Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

92455 / 2016-06-17 - / Komenda Wojewódzka Policji (Szczecin)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-06-17 pod pozycją 92397. Zobacz ogłoszenie 92397 / 2016-06-17 - Administracja rządowa terenowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 92455

Data publikacji: 2016-06-17

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Małopolska 47

Numer domu: 47

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-515

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: (091) 8211479, 8211478

Numer faxu: (091) 8211477 8215406

Adres strony internetowej: www.szczecin.kwp.gov.pl

Regon: 81090304000000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 92397

Data wydania biuletynu: 2016-06-17

Ogłoszenie dotyczy: 3

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: IV.1)

Przed wprowadzeniem zmainy:
Część NR: 14

Nazwa: PP Tychowo, ul. Leśna 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2016

Po wprowadzeniu zmiany:
Część NR: 14

Nazwa: PP Tychowo, ul. Leśna 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.06.2016

Podobne przetargi