Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

93689 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (Pińczów)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-05-23 pod pozycją 57187. Zobacz ogłoszenie 57187 / 2016-05-23 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 93689

Data publikacji: 2016-06-20

Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Ulica: ul. Armii Krajowej 22

Numer domu: 22

Miejscowość: Pińczów

Kod pocztowy: 28-400

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 041 3573031

Numer faxu: 041 3572491

Adres strony internetowej: www.zozpinczow.republika.pl

Regon: 28100000204289

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 57187

Data wydania biuletynu: 2016-05-23

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 57187

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE I ODBIORU ROBÓT elektrycznych w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego I w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, p/ul. Armii Krajowej 22

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postepowania jest wykonanie i odbiór robót, polegających na wykonaniu instalacji wewnętrznej oświetlenia ewakuacyjnego w Przyziemiu oraz na Parterze i Piętrze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala Powiatowego w Pińczowie.

Kody CPV:
453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Rzemieślnicza

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Partyzantów 22

Miejscowość: Busko-Zdrój

Kod pocztowy: 28-100

ID województwa: 12

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Data udzielenie zamówienia: 16/06/2016

Liczba ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 38282,24

Cena wybranej oferty: 29816,31

Cena minimalna: 29816,31

Cena maksymalna: 38745,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

266350 / 2009-08-05 - Uczelnia publiczna

Politechnika Świętokrzyska - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
wykonanie robót uzupełniających do umowy podstawowej o roboty budowlane II AZP/6/2009 z dnia 18.03.2009r. na wykonanie robót remontowych w DS. Proton Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie niezbędnym do jego adaptacji na cele dydaktyczne - branża elektryczna - instalacje sieci strukturalnej.

237258 / 2013-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
EZ/ZP/54/2013 - Rozbudowa sieci teleinformatycznej (strukturalnej) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

252702 / 2009-07-24 - Administracja samorządowa

Gmina Fałków - Fałków (świętokrzyskie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie ul. Glinianki 47

294826 / 2009-08-27 - Administracja samorządowa

Gmina Fałków - Fałków (świętokrzyskie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie ul. Glinianki 47

284565 / 2008-10-24 - Uczelnia publiczna

Politechnika Świętokrzyska - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
wymiana istniejącej linii napowietrznej NN na linię kablową w obiekcie dydaktycznym E Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy ul. Warszawskiej 430.

175994 / 2011-06-28 - Administracja samorządowa

Muzeum Historyczno-Archeologiczne - Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Zamówienie uzupełniające zwiazane z Budową zespołu obiektów obsługujących Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy w Krzemionkach

234740 / 2008-10-20 - Administracja samorządowa

Gmina Iwaniska - Iwaniska (świętokrzyskie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Zabudowa opraw i przewodu oświetlenia ulicznego na istn. słupach linii napowietrznej n/N w miejscowościach: STOBIEC - linia n/N Stobiec 3 STOBIEC - linia n/N Stobiec 4 WOLA JASTRZĘBSKA - linia n/N Wola Jastrzębska PLANTA - linia n/N Sobiekurów

115174 / 2016-05-09 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Modernizacja sieci komputerowej w budynku będącym siedzibą Urzędu Skarbowego w Staszowie przy ul. Oględowskiej 12

326124 / 2013-08-13 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Zespolony - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
EZ/ZP/54/2013 - Rozbudowa sieci teleinformatycznej (strukturalnej) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

71678 / 2009-03-20 - Uczelnia publiczna

Politechnika Świętokrzyska - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Roboty remontowe w DS. Proton Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie niezbędnym do jego adaptacji na cele dydaktyczne - branża elektryczna - instalacje sieci strukturalnej

67809 / 2009-04-28 - Administracja samorządowa

Gmina Iwaniska - Iwaniska (świętokrzyskie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Zabudowa opraw i przewodu oświetlenia ulicznego na istn. słupach linii napowietrznej n/N w miejscowościach:l KAMIENIEC - L n/N KAMIENIEC 2l KRĘPA ZABŁOCKA - L n/N KRĘPA 2l KUJAWY - L n/N KUJAWY 2l WOLA SKOLANKOWSKA - L n/N WOLA SKOLANKOWSKAl IWANISKA, UL. SŁODOWA - L n/N IWANISKA 7l KAMIENNA GÓRA - L n/N KAMIENNA GÓRAl WOJNOWICE - L n/N WOJNOWICE