Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

94067 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego / Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie (Staszów)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-15 pod pozycją 92304. Zobacz ogłoszenie 92304 / 2016-04-15 - Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 94067

Data publikacji: 2016-06-20

Nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie

Ulica: ul. Drogowców 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Staszów

Kod pocztowy: 28-200

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 15 8643110

Numer faxu: 15 8643619

Regon: 83041358000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 92304

Data wydania biuletynu: 2016-04-15

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 92304

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego

Inny rodzaj zamawiającego:
Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów na odcinku Bogoria - Podlesie - dł. 2520 mb

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów na odcinku Bogoria - Podlesie - dł. 2520 mb
Realizacja zadnia będzie polegała na :
- wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym
- wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr 4cm,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z masy SMA gr 4cm.
- uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wraz z utrwaleniem emulsja asfaltową i grysami.
- renowacja odwodnienia ( oczyszczenie istniejących rowów wraz z wymianą rur przepustowych pod zjazdami)
- ustawienie barier ochronnych SP-04 w miejscach niebezpiecznych ,
- wykonanie oznakowania poziomego jezdni

Kody CPV:
452331402 (Roboty drogowe)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Tak

nazwa programu UE:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( EFRROW)

Nazwa wykonawcy:
Konsorcjum Firm:
Lider:
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o. DYLMEX - INWESTYCJE Sp.k

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Rakowska 33

Miejscowość: Staszów

Kod pocztowy: 28-200

ID województwa: 12

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Data udzielenie zamówienia: 20/06/2016

Liczba ofert: 6

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 1362406,50

Cena wybranej oferty: 959667,53

Cena minimalna: 959667,53

Cena maksymalna: 1571234,15

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

114859 / 2010-05-10 - Administracja samorządowa

Gmina Raków - Raków (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont dróg gminnych w miejscowościach: Ociesęki - Sterczyna, Pągowiec, Zalesie - Modrzewina

276639 / 2011-10-21 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Jędrzejów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi powiatowej nr 0158T Mnichów-Smyków-Mokrsko Dolne-Bugaj-Kotlice Nowe-Borszowice-Motkowice-Stawy-Imielno odcinek KOTLICE-BORSZOWICE od km 11+123 do km 11+373 długości 250 mb szerokości 5,0 mb

223583 / 2014-10-22 - Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie - Staszów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Roboty uzupełniające i zamienne w ramach umowy nr 1/NPPDL/2014 na zadanie pn. Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2014r w ramach Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

305868 / 2012-08-20 - Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie - Staszów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Zadanie nr 1 Odbudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice od km 14+875 do km 16+965 Zadanie nr 2 Odbudowa drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Kol. Pęcławice - Wagnerówka - Łukawica od km 6+381 do km 7+198 Zadanie nr 3 Odbudowa drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek od km 1+740 do km 2+346

87626 / 2015-04-17 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Jędrzejów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Zadanie1: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0271T JĘDRZEJÓW - WILANÓW - dr. woj. Nr 728 OD KM 0+835 DO KM 0+995, OD KM 1+150 DO KM 1+440 ORAZ OD KM 1+890 DO KM 2+700, DŁ. 1260 MB. Zadanie 2: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0186T ALEKSANDRÓW - PIOŁUNKA OD KM 1+125 DO KM 1+733, DŁ. 608 MB Zadanie 3: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0177T ODCINEK OD DR. WOJ. NR 768 DO M. ZAWALE NIEGOSŁAWSKIE OD KM 0+000 DO KM 0+670, DŁ. 670 MB

92833 / 2015-06-24 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna - Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Odbudowa ul. Wieżowej (od ul. Głównej) w Skarżysku-Kamiennej nr 303152T od km 0+000 do 0+200

254731 / 2011-09-26 - Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie - Staszów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 0352T i nr 0828T łączących drogi woj. nr 764 i 756 z zaporą zbiornika Chańcza w tym przebudowa drogi powiatowej nr 0352T Chańcza - Zapora oraz drogi pow. nr 0828T Korytnica - Kotuszów - Kurozwęki - roboty uzupełniające.

40101 / 2016-04-14 - Administracja samorządowa

Gmina Klimontów - Klimontów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów cz.II etap I i II

61957 / 2011-02-23 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Jędrzejów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0153T SZCZEPANÓW-BRZEGI, ODCINEK SZCZEPANÓW-BRZEGI OD KM 0+600 DO KM 2+820, DŁ. 2 220 MB, SZEROKOŚCI 5,0 MB

175307 / 2009-10-12 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna - Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont chodnika w ul. Górniczej w Skarżysku - Kam. na odcinku od ul. Sezamkowej do ul. Sokolej - strona południowa.

56298 / 2009-03-10 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie - Włoszczowa (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0254 T Piaski - Łapczyna Wola - Młynek , odcinek 650 mb od km 3 + 445 do km 4 + 095

25253 / 2011-01-21 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych na terenie Rejonu GDDKiA w Kielcach w okresie 2011 - 2014. Postępowanie nr 6/2011

256004 / 2010-08-18 - Administracja samorządowa

Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych - Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa ulicy 1-go Maja w Skarżysku -Kamiennej na odcinku od ul. Pięknej do mostu na rzece Oleśnicy

103587 / 2010-04-29 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Jędrzejów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0168T JADWINÓW-DALECHOWY-DZIERSZYN-IMIELNO-IMIELNICA-SOBOWICE-gr. powiatu (Pińczów), ODCINEK JADWINÓW-SOBOWICE W KM 0+550 - 1+225; 5+604 - 7+544; 8+738 - 10+706; 11+740 - 12+100 DŁ. ŁĄCZNEJ 4 943 MB, SZEROKOŚCI 6,0 MB

29313 / 2016-03-22 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Jędrzejów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi powiatowej nr 0152T Mieronice - Żarczyce od km 19+755 do km 22+755, dł. 3 000 mb

240208 / 2011-08-11 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie - Włoszczowa (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie urządzeń wodnych - studni chłonnych i robót brukarskich na drodze powiatowej nr 0251 T Kluczewsko-Rudka