Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Urząd Gminy Smyków

W serwisie znajdziesz 167 przetargów Urząd Gminy Smyków.

93983 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 444112006 (Wanny)
Dostawa węgla kamiennego eko - groszek na sezon grzewczy 2016/2017 Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków

82243 / 2016-06-13 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 601000009 (Usługi w zakresie transportu drogowego)
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Smyków w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018

72063 / 2016-06-07 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont kapitalny kwatery pomordowanych mieszkańców Królewca i Adamowa na cmentarzu parafialnym w Miedzierzy

132682 / 2016-05-24 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 444112006 (Wanny)
Dostawa węgla kamiennego eko - groszek na sezon grzewczy 2016/2017 Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków

118158 / 2016-05-11 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Docieplenie Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Miedzierzy

118054 / 2016-05-11 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 452622209 (Wiercenie studni wodnych)
Wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego ujmującego wody podziemne z utworów triasu na działce nr ewid. 648 w Piaskach Królewieckich dla potrzeb zaopatrzenia wodociągu grupowego Przyłogi

113656 / 2016-05-06 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 601000009 (Usługi w zakresie transportu drogowego)
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Smyków w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018

267246 / 2015-10-09 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Budowa boiska piłkarskiego do gry w piłkę nożną z nawierzchnią z naturalnej trawy na terenie Zespołu Szkół w Miedzierzy

237626 / 2015-09-11 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Budowa boiska piłkarskiego do gry w piłkę nożną z nawierzchnią z naturalnej trawy na terenie Zespołu Szkół w Miedzierzy

191600 / 2015-07-29 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 452324408 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie. Etap III - miejscowość Salata.

165776 / 2015-07-03 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 091112105 ()
DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO EKO - GROSZEK NA SEZON GRZEWCZY 2015/2016 DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRÓLEWCU, ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZIERZY, URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SMYKÓW

145680 / 2015-06-16 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 452324408 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie. Etap III - miejscowość Salata

124954 / 2015-05-26 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 091112105 ()
Dostawa węgla kamiennego eko - groszek na sezon grzewczy 2015/2016 do Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Królewcu, Zespołu Szkół w Miedzierzy i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków

76804 / 2015-04-07 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 160000005 (Maszyny rolnicze)
Zakup i dostawa ciągnika rolniczego, posypywarki solno-piaskowej oraz kosiarki bijakowej dla gminy Smyków

56290 / 2015-03-13 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 160000005 (Maszyny rolnicze)
Zakup i dostawa ciągnika rolniczego, posypywarki solno-piaskowej oraz kosiarki bijakowej dla gminy Smyków

421330 / 2014-12-30 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY SMYKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU

417368 / 2014-12-22 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 093100005 ()
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Smyków i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków.

411406 / 2014-12-16 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 452324408 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie. Etap II- miejscowość Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Zastawie.

392286 / 2014-11-28 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY SMYKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU

370808 / 2014-11-10 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Smyków - Smyków (świętokrzyskie)
CPV: 093100005 ()
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Smyków i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków.