Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)

W serwisie znajdziesz 2216 przetargów 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych).

93865 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Stare Kurowo - Stare Kurowo (lubuskie)
CPV: 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Pogodna, Spokojna, Krótka i Cicha w Starym Kurowie - zadanie nr 1: Uzbrojenie ul. Cichej

89795 / 2016-06-16 - Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie - Bychawa (lubelskie)
CPV: 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
Budowa chodnika, zjazdów i zatoki autobusowej w miejscowościach Strzyżewice od km 19+638 do km 20+340 oraz Bystrzyca Nowa od km 17+690 do km 18+110 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 834 Bełżyce - Niedrzwica Duża - Bychawa - Stara Wieś III

87435 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Konstancin-Jeziorna, UrzÄ…d Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Konstancin-Jeziorna (mazowieckie)
CPV: 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
Wymianę przewodu przelewowego wewnątrz i przewodu spustowego na zewnątrz zbiornika wody surowej V=300m3, wykonanie ścianki samonośnej w zbiorniku, montaż lampy UV, wymianę stolarki drzwiowej, montaż amortyzatora drgań i naprawa kominów wentylacyjnych w istniejącym budynku technologicznym, włączenie do układu sterowania i wizualizacji studni nr 6 na budowie SUW Warecka w Konstancinie-Jeziornie

86003 / 2016-06-15 - Inny: Przedsiębiorstwo udzielające zamówień sektorowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. - Nowy Tomyśl (wielkopolskie)
CPV: 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
Budowa sieci wodociągowej z przełożeniem i częściową wymianą istniejących przyłączy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN 200 w ul. Zbąszyńskiej w Nowym Tomyślu i w Glinnie Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Zamawiającego

84435 / 2016-06-14 - Inny: Spółka prawa handlowego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - Lubawa (warmińsko-mazurskie)
CPV: 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej w ul. Pomorskiej w Lubawie wraz z budową wylotu oczyszczonych wód opadowych do rzeki Sandeli, przebudową odcinków sieci wodociągowej oraz zabezpieczeniem kabli elektroenergetycznych II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

75823 / 2016-06-08 - Inny: Przedsiębiorstwo udzielające zamówień sektorowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. - Nowy Tomyśl (wielkopolskie)
CPV: 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm oraz rurociągu tłocznego PE DN 110 mm w Glinnie . Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Zamawiającego

74273 / 2016-06-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Baborów - Baborów (opolskie)
CPV: 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na dz. nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo

68663 / 2016-06-03 - Inny: Przedsiębiorstwo udzielające zamówień sektorowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. - Nowy Tomyśl (wielkopolskie)
CPV: 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
Budowa przyłącza wodociągowego PE DN 63 mm do przepompowni ścieków przy ul. Paprockiej w Nowym Tomyślu. Zadanie realizowane w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Zamawiającego

58291 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Jastków - Jastków (lubelskie)
CPV: 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrawin, Jastków i Panieńszczyzna w ramach OCK-DOLINA CIEMIĘG etap IV - zachowanie i wzmocnienie różnorodności przyrodniczej (roboty dodatkowe)

130358 / 2016-05-23 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Doruchów - Doruchów (wielkopolskie)
CPV: 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 840-574 P w m. Wrzosy oraz nr 840-547 P w m. Doruchów ul. Leśna

126282 / 2016-05-18 - Podmiot prawa publicznego

SINEVIA Sp. z o.o. - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 452310005 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych)
SVA U: Przebudowa sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w technologii rur preizolowanych na terenie JW. 5699 w m. Przasnysz