami z pakietu 2 Pakiet 2 Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych, kompatybilnych z analizatorem wirusologicznym z pakietu 1 (48/2010)

77860 / 2016-04-05 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Zakup i dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora parametrów krytycznych COBAS b 123. Znak sprawy ZP-PN/03/16

159291 / 2014-07-22 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Sukcesywna dostawa odczynników do oznaczania morfologii oraz dzierżawa analizatora hematologicznego do Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/60/14

157935 / 2010-06-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawy odczynników do oznaczania morfologii wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego. Znak sprawy ZP-PN/68/10

79071 / 2016-06-10 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

18034 / 2014-01-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Zakup i sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora parametrów krytycznych Cobas b 123 do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/141/13

76091 / 2015-05-26 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH ANALIZATORÓW

356460 / 2015-12-30 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIALÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ AKCESORIÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH APARATÓW DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

136081 / 2014-06-25 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, KONTROLI I AKCESORIÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ OZNACZENIA METABOLITÓW, JONÓW I OKSYMETRII

53770 / 2009-03-09 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY GOTOWYCH PODŁÓŻ, TESTÓW I DZIERŻAWĘ ANALIZATORÓW BAKTERIOLOGICZNYCH

394778 / 2011-11-24 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY GOTOWYCH PODŁÓŻ, TESTÓW I ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO, AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO WYKRYWANIA DROBNOUSTROJÓW Z KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH ORAZ PRZYSTAWKI DO BARWIENIA PREPARATÓW METODĄ GRAMA

18022 / 2012-01-19 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH I METABOLITÓW

85745 / 2016-06-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
ZAKUP I DOSTAWY ODCZYNNIKÓW IMMUNO - BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU IMMUNOCHEMICZNO - BIOCHEMICZNEGO. ZP-PN/52/16.