Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Ministerstwo Sprawiedliwości

W serwisie znajdziesz 599 przetargów Ministerstwo Sprawiedliwości.

95011 / 2016-06-20 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 504130003 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury kontrolnej)
Wykonanie konserwacji systemów telewizyjnych i sygnalizacyjnych w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości

95007 / 2016-06-20 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 724000004 (Usługi internetowe)
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie

84411 / 2016-06-14 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych, w rozumieniu ustawy prawo pocztowe i aktów wykonawczych, w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie: przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, ich zwrotów oraz odbioru z siedzib zamawiającego świadczonych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku

77219 / 2016-06-09 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 722532005 (Usługi w zakresie wsparcia systemu)
Usługa utrzymania i wsparcia technicznego dla programu finansowo-księgowego wraz z jego modyfikacją

68521 / 2016-06-03 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 724000004 (Usługi internetowe)
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.

125042 / 2016-05-17 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 724000004 (Usługi internetowe)
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie

125014 / 2016-05-17 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 724000004 (Usługi internetowe)
Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.

102774 / 2016-04-25 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 487600003 (Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej)
Dostawa licencji i oprogramowania antywirusowego i antyspamowego wraz z usługą zainstalowania i wdrożenia oprogramowania oraz usługą szkolenia powdrożeniowego

91744 / 2016-04-15 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 504130003 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury kontrolnej)
Wykonanie konserwacji systemów telewizyjnych i sygnalizacyjnych w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości

71876 / 2016-03-30 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 716300003 (Usługi kontroli i nadzoru technicznego)
Nadzór inwestorski wielobranżowy nad przebudową pomieszczeń sanitarnych, od parteru do piętra V, wraz z wydzieleniem pokoi socjalnych w środkowej części budynku przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie

50770 / 2016-03-07 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 487600003 (Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej)
Dostawa licencji i oprogramowania antywirusowego i antyspamowego wraz z usługą zainstalowania i wdrożenia oprogramowania oraz usługą szkolenia powdrożeniowego

36726 / 2016-02-18 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 722532005 (Usługi w zakresie wsparcia systemu)
Usługa utrzymania i wsparcia technicznego dla programu finansowo-księgowego wraz z jego modyfikacją

32066 / 2016-02-12 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 722124632 (Usługi opracowywania oprogramowania statystycznego)
Opracowanie wynikowych tablic statystycznych z bazy danych systemu informatycznego KRK za rok 2015 i 2016

12481 / 2016-02-05 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 791100008 (Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej)
Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Ministra Sprawiedliwości w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, polegającej na zastępstwie procesowym w sadach w oparciu o udzielone pełnomocnictwo oraz doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego

23616 / 2016-02-03 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 791100008 (Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej)
Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Ministra Sprawiedliwości w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, polegającej na zastępstwie procesowym w sadach w oparciu o udzielone pełnomocnictwo oraz doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego.

23592 / 2016-02-03 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 791100008 (Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej)
Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Ministra Sprawiedliwości w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, polegającej na zastępstwie procesowym w sadach w oparciu o udzielone pełnomocnictwo oraz doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego

22896 / 2016-02-02 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 791100008 (Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej)
Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Ministra Sprawiedliwości w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, polegającej na zastępstwie procesowym w sądach w oparciu o udzielone pełnomocnictwo oraz doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego

14568 / 2016-01-21 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe i aktów wykonawczych, w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie: przyjmowania i doręczenia przesyłek pocztowych, ich zwrotów oraz odbioru z siedzib zamawiającego świadczonych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku