Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Wójt Gminy Haczów

W serwisie znajdziesz 285 przetargów Wójt Gminy Haczów.

89253 / 2016-06-16 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Buków, Haczów i Malinówka- etap II .

111236 / 2016-05-05 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Wykonanie nawierzchni placu parkingowego przy kościele parafialnym w Trześniowie

79026 / 2016-04-06 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Wykonanie nawierzchni placu parkingowego przy kościele parafialnym w Trześniowie

47928 / 2016-03-03 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 452000000 ()
Budowa budynku usług medycznych na działce nr 591 w Haczowie.

15884 / 2016-01-22 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 452000000 ()
Budowa budynku usług medycznych na działce nr 591 w Haczowie.

322790 / 2015-11-27 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 905000000 ()
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Haczów.

282212 / 2015-10-22 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Haczów.

274714 / 2015-10-15 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 452211003 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostów)
Remont przepustu drogowego w m. Jabłonica Polska na działce nr ewid. 627/1 , 625/2 w km 1+962.

257942 / 2015-10-01 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Malinówka (na osiedle , dz. nr ew. 290,496,708).

247926 / 2015-09-22 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Haczów.

231710 / 2015-09-07 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Malinówka (dz. nr ew. 290).

230808 / 2015-09-04 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Przebudowa dróg lokalnych na terenie gminy Haczów.

220718 / 2015-08-26 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Zabezpieczenie , remont i rozbudowa drogi zlokalizowanej na dz. nr ew. 2267 w m. Haczów w km 0+000 - 0+248 uszkodzonej w wyniku odmłodzenia się w 2010 r. osuwiska - etap II.

212844 / 2015-08-19 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 - dla jednostki OSP w Malinówce . (pojazd specjalny)

179702 / 2015-07-16 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 341442103 (Wozy strażackie)
Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 - dla jednostki OSP w Malinówce . (pojazd specjalny)

179378 / 2015-07-16 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Zabezpieczenie , remont i rozbudowa drogi zlokalizowanej na dz. nr ew. 2267 w m. Haczów w km 0+000 - 0+248 uszkodzonej w wyniku odmłodzenia się w 2010 r. osuwiska - etap II.

178756 / 2015-07-16 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont , przebudowa , rozbudowa ( kolumnady) oraz zmiana sposobu użytkowania dworu w Haczowie , w części: kolumnada i schody wejściowe ( strona południowa) - etap I

148280 / 2015-06-18 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont , przebudowa , rozbudowa ( kolumnady) oraz zmiana sposobu użytkowania dworu w Haczowie , w części: kolumnada i schody wejściowe ( strona południowa) - etap I

110266 / 2015-05-12 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych i placach parkingowych.

106074 / 2015-05-07 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku skutków klęsk żywiołowych.

84454 / 2015-04-14 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych i placach parkingowych.