Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)

W serwisie znajdziesz 3182 przetargów 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych).

92627 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Gorzów Wlkp. - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Przebudowa obiektów mostowych w ul.Borowskiego wraz z przebudową drogi od ul.Dąbrowskiego do ul.Wyszyńskiego.

90935 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Roboty konserwacyjno - naprawcze na obiekcie mostowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia w m. Stanomin

90697 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Sękowa - Sękowa (małopolskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
ODBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ BODAKI PSTRĄŻNE (NR 270947K, NR DZ.EWID. 188/4, 188/6, 189/10) W MIEJSCOWOŚCI BODAKI W KM 0+320 W POSTACI PRZEPUSTU STALOWEGO TYPU TUBOSIDER NA POTOKU BEZ NAZWY W KM 0+320

90061 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Łagów - Łagów (świętokrzyskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 338029T w Łagowie ul. Podskale

89947 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Bochnia - Bochnia (małopolskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Odbudowa mostu w postaci przepustu w miejscowości Łapczyca na potoku Łapczyckim w ciągu drogi gminnej nr 580844 K Łapczyca - droga na działkach nr ewid. 899, 905, 915, 1068, km 0+054

88549 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim - Radzyń Podlaski (lubelskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Przebudowa mostu nr JNI 01018261 na rzece Tyśmienica w ciągu drogi powiatowej nr 1246L Świerże - Czemierniki

87967 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wisła - Wisła (śląskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
RGŚ.GK.271.15.2016.JP Modernizacja mostu nad potokiem Jawornik w ciągu drogi gminnej nr 614 012S ul. Leśna w miejscowości Wisła - przetarg_2

83633 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych - Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Rozbudowa obiektu mostowego km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T ul. Żeromskiego w m. Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie

83509 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Stalowowolski - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Przebudowa mostu JNI 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl -Skowierzyn w miejscowości Radomyśl nad Sanem

80103 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Dębica (podkarpackie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu na potoku Kamionka w m. Siedliska - Bogusz w ciągu drogi powiatowej nr 1316R Głobikowa - Siedliska - Bogusz wraz z dojazdami

77621 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu - Mielec (podkarpackie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Przebudowa mostu na Potoku Zgórsko w miejscowości Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1 175R Tuszyma - Przecław - Radomyśl Wielki, km 11+787

75927 / 2016-06-08 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Remont dylatacji płyt przejściowych na wiadukcie nad linią PKP w m. Września w km 226+357 drogi krajowej nr 92 - obiekt zachodni.

75821 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Radomszczański - Radomsko (łódzkie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Roboty budowlane -rozbudowa drogi powiatowej nr 3918E polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w km 3+722 m. Kozie Pole.

75583 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Bielski - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4467S Bestwinka - Bestwina ul. Kościelna w miejscowości Bestwina

75503 / 2016-06-08 - Inny: zarzÄ…dzanie drogami powiatowymi

Powiatowy Zarząd Dróg - Bielsk Podlaski (podlaskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rz. Czarna wraz z dojazdami

75151 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach - Rogoźno (wielkopolskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej Nr 1846P w miejscowości Łopiszewo

73647 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Naprawa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w m. Płonka Kościelna w km 3+783.

73113 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Suski - Sucha Beskidzka (małopolskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Rozbiórka mostu i kładki oraz budowa mostu w ciągu DP 1683 Jordanów- Toporzysko n/p Dziarskim w Toporzysku wraz z przebudową dojazdów

72675 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Włocławski - Włocławek (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2913C w km 0+363 z przebudową chodnika w miejscowości Lubraniec

71943 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie - Augustów (podlaskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1223B Tajno Łanowe - Sosnowo - Kopiec - Huta - Podcisówek w km 5+291 na rzece Netta w miejscowości Sosnowo wraz z dojazdami

67403 / 2016-06-03 - Inny: Jednostka organizacyjna powiatu

Zarząd Dróg Powiatowych - Myślenice (małopolskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1924 Pcim - Mała Sucha - Węglówka na potoku Suszanka w miejscowości Pcim

66707 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - Siemiatycze (podlaskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 - ETAP I w km rob. 2+265,70 do km 5+316,30

66213 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Nowy Targ - Nowy Targ (małopolskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Za Jendrasów Nr K 363413 w miejscowości Obidowa w km 0+140 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

66209 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Przysuski - Przysucha (mazowieckie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Przebudowa mostu JNI 01016055 w ciągu drogi powiatowej Nr 3312W Potworów - Rdzuchów - Kol. Bąków w km 3+933,36 (3+939) przez rów melioracyjny w miejscowości Rdzów

65693 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Remont ul. Powstańców Warszawy (Most Karpacki - zapora). realizowany w ramach zadania remontowego pn.: Remont ul. Powstańców Warszawy (Most Karpacki - zapora).