Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Powiat Rypiński

W serwisie znajdziesz 136 przetargów Powiat Rypiński.

186845 / 2015-12-18 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Rypińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

303540 / 2015-11-10 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Rypińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

123589 / 2015-08-19 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 438000001 (Urządzenia warsztatowe)
Dostawa wyposażenia do warsztatów zawodowych przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie w ramach realizacji projektu Dobry zawód - Lepszy start - wyposażenie pracowni ślusarskiej, hali spawalniczej oraz szafki socjalne

120305 / 2015-08-12 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 426000002 (Obrabiarki)
Dostawa wyposażenia do warsztatów zawodowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu Dobry zawód - Lepszy start - obrabiarki uniwersalne, twardościomierz uniwersalny i piec hartowniczy.

107397 / 2015-07-20 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 426320005 (Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu)
Dostawa obrabiarek CNC, sprzętu komputerowego i oprogramowania do warsztatów zawodowych przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie w ramach realizacji projektu Dobry zawód - Lepszy start.

105303 / 2015-07-15 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 438000001 (Urządzenia warsztatowe)
Dostawa wyposażenia do warsztatów zawodowych przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie w ramach realizacji projektu Dobry zawód - Lepszy start - wyposażenie pracowni ślusarskiej, hali spawalniczej oraz szafki socjalne

100367 / 2015-07-07 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu

93037 / 2015-06-24 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 426000002 (Obrabiarki)
Dostawa wyposażenia do warsztatów zawodowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu Dobry zawód - Lepszy start - obrabiarki uniwersalne, twardościomierz uniwersalny i piec hartowniczy

92933 / 2015-06-24 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynków edukacyjnych i Powiatowego Urzędu Pracy zarządzanych przez Powiat Rypiński.

85125 / 2015-06-11 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych oraz przeprowadzenie warsztatów grupowych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów biorących udział w projekcie Dobry zawód - Lepszy start.

81597 / 2015-06-03 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 426320005 (Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu)
Dostawa obrabiarek CNC, sprzętu komputerowego i oprogramowania do warsztatów zawodowych przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie w ramach realizacji projektu Dobry zawód - Lepszy start

74661 / 2015-05-22 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych oraz pełnienie funkcji szkolnego koordynatora praktyki dla uczniów biorących udział w projekcie Dobry zawód - Lepszy start.

73381 / 2015-05-21 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 453300009 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu

69719 / 2015-05-14 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynków edukacyjnych i Powiatowego Urzędu Pracy zarządzanych przez Powiat Rypiński

64463 / 2015-05-06 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych oraz przeprowadzenie warsztatów grupowych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów biorących udział w projekcie Dobry zawód - Lepszy start

95504 / 2015-04-27 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Ekspert wspierający proces kompleksowego wspomagania w szkole/przedszkolu w ramach projektu DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Rypińskiego - V postępowanie

84570 / 2015-04-15 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Ekspert wspierający proces kompleksowego wspomagania w szkole/przedszkolu w ramach projektu DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Rypińskiego - IV postępowanie

46821 / 2015-04-02 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych oraz pełnienie funkcji szkolnego koordynatora praktyki dla uczniów biorących udział w projekcie Dobry zawód - Lepszy start

67220 / 2015-03-26 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Ekspert wspierający pracę sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu DIAGNOZA -DOSKONALENIE - ROZWÓJ. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Rypińskiego - III postępowanie

63504 / 2015-03-23 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 302131006 (Komputery przenośne)
Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Rypińskiego

37659 / 2015-03-18 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 300000009 (Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania)
Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych oraz filmów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu Dobry zawód - Lepszy start.

54162 / 2015-03-12 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Ekspert wspierający proces kompleksowego wspomagania w szkole/przedszkolu w ramach projektu DIAGNOZA -DOSKONALENIE - ROZWÓJ. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Rypińskiego - V postępowanie

51606 / 2015-03-10 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Ekspert wspierający proces kompleksowego wspomagania w szkole/przedszkolu w ramach projektu DIAGNOZA -DOSKONALENIE - ROZWÓJ. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Rypińskiego - III postępowanie

51604 / 2015-03-10 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Ekspert wspierający proces kompleksowego wspomagania w szkole/przedszkolu w ramach projektu DIAGNOZA -DOSKONALENIE - ROZWÓJ. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Rypińskiego - II postępowanie

27179 / 2015-02-27 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 391621006 (Pomoce dydaktyczne)
Dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania dla szkół licealnych i sprzętu multimedialnego w ramach projektu Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj swój region

41534 / 2015-02-25 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Ekspert wspierający proces kompleksowego wspomagania w szkole/przedszkolu w ramach projektu DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Rypińskiego - IV postępowanie

37536 / 2015-02-19 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 302131006 (Komputery przenośne)
Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Rypińskiego

35786 / 2015-02-18 - Administracja samorządowa

Powiat Rypiński - Rypin (kujawsko-pomorskie)
CPV: 800000004 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
Ekspert wspierający pracę sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu DIAGNOZA -DOSKONALENIE - ROZWÓJ. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Rypińskiego - III postępowanie