Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

92397 / 2016-06-17 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Szczecin)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-26 pod pozycją 102966. Zobacz ogłoszenie 102966 / 2016-04-26 - Administracja rządowa terenowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 92397

Data publikacji: 2016-06-17

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Małopolska 47

Numer domu: 47

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-515

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: (091) 8211479, 8211478

Numer faxu: (091) 8211477 8215406

Adres strony internetowej: www.szczecin.kwp.gov.pl

Regon: 81090304000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 102966

Data wydania biuletynu: 2016-04-26

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 102966

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa na faksowe zamówienie koksu grubego, koksu orzech,
węgla orzech, eco groszku i miału węglowego do kotłowni znajdujących
się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa
na faksowe zamówienie: a) koksu grubego o wartości opałowej od min. 28.000 kJ/kg, zawartość siarki max do
0.6%, granulacji powyżej 40 mm, w ilości 56 ton CPV 09113000-4 b) koksu orzech o wartości opałowej od min.
26.000 kJ/kg, zawartość siarki max do 0,6%, granulacji od 20 do 40 mm, w ilości 22 ton , CPV 09113000-4 c)
węgla orzech o wartości opałowej od min. 27.000 kJ/kg, zawartość siarki max do 0.6%, granulacji od 20 do 80
mm, w ilości 72,2 tony, CPV 09111000-0 d) miał węglowy o wartości opałowej od min. 22.000 kJ/kg, zawartość
siarki max. do 0,8 %, granulacji do 20 mm., w ilości 16,5 tony, CPV 09111000-0 e) eco-groszek o wartości
opałowej od min. 26.000 kJ/kg, zawartość siarki max. do 0,8%, granulacji od 2 - 20 mm, w ilości 15,4 tony, CPV
09111000-0, do 15 kotłowni znajdujących się w obiektach Policji garnizonu zachodniopomorskiego, zgodnie z
załącznikiem nr 1.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: TRANSBUD P.Nowak, J.Magosiewicz Sp.J.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Gdańska 78A

Miejscowość: Reda

Kod pocztowy: 84-240

ID województwa: 10

Województwo / kraj: pomorskie

Nazwa: KP Międzyzdroje,ul. Mickiewicza 14

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 17/06/2016

Liczba ofert: 4

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 20487,80

Cena wybranej oferty: 12201,60

Cena minimalna: 12201,60

Cena maksymalna: 15664,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: Transbud P.Nowak J.Magosiewicz Sp.J.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Gdańska 78A

Miejscowość: Reda

Kod pocztowy: 84-240

ID województwa: 10

Województwo / kraj: pomorskie

Nazwa: PP Węgorzyno, ul. Runowska 45

Nr częsci: 2

Data udzielenie zamówienia: 17/06/2016

Liczba ofert: 5

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 10243,90

Cena wybranej oferty: 7626,00

Cena minimalna: 7626,00

Cena maksymalna: 9790,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: Transbud P.Nowak.J Magosiewicz Sp.J.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Gdańska 78A

Miejscowość: Reda

Kod pocztowy: 84-240

ID województwa: 10

Województwo / kraj: pomorskie

Nazwa: PP Dobra Nowog.,ul.Ofiar Katynia 2

Nr częsci: 3

Data udzielenie zamówienia: 17/06/2016

Liczba ofert: 5

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 12292,68

Cena wybranej oferty: 9151,20

Cena minimalna: 9151,20

Cena maksymalna: 11748,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: TRANSBUD P.Nowak. J.Magosiewicz

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Gdańska 78A

Miejscowość: Reda

Kod pocztowy: 84-240

ID województwa: 10

Województwo / kraj: pomorskie

Nazwa: PP Wierzchowo, ul. Parkowa 1

Nr częsci: 4

Data udzielenie zamówienia: 17/06/2016

Liczba ofert: 4

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 8820,00

Cena wybranej oferty: 7576,80

Cena minimalna: 7576,80

Cena maksymalna: 9884,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: TRANSBUD P.Nowak J.Magosiewicz Sp.J.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Gdańska 78A

Miejscowość: Reda

Kod pocztowy: 84-240

ID województwa: 10

Województwo / kraj: pomorskie

Nazwa: PP Sławoborze, ul. Lipowa 6.

