Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 091130004 ()

W serwisie znajdziesz 660 przetargów 091130004 ().

92397 / 2016-06-17 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawa na faksowe zamówienie koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech, eco groszku i miału węglowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego

89799 / 2016-06-16 - Podmiot prawa publicznego

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawy, sukcesywne według potrzeb, koksu przemysłowo-opałowego dla celów grzewczych na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie w Koszalinie, znak sprawy 51/WOG/D/Infrastr./16.

83943 / 2016-06-14 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 091130004 ()
Sukcesywna dostawa koksu oraz węgla kamiennego do kotłowni jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

129204 / 2016-05-20 - Inny: Więziennictwo

Areszt Śledczy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawa koksu opałowego - grubego do jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

102966 / 2016-04-26 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawa na faksowe zamówienie koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech, eco groszku i miału węglowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego.

88570 / 2016-04-14 - Inny: Więziennictwo

Areszt Śledczy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 091130004 ()
DOSTAWA KOKSU OPAŁOWEGO - GRUBEGO DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ.

84032 / 2016-04-11 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 091130004 ()
Sukcesywna dostawa koksu oraz węgla kamiennego do kotłowni jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

66636 / 2016-03-23 - Inny: Więziennictwo

Areszt Śledczy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawa koksu opałowego - grubego do jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

170855 / 2015-11-22 - Administracja samorządowa

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim - Konstantynów Łódzki (łódzkie)
CPV: 091130004 ()
Przetarg nieograniczony w dniu 9 października 2015 r. w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę 180 ton koksu opałowego grubego gatunek I do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim.

314680 / 2015-11-20 - Administracja samorządowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu - Goniądz (podlaskie)
CPV: 091130004 ()
Przetarg nieograniczony na sprzedaż z dostawą i rozładunkiem koksu opałowego w sezonie grzewczym 2015/2016

280540 / 2015-10-21 - Administracja samorządowa

Oświata Miejska - Otwock (mazowieckie)
CPV: 091130004 ()
Zakup 250 ton koksu przemysłowo-opałowego oraz 47 ton węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2015-2016

268844 / 2015-10-12 - Inny: JW4217

Jednostka Wojskowa 4217 - Gliwice (śląskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawa opału stałego dla kompleksów wojskowych administrowanych przez JW 4217- w podziale na 4 zadania

266938 / 2015-10-08 - Administracja samorządowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu - Goniądz (podlaskie)
CPV: 091130004 ()
Przetarg nieograniczony na sprzedaż z dostawą i rozładunkiem koksu opałowego w sezonie grzewczym 2015/2016

142051 / 2015-09-28 - Administracja samorządowa

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim - Konstantynów Łódzki (łódzkie)
CPV: 091130004 ()
Przetarg nieograniczony w dniu 9 października 2015 r. w celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę 180 ton koksu opałowego grubego gatunek I do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim

242598 / 2015-09-16 - Inny: JW4217

Jednostka Wojskowa 4217 - Gliwice (śląskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawa opału stałego dla kompleksów wojskowych administrowanych przez JW 4217- w podziale na 4 zadania

221692 / 2015-08-27 - Podmiot prawa publicznego

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawy, sukcesywne według potrzeb, koksu przemysłowo-opałowego dla celów grzewczych na potrzeby 17 WOG w Koszalinie, znak sprawy 55/WOG/D/Infratr./15.

198514 / 2015-08-04 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawa na faksowe zamówienie koksu grubego, koksu orzech, węgla orzech, eco groszku i miału węglowego do kotłowni znajdujących się w obiektach służbowych Policji garnizonu zachodniopomorskiego

184024 / 2015-07-21 - Podmiot prawa publicznego

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 091130004 ()
Dostawy, sukcesywne według potrzeb, koksu przemysłowo-opałowego dla celów grzewczych na potrzeby 17 WOG w Koszalinie, znak sprawy 55/WOG/D/Infratr./15.