Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 142100006 (Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa)

W serwisie znajdziesz 3070 przetargów 142100006 (Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa).

94845 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy Goworowo - Goworowo (mazowieckie)
CPV: 142100006 (Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa)
Dostawa gruzu ceglano - betonowego, pospółki drogowej oraz kruszywa łamanego na bieżące remonty dróg na terenie gminy Goworowo

88469 / 2016-06-16 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Zespół Szkół Centrum Ksztacenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu - Kowal (kujawsko-pomorskie)
CPV: 142100006 (Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa)
Zakup i sukcesywne dostawy piasku naturalnego wraz z usługą transportową dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu

83739 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Warka - Warka (mazowieckie)
CPV: 142100006 (Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa)
Dostawę kruszywa kamiennego łamanego (sortowanego) o frakcji 4 ÷31,5 mm wraz z wbudowaniem i żwiru o frakcji 0 ÷ 16 mm

75115 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Giżycko - Giżycko (warmińsko-mazurskie)
CPV: 142100006 (Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa)
Zakup kruszywa naturalnego oraz piasku wraz z załadunkiem do remontów nawierzchni dróg gminnych

69785 / 2016-06-06 - Inny: Administarcja Lasów

Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin - Świebodzin (lubuskie)
CPV: 142100006 (Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa)
Dostawę kruszywa naturalnego łamanego o uziarnieniu ciągłym oraz kruszywa naturalnego na drogę pożarową nr 34 w leśnictwie Biedrzychowice

68673 / 2016-06-03 - Inny: Administracja Lasów

Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin - Świebodzin (lubuskie)
CPV: 142100006 (Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa)
dostawa kruszywa naturalnego łamanego o uziarnieniu ciągłym oraz kruszywa naturalnego na drogę pożarową nr 37 w Leśnictwach Przylaski i Niwiska - ETAP I w Nadleśnictwie Nowa Sól

125434 / 2016-05-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Bielsk - Bielsk (mazowieckie)
CPV: 142100006 (Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa)
Zakup kruszyw drogowych wraz z dostawÄ… i wbudowaniem w drogi gminne dla potrzeb Gminy Bielsk w roku 2016

125418 / 2016-05-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Siemień - Siemień (lubelskie)
CPV: 142100006 (Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa)
Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego na teren gminy Siemień samochodem samowyładowczym

117440 / 2016-05-11 - Inny: Jednostka organizacyjna Gminy Bolków

Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Bolków (dolnośląskie)
CPV: 142100006 (Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa)
DOSTAWA KAMIENIA DROGOWEGO NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH 1. Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Bolkowa - działka nr ewidencyjny 178,833/10,717,835/13,719/2,720/11 i 450/5 obręb Bolków 0002

116084 / 2016-05-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Trzebownisko - Trzebownisko (podkarpackie)
CPV: 142100006 (Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa)
Dostawa kruszywa drogowego wraz z wbudowaniem go na drogi wewnętrzne i gminne na terenie Gminy Trzebownisko w 2016 roku

114046 / 2016-05-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Warka - Warka (mazowieckie)
CPV: 142100006 (Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa)
Dostawa kruszywa kamiennego łamanego (sortowanego) o frakcji 4 ÷31,5 mm wraz z wbudowaniem i żwiru o frakcji 0 ÷ 16 mm

113154 / 2016-05-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Szepietowo - Szepietowo (podlaskie)
CPV: 142100006 (Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa)
Dostawa żwiru w ilości do 3500 m3 oraz destruktu w ilości do 3500 m3 na uzupełnienie cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Szepietowo

110620 / 2016-05-04 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie - Świdwin (zachodniopomorskie)
CPV: 142100006 (Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa)
Dostawa kruszyw naturalnych do wykonywania remontów cząstkowych oraz zimowego i bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego wraz z transportem Wykonawcy

108794 / 2016-04-29 - Inny: Komunalny Zakład Budżetowy

Komunalny Zakład Budżetowy - Pomiechówek (mazowieckie)
CPV: 142100006 (Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa)
Dostawę materiałów drogowych dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku na potrzeby realizacji inwestycji drogowych w 2016 r.- I etap.

108734 / 2016-04-29 - Administracja samorzÄ…dowa

UrzÄ…d Gminy Goworowo - Goworowo (mazowieckie)
CPV: 142100006 (Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa)
Dostawa gruzu ceglano - betonowego, pospółki drogowej oraz kruszywa łamanego na bieżące remonty dróg na terenie gminy Goworowo

107642 / 2016-04-29 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy - Nidzica (warmińsko-mazurskie)
CPV: 142100006 (Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa)
Dostawa materiałów kamiennych z podziałem na 2 części: Część nr 1 - Grysy kamienne do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych Część nr 2 - Kruszywo łamane na naprawy dróg