Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

83185 / 2016-06-13 - Administracja samorządowa / Miejski Zarząd Dróg (Płock)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-14 pod pozycją 89672. Zobacz ogłoszenie 89672 / 2016-04-14 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 83185

Data publikacji: 2016-06-13

Nazwa: Miejski Zarząd Dróg

Ulica: ul. Bielska 9/11

Numer domu: 9/11

Miejscowość: Płock

Kod pocztowy: 09-400

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: (0-24) 364 01 20

Numer faxu: (0-24) 367 19 10

Adres strony internetowej: e-mail:mzdplock@wp.pl

Regon: 61020928000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 89672

Data wydania biuletynu: 2016-04-14

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 89672

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: STRABAG sp. z o.o.

Adres pocztowy wykonawcy: ul.Parzniewska 10

Miejscowość: Pruszków

Kod pocztowy: 05-800

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Data udzielenie zamówienia: 08/06/2016

Liczba ofert: 7

Szacunkowa wartość zamówienia: 4626599,36

Cena wybranej oferty: 4102902,72

Cena minimalna: 4102902,72

Cena maksymalna: 4960590,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

6749 / 2010-01-11 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy w Regiminie - Regimin (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie modernizacji budynku świetlicy w m. Pniewo Czeruchy - gmina Regimin (powiat ciechanowski, województwo mazowieckie)

186065 / 2013-09-13 - Administracja samorządowa

Gmina Latowicz - Latowicz (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1316 W Parysów-Latowicz od km 9+211 do km 10+361- roboty uzupełniające.

225116 / 2012-06-28 - Inny: powiatowa jednostka organizacyjna

I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego - Ciechanów (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa boisk szkolnych wraz z obiektami towarzyszącymi przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 66, 06 - 400 Ciechanów, III etap - boisko do piłki nożnej

278053 / 2010-10-07 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Piaseczno (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót dodatkowych po rozbiórce więźby dachowej w Szkole Podstawowej w Głoskowie, Gmina Piaseczno

6023 / 2009-01-07 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty budowlane dodatkowe towarzyszące przebudowie i modernizacji budynku Przychodni przy ul. Grochowskiej 339 w Warszawie.

233350 / 2010-08-02 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zagospodarowanie oraz przebudowa placów zabaw na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w zadaniach: - część I - 2 place zabaw o łącznej powierzchni 811 m2 - część II - 2 place zabaw o łącznej powierzchni 590 m2

163130 / 2009-05-22 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie - Piaseczno (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont nawierzchni bitumicznej i chodnika na drodze nr 2848W Janówek-Przypki /ul. Słoneczna i Tarczyńska/. Długość odcinka 1,2 km

330137 / 2011-12-14 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont elewacji oraz wymiana stolarki okienne i drzwiowej w budynku przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie - roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego nr ZP/JK/271/III-13/11

163574 / 2011-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Zakłady Remontowo-Budowlane Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
ZRB/NDM: Budowa wiaty magazynowej dla samochodów i maszyn inżynieryjnych w kompleksie wojskowym nr 141 w Kazuniu

75405 / 2010-04-02 - Inny: Kancelaria Sejmu

Kancelaria Sejmu RP - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont pomieszczenia 301 wraz z wymianą urządzenia schładzającego dla rozdzielni energetycznej RGS-0,4 kV w Kancelarii Sejmu bud. CD

181897 / 2015-12-09 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Piaseczno (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja, rozbiórka i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kasztanów 12 w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu, dostawą wyposażenia i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

330138 / 2012-09-04 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6

69757 / 2013-05-09 - Inny: Jednostka org. MON

Stołeczny Zarząd Infrastruktury - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja budynku nr 10 w kompleksie wojskowym przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie

235877 / 2013-11-08 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Utworzenie w ramach i zgodnie z rządowym programem Radosna Szkoła szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 w Warszawie