Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Gmina Strawczyn

W serwisie znajdziesz 423 przetargów Gmina Strawczyn.

94959 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przy drodze wojewódzkiej nr 748

94591 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie

58963 / 2016-05-25 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przy drodze wojewódzkiej nr 748

49483 / 2016-05-04 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 453161109 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego)
Budowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach w msc. Korczyn, gm. Strawczyn

37673 / 2016-04-11 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie

18689 / 2016-02-24 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 453161109 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego)
Budowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach w msc. Korczyn, gm. Strawczyn

15441 / 2016-02-15 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 455000002 (Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej)
Wynajem sprzętu budowlanego i pojazdów wraz z obsługą w 2016 roku na potrzeby robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach, parkingach itp. na terenie gminy Strawczyn

15423 / 2016-02-15 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 142122002 (Kruszywo)
Zakup kruszywa drogowego kamiennego z wapienia dewońskiego lub dolomitu dewońskiego do remontu,utrzymania, budowy dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników, placów, parkingów na terenie Gminy Strawczyn w 2016 roku

8155 / 2016-01-21 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 455000002 (Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej)
Wynajem sprzętu budowlanego i pojazdów wraz z obsługą w 2016 roku na potrzeby robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach, parkingach itp. na terenie gminy Strawczyn

6897 / 2016-01-19 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 142122002 (Kruszywo)
Zakup kruszywa drogowego kamiennego z wapienia dewońskiego lub dolomitu dewońskiego do remontu,utrzymania, budowy dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników, placów, parkingów na terenie Gminy Strawczyn w 2016 roku

3651 / 2016-01-13 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań przy drogach wojewódzkich nr 748 i 786

3567 / 2016-01-13 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 091321004 ()
Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego do Urzędu Gminy w Strawczynie, Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Strawczyn w 2016 roku

3551 / 2016-01-13 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 091114004 ()
Dostawa paliwa drzewnego PELLET do szkół na terenie gminy Strawczyn w ilości 319,5 tony (na bezzwrotnych paletach)

3521 / 2016-01-13 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 091351005 ()
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy w Strawczynie oraz szkół na terenie Gminy Strawczyn w 2016 roku w ilości 65 m3

178275 / 2015-12-03 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań przy drogach wojewódzkich nr 748 i 786

178209 / 2015-12-03 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 091321004 ()
Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego do Urzędu Gminy w Strawczynie, Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Strawczyn w 2016 roku

174257 / 2015-11-26 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 091351005 ()
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy w Strawczynie oraz szkół na terenie Gminy Strawczyn w 2016 roku w ilości 65 m3

174251 / 2015-11-26 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 091114004 ()
Dostawa paliwa drzewnego PELLET do szkół na terenie gminy Strawczyn w ilości 319,5 tony (na bezzwrotnych paletach)

163895 / 2015-11-10 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 452331221 ()
Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków - Serbinów - Mniów - Grzymałków - Kuźniaki - Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kuźniaki od km 26+520,80 do km 26+780,00

292198 / 2015-10-30 - Administracja samorządowa

Gmina Strawczyn - Strawczyn (świętokrzyskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań przy drogach wojewódzkich nr 748 i 786