Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 905000000 ()

W serwisie znajdziesz 152 przetargów 905000000 ().

136258 / 2016-05-27 - Podmiot prawa publicznego

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 905000000 ()
Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

134504 / 2016-05-25 - Inny: Spółka z o.o. z udziałem Gminy Miejskiej

Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o. - Głogów (dolnośląskie)
CPV: 905000000 ()
Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12- inne odpady (w tym zmieszane substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z terenu RIPOK Głogów ul. Komunalna 3, 67-200 Głogów, (frakcja nadsitowa > 80mm)

56343 / 2016-05-20 - Inny: Spółka z o. o. - własność samorządowa, zarządzanie nieruchomościami

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 905000000 ()
Usługi sortowania odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) PGKiM w Inowrocławiu Sp. z o.o. przy ul. Bagiennej 77, 88-100 Inowrocław

117224 / 2016-05-11 - Administracja samorządowa

Gmina Blizanów - Blizanów (wielkopolskie)
CPV: 905000000 ()
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Blizanów. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK zlokalizowanego w Zagorzynie 57A

71996 / 2016-03-31 - Inny: Spółka z o.o. z udziałem Gminy Miejskiej

Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o. - Głogów (dolnośląskie)
CPV: 905000000 ()
Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12- inne odpady (w tym zmieszane substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z terenu RIPOK Głogów ul. Komunalna 3, 67-200 Głogów, (frakcja nadsitowa > 80mm)

71584 / 2016-03-30 - Podmiot prawa publicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. - Kraków (małopolskie)
CPV: 905000000 ()
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków (sektor II) i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów wskazanych przez Zamawiającego, w okresie od 15. 02. 2016 r. do 31. 03. 2016 r.

46246 / 2016-03-02 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Ustka - Ustka (pomorskie)
CPV: 905000000 ()
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Ustka w marcu 2016 r

21553 / 2016-03-02 - Administracja samorządowa

Gmina Blizanów - Blizanów (wielkopolskie)
CPV: 905000000 ()
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Blizanów. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK-u zlokalizowanego w Zagorzynie 57A

18261 / 2016-02-23 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy - Sońsk (mazowieckie)
CPV: 905000000 ()
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Sońsk

36738 / 2016-02-18 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Ustka - Ustka (pomorskie)
CPV: 905000000 ()
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Ustka w marcu 2016r.

24100 / 2016-02-03 - Podmiot prawa publicznego

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 905000000 ()
Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

5785 / 2016-01-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Gryfice (zachodniopomorskie)
CPV: 905000000 ()
Usługa odbioru, transportu oraz termicznego unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych świadczona dla SPZZOZ w Gryficach

6674 / 2016-01-11 - Administracja samorządowa

Gmina Kłomnice - Kłomnice (śląskie)
CPV: 905000000 ()
Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych, uzyteczności publicznych oraz innych nieruchomości bedących własnością Gminy Kłomnice

358076 / 2015-12-30 - Administracja samorządowa

Gmina Kłomnice - Kłomnice (śląskie)
CPV: 905000000 ()
Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych, uzyteczności publicznych oraz innych nieruchomości będących własnością Gminy Kłomnice

352848 / 2015-12-24 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Ustka - Ustka (pomorskie)
CPV: 905000000 ()
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Ustka w styczniu i lutym 2016 r

346738 / 2015-12-17 - Administracja samorządowa

Gmina Milówka - Milówka (śląskie)
CPV: 905000000 ()
Wykonanie usługi polegającej na zbieraniu, odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Milówka

341632 / 2015-12-14 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Ustka - Ustka (pomorskie)
CPV: 905000000 ()
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Ustka w styczniu i lutym 2016 r.

334456 / 2015-12-08 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy - Sońsk (mazowieckie)
CPV: 905000000 ()
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Sońsk

322790 / 2015-11-27 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 905000000 ()
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Haczów.

310576 / 2015-11-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Gryfice (zachodniopomorskie)
CPV: 905000000 ()
Świadczenie usług operatora, pomocnika operatora Instalacji Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych i Weterynaryjnych w SPZZOZ w Gryficach

270596 / 2015-10-13 - Inny: Sp. z o.o.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach - Siedlce (mazowieckie)
CPV: 905000000 ()
Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 207 000 EURO) na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

222358 / 2015-08-27 - Administracja samorządowa

Gmina Mieścisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko - Mieścisko (wielkopolskie)
CPV: 905000000 ()
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy mieścisko w okresie od 01.07.2015r. do 31.12.2016r.

217666 / 2015-08-24 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. - Polkowice (dolnośląskie)
CPV: 905000000 ()
Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na instalację mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów

206230 / 2015-08-12 - Inny: Sp. z o.o.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach - Siedlce (mazowieckie)
CPV: 905000000 ()
Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 207 000 EURO) na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

201444 / 2015-08-06 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. - Polkowice (dolnośląskie)
CPV: 905000000 ()
Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.