Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Miasto Nowy SÄ…cz

W serwisie znajdziesz 1531 przetargów Miasto Nowy SÄ…cz.

93883 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 453311000 ()
Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 37 w Nowym Sączu - Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap w ramach Programu priorytetowego Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

91601 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 454500007 ()
Modernizacja - remont dachu budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu - etap I - skrzydło południowo-zachodnie, od ul. Długosza

90065 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 453311100 (Instalowanie kotłów)
Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzka 41 w Nowym Sączu - Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap w ramach Programu priorytetowego Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

85507 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 799521003 (Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych)
Przygotowanie i zrealizowanie plenerowej imprezy artystyczno - rozrywkowej pn. Imieniny Miasta Nowego SÄ…cza 2016

81137 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 712500005 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe)
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Segment dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną - dobudowa do budynku Szkoły podstawowej nr 7 w Nowym Sączu przy ul. Grota Roweckiego 15.

80241 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 452122204 (Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi)
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu

80201 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Aktywny Nowy Sącz - budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy ulicy Partyzantów w Nowym Sączu

76041 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 799300002 (Specjalne usługi projektowe)
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji sieci oświetlenia ulicznego ulic: ul. Jagodowa, Dunajcowa, Promienna II etap, Orła Białego, Stadnickich w Nowym Sączu

76017 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 712500005 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe)
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Modernizacja istniejącego żłobka przy ul. Klasztornej 46 w Nowym Sączu

75567 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Zygmuntowskiej 2 w Nowym Sączu - Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap w ramach Programu priorytetowego Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

72525 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 923120001 (Usługi artystyczne)
Przygotowanie i wykonanie koncertu zespołów LEVI, TOMASZ WOLAK ROCK BAND i NO BROTHERS podczas plenerowej imprezy artystyczno-rozrywkowej pn.Imieniny Miasta Nowego Sącza 2016

66281 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 453311100 (Instalowanie kotłów)
Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 40a w Nowym Sączu - Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap w ramach Programu priorytetowego Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

65275 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 453311100 (Instalowanie kotłów)
Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych przy ul. Lenartowicza 4 w Nowym Sączu - realizacja w oparciu o Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap w ramach Programu priorytetowego Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA.

62923 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 453311100 (Instalowanie kotłów)
Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 18 w Nowym Sączu - Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap w ramach Programu priorytetowego Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

62857 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 453311000 ()
Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy Rynku 3 w Nowym Sączu - Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap w ramach Programu priorytetowego Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

62699 / 2016-06-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 453311100 (Instalowanie kotłów)
Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 39 w Nowym Sączu - Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap w ramach Programu priorytetowego Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA.

133974 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 601000009 (Usługi w zakresie transportu drogowego)
Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

133420 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont podwórka przy Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Towarowej 6 w Nowym Sączu

129270 / 2016-05-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Aktywny Nowy Sącz - budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy ulicy Partyzantów w Nowym Sączu

125846 / 2016-05-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 453311100 (Instalowanie kotłów)
Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy Rynku 25 w Nowym Sączu - Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap w ramach Programu priorytetowego Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

125774 / 2016-05-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 453311100 (Instalowanie kotłów)
Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Nowym Sączu - Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap w ramach Programu priorytetowego Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA.

121558 / 2016-05-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 601000009 (Usługi w zakresie transportu drogowego)
Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

119872 / 2016-05-12 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 799521003 (Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych)
Przygotowanie i wykonanie obsługi plenerowej imprezy artystyczno - rozrywkowej pn. Imieniny Miasta Nowego Sącza 2016

113902 / 2016-05-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 601000009 (Usługi w zakresie transportu drogowego)
Świadczenie usługi transportowej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

112174 / 2016-05-05 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont mieszkania komunalnego położonego przy ul. I Pułku strzelców Podhalańskich 18/5 w Nowym Sączu

49845 / 2016-05-05 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 452619003 (Naprawa i konserwacja dachów)
: Dostawa i montaż nowych krat, remont istniejących krat nad szachtami przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Sącz przy ul. Długosza 5

107484 / 2016-04-29 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 454221002 (Stolarka drewniana)
Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych ze stałym naświetlem górnym do auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Żeromskiego 16 w Nowym Sączu.

106018 / 2016-04-28 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 453311100 (Instalowanie kotłów)
Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Zygmuntowskiej 2 w Nowym Sączu - Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap w ramach Programu priorytetowego Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA.

47605 / 2016-04-28 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 453311100 (Instalowanie kotłów)
Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzka 41 w Nowym Sączu - Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap w ramach Programu priorytetowego Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

47547 / 2016-04-28 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Nowy Sącz - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 453311100 (Instalowanie kotłów)
Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 73 w Nowym Sączu - Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap w ramach Programu priorytetowego Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA.