Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Urząd Gminy Masłów

W serwisie znajdziesz 164 przetargów Urząd Gminy Masłów.

94231 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Kopcówki oraz Przebudowa dróg gminnych w Masłowie Pierwszym ul. Spacerowa i Łącznik

77063 / 2016-06-09 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej

68115 / 2016-06-03 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa ul. Wspólnej oraz łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej

132284 / 2016-05-24 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 452122211 (Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych)
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Masłowie Pierwszym dz. Nr ewid. 875/3, 874/2.

92806 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej

91582 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa ul. Wspólnej oraz łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej

90088 / 2016-04-14 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 452122211 (Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych)
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Masłowie Pierwszym dz. Nr ewid. 875/3, 874/2

324766 / 2015-11-30 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - roboty wykończeniowe.

274358 / 2015-10-15 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - roboty wykończeniowe.

227022 / 2015-09-02 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na żłobek na działce nr ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Masłów

220230 / 2015-08-26 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przebudowa drogi gminnej nr 344015T w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Świerczyńska od km 0+000 do 1+261

186496 / 2015-07-23 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Przebudowa drogi gminnej nr 344015T w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Świerczyńska od km 0+000 do 1+261

186492 / 2015-07-23 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na żłobek na działce nr ewid. 473/2 w msc. Domaszowice gm. Masłów

181552 / 2015-07-17 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Kontynuacja budowy remizy strażackiej w Woli Kopcowej z częścią sanitarną do obsługi boiska.

83121 / 2015-06-08 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Kontynuacja budowy remizy strażackiej w Woli Kopcowej z częścią sanitarną do obsługi boiska.

410560 / 2014-12-15 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 341100001 (Samochody osobowe)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu BUS 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

400390 / 2014-12-05 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MASŁÓW W OKRESIE OD DNIA 01 STYCZNIA 2015 DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU.

392146 / 2014-11-28 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 341100001 (Samochody osobowe)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu BUS 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

379756 / 2014-11-19 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 341100001 (Samochody osobowe)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu BUS 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

369972 / 2014-11-07 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Masłów do wysokości 1.187.058,00 zł.

366876 / 2014-11-05 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 905110002 (Usługi wywozu odpadów)
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MASŁÓW W OKRESIE OD DNIA 01 STYCZNIA 2015 DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU

363744 / 2014-11-03 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Masłów w sezonie zimowym 2014/2015 r

346768 / 2014-10-17 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Masłów w sezonie zimowym 2014/2015 r

343782 / 2014-10-16 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Masłów - Masłów (świętokrzyskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Masłów do wysokości 1.187.058,00 zł