Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Rypin

W serwisie znajdziesz 1650 przetargów w miejscowości Rypin.

91857 / 2016-06-17 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie robót budowlanych związanych z : I. Przebudową drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz-Obory od km 2+000 do km 4+310 II. Przebudową drogi powiatowej nr 2216C Nadróż - Pręczki od km 1+400 do km 2+600 odc. dł. 1200 mb III. Przebudową drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Rypin od km 6+098 do km 6+598 odc. dł. 500 mb

72719 / 2016-06-07 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Komunalne "Komes" Sp. z o.o. - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 093100005 ()
Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES sp. z o. o. w 2017 roku

60799 / 2016-05-31 - Administracja samorządowa

Gmina Miasta Rypin - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego

59477 / 2016-05-30 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie robót budowlanych związanych z: Przebudową drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko -Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 ETAP 1 - od km 1+500,00 do km 3+712,76

130190 / 2016-05-23 - Administracja samorządowa

Gmina Miasta Rypin - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Utwardzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24 i Utwardzenie terenu przy ul. Mławskiej 33, 35, 37

55833 / 2016-05-19 - Administracja samorządowa

Gmina Rypin - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa drogi gminnej nr 120308C Starorypin Prywatny - Rypałki o długości 0,948 km i nr 120353C Starorypin Prywatny - Rypin o długości 0,360 km

121386 / 2016-05-13 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa budynku mieszkalnego 28 rodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rypinie przy ul. Mławskiej na działkach o nr geodezyjnych 957/4 i 957/5

120322 / 2016-05-13 - Administracja samorządowa

Gmina Miasta Rypin - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa nawierzchni ulicy 11 Listopada w ramach zadania Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej i Bukowej

52963 / 2016-05-12 - Administracja samorządowa

Gmina Rypin - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Modernizacja drogi gminnej nr 120351C Rusinowo - Marianki o długości 917,0 m

117618 / 2016-05-11 - Administracja samorządowa

Gmina Miasta Rypin - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 665110005 (Usługi ubezpieczeń na życie)
UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA RYPIN ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INSTYTUCJI KULTURY GMINY MIASTA RYPIN

117356 / 2016-05-11 - Administracja samorządowa

Gmina Miasta Rypin - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Nowy Rynek z Przedszkolem Miejskim i Budowa oświetlenia ul. Mleczarskiej

107378 / 2016-04-29 - Administracja samorządowa

Gmina Miasta Rypin - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa odcinka chodnika ul. Żytniej i Rozbudowa Skate - Parku przy Szkole Podstawowej Nr 3

93504 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa

Gmina Miasta Rypin - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego

87288 / 2016-04-13 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH POWIATU RYPIŃSKIEGO (ROBOTY BUDOWLANE)

85384 / 2016-04-12 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Komunalne "Komes" Sp. z o.o. - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 093100005 ()
Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES sp. z o. o. w 2017 roku

36641 / 2016-04-08 - Administracja samorządowa

Gmina Rypin - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Budowa drogi gminnej nr 120305C Stawiska - Stawiska od km 0+000 do km 0+950

78612 / 2016-04-06 - Administracja samorządowa

Gmina Miasta Rypin - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Utwardzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24 i Utwardzenie terenu przy ul. Mławskiej 33, 35, 37

72836 / 2016-03-31 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową drogi powiatowej nr 2220 C Okalewo - Skrwilno - gr. woj. (Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+370 i drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w miejscowości Skrwilno

70574 / 2016-03-30 - Administracja samorządowa

Gmina Miasta Rypin - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa nawierzchni i poszerzenie utwardzenia terenu przy budynku Ogrodowa 39A i Budowa chodnika i wjazdów na posesje w ul. Ogrodowej (odcinek Młyńska - Konopnickiej)

70538 / 2016-03-30 - Administracja samorządowa

Gmina Miasta Rypin - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa nawierzchni ulicy 11 Listopada w ramach zadania Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej i Bukowej

68412 / 2016-03-25 - Administracja samorządowa

Gmina Miasta Rypin - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej wraz z utwardzeniem alejek parkowych w Parku Miejskim

58872 / 2016-03-16 - Administracja samorządowa

Gmina Miasta Rypin - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa odcinka ul. Żytniej i Rozbudowa Skate - Parku przy Szkole Podstawowej Nr 3