Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

106398 / 2016-04-28 - Inny: Sp. z o.o. / Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Puck)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-03-31 pod pozycją 71980. Zobacz ogłoszenie 71980 / 2016-03-31 - Inny: Sp. z o.o..

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 106398

Data publikacji: 2016-04-28

Nazwa:
Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ulica: ul. 1 Maja 13A

Numer domu: 13A

Miejscowość: Puck

Kod pocztowy: 84-100

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 58 673 09 12

Numer faxu: 58 673 22 81

Regon: 00030822900000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 71980

Data wydania biuletynu: 2016-03-31

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 71980

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o.

Inny rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO, ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO OZNACZANIA PARAMETRÓW RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ.
znak: zp/8/2016

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
sukcesywne dostawy odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora l.P. parametr oznaczany; sukcesywne dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej

Kody CPV:
336962007 (Odczynniki do badania krwi)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
336965000 (Odczynniki laboratoryjne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
384345207 (Analizatory krwi)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
384340006 (Analizatory)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: ROCHE Diagnostics Polska Sp. z o.o.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B

Miejscowość: Warszawa

ID województwa: 17

Województwo / kraj: Polska

Nazwa: zakres 1

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 18/04/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 212391,00

Cena wybranej oferty: 231347,64

Cena minimalna: 231347,64

Cena maksymalna: 231347,64

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: ROCHE Diagnostics Polska Sp. z o.o.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B

Miejscowość: Warszawa

ID województwa: 17

Województwo / kraj: Polska

Nazwa: zakres 2

Nr częsci: 2

Data udzielenie zamówienia: 18/04/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 48260,00

Cena wybranej oferty: 61500,80

Cena minimalna: 61500,80

Cena maksymalna: 61500,80

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

13611 / 2009-01-13 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY GOTOWYCH PODŁÓŻ, TESTÓW I DZIERŻAWĘ ANALIZATORÓW BAKTERIOLOGICZNYCH

71980 / 2016-03-31 - Inny: Sp. z o.o.

Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Puck (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO, ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO OZNACZANIA PARAMETRÓW RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ. znak: zp/8/2016

511086 / 2012-12-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku - Słupsk (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa krwinek wzorcowych do technik manualnych do oznaczania grupy krwi oraz odczynników monoklonalnych do oznaczania układu AB0 oraz antygenu D z układu Rh

339740 / 2011-10-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY GOTOWYCH PODŁÓŻ, TESTÓW I ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO, AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO WYKRYWANIA DROBNOUSTROJÓW Z KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH ORAZ PRZYSTAWKI DO BARWIENIA PREPARATÓW METODĄ GRAMA

2926 / 2015-01-07 - Inny: Spółka z o.o.

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. - Bytów (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników laboratoryjnych do koagulologii, mikrobiologii i analizy paskowej moczu wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi, densytometru z zestawem kalibratorów oraz czytnika do analizy paskowej moczu do Szpitala Powiatu bytowskiego Sp. z o.o. ZP44/L/4/2014

136531 / 2009-08-19 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego. Znak sprawy ZP-PN/109/09

79071 / 2016-06-10 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

149760 / 2012-05-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
DZIERŻAWA ANALIZATORÓW DO KOAGULOLOGII WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, KONTROLI I AKCESORIÓW

163785 / 2012-07-27 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników do oznaczania morfologii oraz dzierżawa analizatora hematologicznego do Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/64/12.

269186 / 2015-10-12 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, KONTROLI I AKCESORIÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ OZNACZENIA METABOLITÓW, JONÓW I OKSYMETRII

285578 / 2015-10-26 - Inny: Spółka z o.o.

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. - Bytów (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń koagulologicznych do posiadanego analizatora Coag Chrom 3003 ZP32/L/3/2015

82816 / 2013-02-28 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I AKCESORIÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK KRWI

205818 / 2015-08-12 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, KONTROLI I AKCESORIÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ OZNACZENIA METABOLITÓW, JONÓW I OKSYMETRII

177043 / 2014-08-18 - Inny: Podmiot prawa handlowego

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - Wejherowo (pomorskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, KONTROLI I AKCESORIÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ OZNACZENIA METABOLITÓW, JONÓW I OKSYMETRII