Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

94723 / 2016-06-20 - / Gmina Tuczępy (Tuczępy)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-06-10 pod pozycją 80151. Zobacz ogłoszenie 80151 / 2016-06-10 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 94723

Data publikacji: 2016-06-20

Nazwa: Gmina Tuczępy

Ulica: Tuczępy 35

Numer domu: 35

Miejscowość: Tuczępy

Kod pocztowy: 28-142

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 041 3533135

Numer faxu: 041 3533135

Adres strony internetowej: WWW.REGIOSET.PL/TUCZEPY

Regon: 00054882100000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 80151

Data wydania biuletynu: 2016-06-10

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: III 1)

Przed wprowadzeniem zmainy:
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), wniesionym do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert

Po wprowadzeniu zmiany:
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100), wniesionym do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert

Podobne przetargi