Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

94145 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego / Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie (Staszów)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-15 pod pozycją 92548. Zobacz ogłoszenie 92548 / 2016-04-15 - Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 94145

Data publikacji: 2016-06-20

Nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie

Ulica: ul. Drogowców 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Staszów

Kod pocztowy: 28-200

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 15 8643110

Numer faxu: 15 8643619

Regon: 83041358000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 92548

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego

Inny rodzaj zamawiającego:
Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 92548

Data wydania biuletynu: 2016-04-15

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże - Potok na odcinku Potok - Brzeziny dł. 2245mb

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże - Potok na odcinku Potok - Brzeziny dł. 2245mb
Realizacja zadnia będzie polegała na :
- wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym
- wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr 4cm,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z masy SMA gr 4cm.
- uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wraz z utrwaleniem emulsja asfaltową i grysami.
- renowacja odwodnienia ( oczyszczenie istniejących rowów wraz z wymianą rur przepustowych pod zjazdami)
- wykonanie oznakowania poziomego jezdni

Kody CPV:
452331402 (Roboty drogowe)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Tak

nazwa programu UE:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa wykonawcy:
Lider: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o. DYLMEX - INWESTYCJE Sp.k,

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Rakowska 33

Miejscowość: Staszów

Kod pocztowy: 28-200

ID województwa: 12

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Data udzielenie zamówienia: 20/06/2016

Liczba ofert: 7

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 1005924,39

Cena wybranej oferty: 709313,94

Cena minimalna: 709313,94

Cena maksymalna: 1252953,53

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

338792 / 2014-10-13 - Administracja samorządowa

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa ulicy Z. Krasińskiego na odcinku od ulicy Jeżynowej do ulicy Osikowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

123569 / 2011-04-26 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Jędrzejów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi powiatowej nr 0208 T Cierno Zaszosie - Warzyn Drugi - Zagórze - Kierzki - Krzcięcice - etap I

267320 / 2014-08-11 - Administracja samorządowa

Gmina Klimontów - Klimontów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej Ułanowice-Witowice od km 0+000 do km 0+412, od km 0+412 do km 0+612, od km 0+612 do km 0+940-nawalny deszcz 2010r. i 2012r.

72027 / 2016-06-07 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Jędrzejów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0156T SOBKÓW - WIERZBICA GÓRNA - FELIKSÓWKA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA OD KM 1+565 DO KM 1+915, DŁUGOŚCI 350 MB, SZEROKOŚCI 1,2 M.

65362 / 2009-03-17 - Administracja samorządowa

Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe - Staszów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice-Wiśniówka II etap od km 0+000 do km 3+250

340430 / 2015-12-11 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Korekta skarpy na drodze ekspresowej S-7 odc. Skarżysko - Występa w km 7+550 oraz km 13+300 km strona lewa - zamówienie uzupełniające

88948 / 2016-04-14 - Administracja samorządowa

Gmina Szydłów - Szydłów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej nr 390002 T Życiny - Wymysłów nr ewid. 618 i 605 od km 0+000 do km 3+080

244708 / 2011-08-16 - Administracja samorządowa

Gmina Koprzywnica - Koprzywnica (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Odbudowa dróg gminnych: - Nr 001268 T Łukowiec Wieś o dł. 550 mb, - Nr 001271 T Ciszyca -Kamieniec etap I od km 1+190 do km 0+810 - Nr 4222028 Łukowiec Majorat-wał Wiślany o dł. 650 mb.

83692 / 2010-03-24 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie - Włoszczowa (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0233 T Dzierzgów - Bałków ( gm. Radków ) od km 11+492 do km 11+892

167037 / 2009-10-01 - Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie - Staszów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0831T Oględów - przez wieś dł. 910m szer. jezdni 4,00-4,50m

115658 / 2014-04-04 - Administracja samorządowa

Gmina Sędziszów - Sędziszów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa odcinków ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w 2014 roku

134434 / 2016-05-25 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w m. Wola Kopcowa - etap I

66389 / 2010-03-25 - Administracja samorządowa

Starostwo Powiatowe - Zarząd Powiatu - Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi powiatowej nr 0662T od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 754 do granicy z Powiatem Lipskim o długości 9.451mb - IV etap

44577 / 2016-04-21 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Jędrzejów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi powiatowej nr 0211T Chorzewa - Lasków na odcinku Lasków przez wieś od km 4+650 do km 5+250, długości 600 mb Przebudowa drogi powiatowej nr 0204T Nagłowice - Rakoszyn - Trzciniec - Sędziszów na odcinku Trzciniec przez wieś od km 6+565 do km 6+680, długości 115 mb, szerokości 5,0 mb

161026 / 2010-06-09 - Administracja samorządowa

Gmina Oksa - Oksa (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Zadanie 1: Remont wewnętrznej drogi osiedlowej w Rzeszówku dł. 200 mb zlokalizowanej na działce nr 4/60 Zadanie 2: Remont drogi w m. Rzeszówek dł. 100 mb zlokalizowanej na działce nr 24 Zadanie 3: Remont drogi gminnej Nr 355020 T Rzeszówek - Serwitut w km 0+000 do 1+614 Zadanie 4: Remont drogi gminnej Nr 355022 T Błogoszów Kolonia Las w km 0+000 do 1+074 Zadanie 5: Remont drogi do pól w m. Lipno Opłotki w km 0+000 do km 0+520

214341 / 2012-10-09 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Jędrzejów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi powiatowej nr 0149T dr. woj. Nr 728-Podchojny-dr. Kraj. Nr 7- Podchojny-Kulczyzna, długości 2 982 mb, od km 0+000 do km 0+785; od km 1+727 do km 2+540; od km 2+540 do km 3+924

76621 / 2013-05-15 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Jędrzejów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Rozbudowa mostu na rzece Mierzawa w km 7+614 w ciągu drogi powiatowej nr 0178T Niegosławice - Przyłęk - Mierzawa - Sędziszów - Klimontów w miejscowości Przyłęczek wraz z przebudową tej drogi na odcinku Niegosławice - Przyłęk od km 0+000 do km 6+990, długości 6 990 mb, szerokości 5,0 mb

231980 / 2014-07-10 - Administracja samorządowa

Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych - Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
zamówienie uzupełniające w stosunku do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie Umowy Nr ZDP.273.1.13.2014 z dnia 21.05.2014 r. na wykonanie zadania Przebudowa drogi nr 0557T wraz z poprawą odwodnienia i przebudową przepustów w km 4 + 237 do km 7 +749

42924 / 2015-02-26 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu - Samborzec (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu sandomierskiego.

141954 / 2010-05-24 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 7 w m. Mnichów gm. Jędrzejów ( ZAMÓWIENIE NR 78/2010 )

269352 / 2015-10-12 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie - Pińczów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi nr 0062T Szarbków - Uników - Gacki dł. 600 mb; km 1+895 - 2+495

237271 / 2013-11-12 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Jędrzejów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi powiatowej nr 0171T od dr. pow. nr 0168T - Dalechowy - Karczunek - Rajchotka - Helenówka - dr. pow. nr 0169T, dł. 920 mb, od km 5+860 do km 6+780

260460 / 2011-08-26 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 77 w m. Sandomierz od km 16,030 do km 18,740 w celu poprawy szorstkości i równości, zamówienie NR 112/2011