Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

83151 / 2016-06-13 - Administracja samorządowa / Miejski Zarząd Dróg (Płock)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-15 pod pozycją 93178. Zobacz ogłoszenie 93178 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 83151

Data publikacji: 2016-06-13

Nazwa: Miejski Zarząd Dróg

Ulica: ul. Bielska 9/11

Numer domu: 9/11

Miejscowość: Płock

Kod pocztowy: 09-400

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: (0-24) 364 01 20

Numer faxu: (0-24) 367 19 10

Adres strony internetowej: e-mail:mzdplock@wp.pl

Regon: 61020928000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 93178

Data wydania biuletynu: 2016-04-15

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 93178

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ulicy Chopina w Płocku - etap I od ul. Bielskiej do Obrońców Płocka 1920 r

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przebudowa ulicy Chopina w Płocku - etap I od ul. Bielskiej do Obrońców Płocka 1920 r

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: STRABAG sp. z o.o.

Adres pocztowy wykonawcy: ul.Parzniewska 10

Miejscowość: Pruszków

Kod pocztowy: 05-800

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Data udzielenie zamówienia: 03/06/2016

Liczba ofert: 7

Szacunkowa wartość zamówienia: 1956376,54

Cena wybranej oferty: 1492064,22

Cena minimalna: 1492064,22

Cena maksymalna: 2135953,58

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

90679 / 2015-06-19 - Inny: Instytut Badawczy

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia - Zielonka (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
REMONT BUDYNKU NR 39 A w BRANŻY BUDOWLANEJ I ELEKTRYCZNEJ w WITU ZIELONKA

71357 / 2012-03-28 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Płocka - Płock (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wymiana podłóg w salach lekcyjnych, korytarzach i szatni w Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku przy ul. Jasnej 18.

259636 / 2015-10-02 - Podmiot prawa publicznego

SINEVIA Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie uzupełniających robót budowlanych związanych z realizacją obiektów szkoleniowych REJON ZURBANIZOWANY w budowanym ośrodku szkoleniowym do ćwiczeń z użyciem BŚT dla potrzeb CSWL w Drawsku Pomorskim

333620 / 2014-10-08 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony - Płock (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynków szpitala oraz wymiana źródeł światła na energooszczędne z instalacją systemu zarządzania w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

61342 / 2012-02-29 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wykonanie ściany szczelinowej - usunięcie podziemnych komór i kanałów żelbetowych

216125 / 2013-10-16 - Inny: Spółka Skarbu Państwa

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO KĘPNO - DOTYCZY ZAMÓWIENIA NA ROBOTY DODATKOWE, Temat 1: Wymiana istniejących stropów drewnianych nad parterem na stropy gęstożebrowe typu Teriva III w części wschodniej budynku (pomiędzy osiami C-G i I-4) Temat 2: Wykonanie drenażu wewnętrznego podposadzkowego wraz z podłączeniem do zewnętrznej kanalizacji deszczowej;

304806 / 2012-08-17 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nadleśnictwo Jabłonna - Jabłonna (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wzmocnienie konstrukcji bloków cieplarnianych wraz z przebudową ścianki działowej w Leśnictwie szkółkarskim Skierdy, ul. Bagno we wsi Rajszew, gmina Jabłonna, dz. nr ew. 169 cz., 170

167083 / 2014-08-01 - Administracja rządowa centralna

Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego - Warszawa 60 (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
ROBOTA BUDOWLANA- REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 29 W SKIERNIEWICACH (oznaczenie sprawy: ZP-37-Log-2014)

51645 / 2016-05-10 - Podmiot prawa publicznego

SINEVIA Sp. z o.o. - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
SVA-NDM/4620-26/16: Budowa budynku mieszkalnego 40M wraz z przyłączami i urządzeniem terenu w Giżycku przy ul. Obwodowa/Batorego/Nowowiejska - (roboty wykończeniowe) - zad. OL Q55

423758 / 2011-12-13 - Inny: państwowa jednostka budżetowa

Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont dachu budynku z garażami na terenie Ośrodka Zamiejscowego Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Białobrzegach

146144 / 2010-05-27 - Administracja samorządowa

Gmina Dzierzążnia - Dzierzążnia (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
WYKONANIE przebudowy trzech dróg gminnych w miejscowościach KORYTOWO, NOWA DZIERZĄŻNIA, STARE GUMINO - poprzez położenie dywaników asfaltowych, tj.:ZADANIE I - dł.1,10km i szer. 4,00mb, ZADANIE II - dł.1,02km i szer. 4,50mb, ZADANIE III - dł. 577,56mb i szer.4,50mb.

282030 / 2012-08-02 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Marki - Marki (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL OKÓLNEJ 14 W MARKACH

256316 / 2011-08-24 - Podmiot prawa publicznego

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
ZRB Jarosław: Wykonanie posadzki wewnątrz budynku nr 92 w Jednostce Wojskowej 3538 w m. Nisko, w ramach zadania 43 336 Nisko.

253485 / 2011-09-23 - Administracja samorządowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót remontowych, posadzkarskich i malarskich w pomieszczeniach biurowych oraz robót remontowych w dwóch sanitariatach budynku Lecznicy Centrum w pomieszczeniach Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie na III piętrze przy ul. Nowogrodzkiej 62a.