Nr częsci: 5

Data udzielenie zamówienia: 17/06/2016

Liczba ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 7623,00

Cena wybranej oferty: 6548,52

Cena minimalna: 6548,52

Cena maksymalna: 8542,60

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: TRANSBUD P.Nowak, J.Magosiewicz Sp.J.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Gdańska 78A

Miejscowość: Reda

Kod pocztowy: 84-240

ID województwa: 10

Województwo / kraj: pomorskie

Nazwa: Rąbino, Rąbino 23

Nr częsci: 6

Data udzielenie zamówienia: 17/06/2016

Liczba ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 7623,00

Cena wybranej oferty: 6548,52

Cena minimalna: 6548,52

Cena maksymalna: 8542,60

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: TRANSBUD P.Nowak, J.Magosiewicz Sp.J.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Gdańska 78A

Miejscowość: Reda

Kod pocztowy: 84-240

ID województwa: 10

Województwo / kraj: pomorskie

Nazwa: KP Lipiany, ul.J. Narodowej 54

Nr częsci: 7

Data udzielenie zamówienia: 17/06/2016

Liczba ofert: 5

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 8835,82

Cena wybranej oferty: 5682,60

Cena minimalna: 5682,60

Cena maksymalna: 7509,15

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: TRANSBUD P.Nowak, J.Magosiewicz Sp.J.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Gdańska 78A

Miejscowość: Reda

Kod pocztowy: 84-240

ID województwa: 10

Województwo / kraj: pomorskie

Nazwa: PP Biały Bór, ul. Żymierskiego 6

Nr częsci: 8

Data udzielenie zamówienia: 17/06/2016

Liczba ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 7560,00

Cena wybranej oferty: 6494,40

Cena minimalna: 6494,40

Cena maksymalna: 7740,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: TRANSBUD P.Nowak, J.Magosiewicz Sp.J.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Gdańska 78A

Miejscowość: Reda

Kod pocztowy: 84-240

ID województwa: 10

Województwo / kraj: pomorskie

Nazwa: PP Tuczno, ul. Wolności 10

Nr częsci: 9

Data udzielenie zamówienia: 17/06/2016

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 6300,00

Cena wybranej oferty: 5412,00

Cena minimalna: 5412,00

Cena maksymalna: 5781,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: TRANSBUD P.Nowak, J.Magosiewicz Sp.J.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Gdańska 78A

Miejscowość: Reda

Kod pocztowy: 84-240

ID województwa: 10

Województwo / kraj: pomorskie

Nazwa: PP Ińsko, ul. Armii Krajowej 18

Nr częsci: 10

Data udzielenie zamówienia: 17/06/2016

Liczba ofert: 5

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 7560,00

Cena wybranej oferty: 6494,40

Cena minimalna: 6494,40

Cena maksymalna: 7800,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: TRANSBUD P.Nowak, J.Magosiewicz Sp.J.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Gdańska 78A

Miejscowość: Reda

Kod pocztowy: 84-240

ID województwa: 10

Województwo / kraj: pomorskie

Nazwa: PP Morzyczyn, ul. Szczecińska 29

Nr częsci: 11

Data udzielenie zamówienia: 17/06/2016

Liczba ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 8963,41

Cena wybranej oferty: 5338,20

Cena minimalna: 5338,20

Cena maksymalna: 6371,40

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: TRANSBUD P.Nowak, J.Magosiewicz Sp.J.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Gdańska 78A

Miejscowość: Reda

Kod pocztowy: 84-240

ID województwa: 10

Województwo / kraj: pomorskie

Nazwa: PP Marianowo, ul. Mieszka I 6

Nr częsci: 12

Data udzielenie zamówienia: 17/06/2016

Liczba ofert: 5

Liczba odrzuconych ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 14085,37

Cena wybranej oferty: 8388,60

Cena minimalna: 8388,60

Cena maksymalna: 10769,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: TRANSBUD P.Nowak, J.Magosiewicz Sp.J.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Gdańska 78A

Miejscowość: Reda

Kod pocztowy: 84-240

ID województwa: 10

Województwo / kraj: pomorskie

Nazwa: PP Polanów, ul. Dworcowa 3

Nr częsci: 13

Data udzielenie zamówienia: 17/06/2016

Liczba ofert: 4

Liczba odrzuconych ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 14085,37

