Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

92467 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o. (Suwałki)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-05-09 pod pozycją 114508. Zobacz ogłoszenie 114508 / 2016-05-09 - Podmiot prawa publicznego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 92467

Data publikacji: 2016-06-17

Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o.

Ulica: ul. Sejneńska 82

Numer domu: 82

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 087 5653285

Numer faxu: 087 5653285

Regon: 00015186800000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 114508

Data wydania biuletynu: 2016-05-09

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 114508

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług ubezpieczenia majątku, komunikacji, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenie Członków Zarządu Spółki

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług ubezpieczenia majątku od wszystkich ryzyk ( w tym kradzieży z włamaniem, szyb od stłuczenia), maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk, ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NW, ASS , ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o. o. ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki.

Kody CPV:
665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
665154007 (Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
665150003 (Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
665164004 (Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
665160000 (Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
665161001 (Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
665141100 (Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
665121003 (Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
PZU SA Region Centralny, Oddział Sprzedaż Korporacyjnej ,

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Suraska 3A

Miejscowość: Białystok

Kod pocztowy: 15-950

ID województwa: 9

Województwo / kraj: podlaskie

Data udzielenie zamówienia: 14/06/2016

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 607233,00

Cena wybranej oferty: 607233,00

Cena minimalna: 607233,00

Cena maksymalna: 737102,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

108139 / 2013-06-11 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Rejonowy w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
<br> Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Sądu Rejonowego w Białymstoku. Postępowanie nr: G-3710-7/13

73920 / 2012-03-09 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Hajnówka (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

70894 / 2016-03-30 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Bielsk Podlaski (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOÅšCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

348773 / 2011-12-30 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach - Mońki (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

95283 / 2015-06-29 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Narewka - Narewka (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

515840 / 2013-12-12 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Białystok (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku

47561 / 2014-03-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski w Augustowie - Augustów (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Augustów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

124958 / 2014-04-11 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Jaświły - Jaświły (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych

433436 / 2011-12-21 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Bielsk Podlaski (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

14084 / 2014-01-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Hajnówka (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

4554 / 2014-01-07 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Białystok (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku

152992 / 2014-05-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Hajnowski - Hajnówka (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU HAJNOWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

486302 / 2012-12-03 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Białystok (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

418970 / 2010-12-23 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

329004 / 2014-10-03 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Stadion Miejski Sp. z o.o. - Białystok (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Stadion Miejski Sp. z o.o.

41779 / 2014-02-28 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski w Sokółce - Sokółka (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenie majątku i interesów Urzędu Miejskiego w Sokółce wraz z jednostkami organizacyjnymi.

266757 / 2013-12-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Burmistrz Miasta Zambrów - Zambrów (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA ZAMBRÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

145216 / 2015-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski w Łapach - Łapy (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I OSÓB GMINY ŁAPY

15713 / 2014-01-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Straż Miejska w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej od wykonywanej działalności i komunikacyjnego na rzecz Straży Miejskiej w Białymstoku

127385 / 2012-06-11 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Szepietowo - Szepietowo (podlaskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Kompleksowe ubezpieczenie dzieci i personelu w placówkach oświatowych