Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Szydłów

W serwisie znajdziesz 259 przetargów w miejscowości Szydłów.

94151 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont dróg na terenie Gminy Szydłów przy użyciu kruszywa

94143 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Szydłów w 2016 roku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019

75283 / 2016-06-08 - Administracja samorządowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 661130004 ()
OBŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY SZYDŁÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W LATACH 2016-2019

63681 / 2016-06-01 - Administracja samorządowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej Szydłów, ul. Wschodnia nr 390043T od km 0+000 - 0+300

132674 / 2016-05-24 - Administracja samorządowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej nr 390002 T Życiny - Wymysłów nr ewid. 618 i 605 od km 0+000 do km 3+080

88948 / 2016-04-14 - Administracja samorządowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej nr 390002 T Życiny - Wymysłów nr ewid. 618 i 605 od km 0+000 do km 3+080

297564 / 2015-11-05 - Administracja samorządowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi Szydłów - Korytnica nr 004119 T od km 0+000 do km 0+340, od km 0+600 do km 1+070, dł. 810 m

285488 / 2015-10-26 - Administracja samorządowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 452200005 (Roboty inżynieryjne i budowlane)
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szydłów - ul. Rakowska

271348 / 2015-10-13 - Administracja samorządowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi Szydłów - Korytnica nr 004119 T od km 0+000 do km 0+340, od km 0+600 do km 1+070, dł. 810 m

236568 / 2015-09-10 - Administracja samorządowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 452200005 (Roboty inżynieryjne i budowlane)
Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szydłów - ul. Rakowska

217732 / 2015-08-24 - Administracja samorządowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 453420006 (Wznoszenie ogrodzeń)
Budowa placów zabaw wraz z ich wyposażeniem oraz ogrodzeń na terenie gminy Szydłów

217236 / 2015-08-24 - Administracja samorządowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w ramach Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (2014-2015

210492 / 2015-08-17 - Administracja samorządowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SZYDŁÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY

188072 / 2015-07-24 - Administracja samorządowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 453420006 (Wznoszenie ogrodzeń)
Budowa placów zabaw wraz z ich wyposażeniem oraz ogrodzeń na terenie gminy Szydłów

184490 / 2015-07-21 - Administracja samorządowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SZYDŁÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY

175866 / 2015-07-14 - Administracja samorządowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowę odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w ramach Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (2014-2015)

121186 / 2015-05-22 - Administracja samorządowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi Potok - Gajówka nr 004117 T od km 0+000 do km 2+734

94194 / 2015-04-24 - Administracja samorządowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont dróg gminnych na terenie gminy Szydłów przy użyciu kruszywa