Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)

W serwisie znajdziesz 337 przetargów 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu).

94815 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Remont części pomieszczeń wraz ze wzmocnieniem fundamentów zaplecza sali gimnastycznej (w tym siłowni) w budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35 w Warszawie

61195 / 2016-05-31 - Administracja samorządowa

Miasto i Gmina Połaniec - Połaniec (świętokrzyskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Stabilizacja terenu zagrożonego ruchem masowym ziemi w miejscowości Winnica i Połaniec

50777 / 2016-05-06 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Radlin - Radlin (śląskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Budowa skateparku przy ul. Wieczorka w Radlinie w ramach zadania: Place zabaw, siłownie, skatepark

47555 / 2016-04-28 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Remont części pomieszczeń wraz ze wzmocnieniem fundamentów zaplecza sali gimnastycznej (w tym siłowni) w budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35 w Warszawie

101110 / 2016-04-22 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Sochaczew - Sochaczew (mazowieckie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Wykonanie prac stabilizacyjnych i zabezpieczających osuwisko zbocza rzeki Bzury w rejonie zabytkowego cmentarza parafialnego przy ul. Traugutta w Sochaczewie w ramach zadania : zabezpieczenie osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie

43749 / 2016-04-19 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Radlin - Radlin (śląskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Budowa skateparku przy ul. Wieczorka w Radlinie w ramach zadania: Place zabaw, siłownie, skatepark

89616 / 2016-04-14 - Administracja samorządowa

Miasto i Gmina Połaniec - Połaniec (świętokrzyskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Stabilizacja terenu zagrożonego ruchem masowym ziemi w miejscowości Winnica i Połaniec

47074 / 2016-03-02 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Sochaczew - Sochaczew (mazowieckie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Wykonanie prac stabilizacyjnych i zabezpieczających osuwisko zbocza rzeki Bzury w rejonie zabytkowego cmentarza parafialnego przy ul. Traugutta w Sochaczewie w ramach zadania : zabezpieczenie osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie.

42756 / 2016-02-25 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Batorz - Batorz (lubelskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Batorzu Drugim

335604 / 2015-12-09 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Radlin - Radlin (śląskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Zamówienia dodatkowe do zadania inwestycyjnego pod nazwą: Remont boiska szkolnego, placu przyszkolnego oraz ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie

303840 / 2015-11-10 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. - Polkowice (dolnośląskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
- roboty dodatkowe nr 1 w ramach zadania: Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Trzebczu - w zakresie budowy placów manewrowych, nawierzchni dróg dojazdowych i ogrodzenia na terenie ZGO .

158087 / 2015-10-29 - Administracja samorządowa

Gmina Stary Sącz - Stary Sącz (małopolskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Budowa muru oporowego - os. 1000-lecia w Starym Sączu - projekt budowlany i realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj

157211 / 2015-10-28 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Radlin - Radlin (śląskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Zamówienia dodatkowe do zadania inwestycyjnego pod nazwą: Remont boiska szkolnego, placu przyszkolnego oraz ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie.

278770 / 2015-10-20 - Administracja samorządowa

Miasto Rybnik - Rybnik (śląskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Zamówienie dodatkowe polegające na wzmocnieniu podłoża poprzez stabilizację gruntu dla zadania Budowa łącznika ulic Prosta - Świerklańska.

270740 / 2015-10-13 - Administracja samorządowa

Miasto Rybnik - Rybnik (śląskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Zamówienie dodatkowe polegające na wzmocnieniu podłoża poprzez stabilizację gruntu dla zadania Budowa łącznika ulic Prosta - Świerklańska.

139805 / 2015-09-23 - Administracja samorządowa

Gmina Stary Sącz - Stary Sącz (małopolskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Budowa muru oporowego - os. 1000-lecia w Starym Sączu - projekt budowlany i realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj

211792 / 2015-08-18 - Administracja samorządowa

Gmina Czechowice-Dziedzice - Czechowice-Dziedzice (śląskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Budowa terenowych urządzeń sportowych w postaci boiska piłkarskiego w Ligocie - stabilizacja podłoża gruntowego

195642 / 2015-07-31 - Administracja samorządowa

Powiat Batroszycki - Bartoszyce (warmińsko-mazurskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe w stosunku do zamówienia podstawowego obejmującego budowę dźwigu osobowego w celu poprawy udostępnienia osobom niepełnosprawnym budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.

115035 / 2015-07-31 - Administracja samorządowa

Gmina Czechowice-Dziedzice - Czechowice-Dziedzice (śląskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Budowa terenowych urządzeń sportowych w postaci boiska piłkarskiego w Ligocie - stabilizacja podłoża gruntowego

186486 / 2015-07-23 - Inny: Administracja LP

Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin - Świebodzin (lubuskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na przebudowywanej drodze leśnej Wymiarki-Lipna w Nadleśnictwie Wymiarki

107275 / 2015-07-20 - Administracja samorządowa

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn.: Ulica Oksywska w Kielcach w ramach inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych

181334 / 2015-07-17 - Administracja samorządowa

Gmina Węgorzewo - Węgorzewo (warmińsko-mazurskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Zamówienie uzupełniające do zadania pn. /Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w systemie drogowym ulicy Pionierów/

103865 / 2015-07-13 - Administracja samorządowa

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn.: Ulica Oksywska w Kielcach w ramach inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych

171540 / 2015-07-09 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Bytów (pomorskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Poprawa nośności dróg powiatowych nr 1724G na odcinku Zagony - Tuchomie oraz nr 1725G na odcinku Masłowice Tuchomskie - Tuchomie

101937 / 2015-07-09 - Administracja samorządowa

Gmina Stary Sącz - Stary Sącz (małopolskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Rozbudowa drogi lokalnej nr 294279K Cyganowice-Popowice w km 0+478,66 - 0+791,16 w ramach zadania: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej nr 294279 Cyganowice-Popowice w km 0+600 - 0+900 w miejscowości Popowice

169676 / 2015-07-08 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Bytów (pomorskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Poprawa nośności dróg powiatowych nr 1724G na odcinku Zagony - Tuchomie oraz nr 1725G na odcinku Masłowice Tuchomskie - Tuchomie

159632 / 2015-06-30 - Administracja samorządowa

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Wykonanie wzmocnienia wraz z wymianą gruntu na pętli Wieczysta, płyt przejściowych nad kanałem c. o., w ul. Meissnera, wymiany podwalin w ekranie akustycznym nr 1 oraz przebudowy studni teletechnicznej w ul. Meissnera w związku z realizacją zadania /Rozbudowa al. Jana Pawła II oraz ulic: Meissnera, Ślicznej, Łąkowej, Ładnej, Stańca oraz Czyżyńskiej wraz z budową odcinka ul. Lema w Krakowie (zadanie 2) o długości 200 m/ - zamówienie dodatkowe. Znak sprawy 15/VI/2015

145104 / 2015-06-16 - Inny: Administracja LP

Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin - Świebodzin (lubuskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na przebudowywanej drodze leśnej Wymiarki-Lipna w Nadleśnictwie Wymiarki

73547 / 2015-05-21 - Administracja samorządowa

Gmina Opalenica - Opalenica (wielkopolskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
zamówienie dodatkowe do postępowania przetargowego na Budowę Drogi Zachodniej Opalenicy od skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 2709P Lwówek - Opalenica do skrzyżowania typu rondo z drogą wojewódzką nr 307 Bukowiec - Opalenica - Poznań - ETAP II, od km 0+700 do km 1+748,70 długości 1048,70 m oraz Przebudowę skrzyżowania - włączenia drogi zachodniej Opalenicy do południowej obwodnicy miejscowości Opalenica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 Bukowiec - Opalenica Poznań, od km 1+748,70 do km 1+767,36 o długości 18,66 m - roboty budowlane

72661 / 2015-05-20 - Administracja samorządowa

Gmina Stary Sącz - Stary Sącz (małopolskie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Rozbudowa drogi lokalnej nr 294279K Cyganowice-Popowice w km 0+478,66 - 0+791,16 w ramach zadania: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej nr 294279 Cyganowice-Popowice w km 0+600 - 0+900 w miejscowości Popowice

72293 / 2015-05-19 - Podmiot prawa publicznego

Muzeum Wojska Polskiego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 451112309 (Roboty w zakresie stabilizacji gruntu)
Roboty budowlane, polegające na wykonaniu wymiany gruntu w rejonie baterii barkowej i ścieżki straży, wykonaniu opaski bazaltowej w rejonie baterii barkowej, wykonanie izolacji pionowej i izolacji termicznej w rejonie baterii barkowej, wykonanie iniekcji poziomej w rejonie baterii barkowej, wykonanie iniekcji poziomej w rejonie Bramy Nowomiejskiej oraz wykonaniu pompowania wody w zakresie niezbędnym do wykonania innych robót, na potrzeby Muzeum Katyńskiego - Oddziału Muzeum Wojska Polskiego.