Cena wybranej oferty: 8388,60

Cena minimalna: 8388,60

Cena maksymalna: 10769,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: WĘGLOPASZ Sp. z o.o.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Piatkowska 149/6

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 60-648

ID województwa: 14

Województwo / kraj: wielkopolskie

Nazwa: PP Tychowo, ul. Leśna 4

Nr częsci: 14

Data udzielenie zamówienia: 17/06/2016

Liczba ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 9702,00

Cena wybranej oferty: 9092,16

Cena minimalna: 8902,74

Cena maksymalna: 9933,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: TRANSBUD P.Nowak, J.Magosiewicz Sp.J.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Gdańska 78A

Miejscowość: Reda

Kod pocztowy: 84-240

ID województwa: 10

Województwo / kraj: pomorskie

Nazwa: RD Postomino 107

Nr częsci: 15

Data udzielenie zamówienia: 17/06/2016

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 14085,37

Cena wybranej oferty: 8388,60

Cena minimalna: 8388,60

Cena maksymalna: 9335,70

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV: 091130004

Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 091110000

Podobne przetargi

444426 / 2012-11-12 - Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawy koksu przemysłowo - opałowego do celów grzewczych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie

30612 / 2009-02-17 - Inny: Policja

Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 091130004 ()
Zakup i dostawa opału na sezony grzewcze 2008/2009 i 2009/2010 na potrzeby jednostek Policji województwa lubuskiego - POWTÓRZENIE.

153680 / 2012-05-14 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawy na faxowe zamówienie koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech i miału węglowego oraz oleju opałowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego.

271281 / 2010-10-01 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawa koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech, eco groszek i miału węglowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji w garnizonie zachodniopomorskim.

243516 / 2012-07-10 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawy na faxowe zamówienie koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech i miału węglowego oraz oleju opałowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego

192318 / 2014-06-06 - Inny: jednostka wojskowa

Jednostka Wojskowa 3294 - Świdwin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawa koksu przemysłowo-opałowego do celów grzewczych do JW.3294 w Świdwinie

221692 / 2015-08-27 - Podmiot prawa publicznego

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawy, sukcesywne według potrzeb, koksu przemysłowo-opałowego dla celów grzewczych na potrzeby 17 WOG w Koszalinie, znak sprawy 55/WOG/D/Infratr./15.

137794 / 2009-05-07 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy - Nowogard (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawa opału na skladowisko opałowe Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejnowego w Nowogardzie

237173 / 2010-09-01 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawa koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech i miału węglowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji w garnizonie zachodniopomorskim

203545 / 2013-10-03 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawy koksu orzech oraz miału węglowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego.

291246 / 2009-08-25 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 091130004 ()
Dostawa węgla i koksu dla jednostek Policji woj. podkarpackiego

333088 / 2010-10-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy - Nowogard (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawa opału - koksu przemysłowo-opalowego grubego powyżej 40 mm, I gatunek na składowisko opałowe Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie wg harmonogramu w okresie wrzesień 2010 - kwiecień 2011r w ilości 180 ton

194730 / 2012-06-11 - Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawa koksu przemysłowo-opałowego do celów grzewczych dla jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu JW 4340 Szczecin.

208915 / 2011-08-02 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawy na faxowe zamówienie koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech i miału węglowego oraz oleju opałowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego.

369634 / 2011-11-08 - Inny: Jednostka Wojskowa

Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawy koksu przemysłowo - opałowego do celów grzewczych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie

102966 / 2016-04-26 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawa na faksowe zamówienie koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech, eco groszku i miału węglowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego.

377870 / 2013-09-18 - Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawy koksu do celów grzewczych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie w I półroczu 2014 r.

89799 / 2016-06-16 - Podmiot prawa publicznego

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawy, sukcesywne według potrzeb, koksu przemysłowo-opałowego dla celów grzewczych na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie w Koszalinie, znak sprawy 51/WOG/D/Infrastr./16.

499036 / 2012-12-10 - Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Jednostka Wojskowa 4340 - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawy koksu przemysłowo - opałowego do celów grzewczych dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4340 w Szczecinie.

320968 / 2010-10-06 - Inny: Policja

Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 091130004 ()
Zakup i dostawa opału dla jednostek Policji województwa lubuskiego na sezony grzewcze 2010/2011 i 2011/2012 - Powtórzenie.