Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

W serwisie znajdziesz 30 przetargów Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.

74397 / 2016-06-07 - Podmiot prawa publicznego

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Usługa wykupu wierzytelności na potrzeby realizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej projektu pn: Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

136258 / 2016-05-27 - Podmiot prawa publicznego

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 905000000 ()
Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

35063 / 2016-04-06 - Podmiot prawa publicznego

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 451123204 (Rekultywacja)
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowodwór, Gmina Lubartów

24100 / 2016-02-03 - Podmiot prawa publicznego

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 905000000 ()
Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

216450 / 2014-06-27 - Podmiot prawa publicznego

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Wólka Rokicka, Gmina Lubartów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń

166564 / 2014-05-16 - Podmiot prawa publicznego

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 792121004 (Usługi audytu finansowego)
Wykonanie śródokresowego audytu projektu pn. Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

90325 / 2014-04-25 - Administracja samorządowa

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Wólka Rokicka, Gmina Lubartów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń

84357 / 2014-04-16 - Podmiot prawa publicznego

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 792121004 (Usługi audytu finansowego)
Wykonanie śródokresowego audytu projektu pn. Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

263602 / 2013-07-06 - Podmiot prawa publicznego

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 905330002 (Usługi gospodarki odpadami)
Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

72161 / 2013-05-10 - Podmiot prawa publicznego

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 451123204 (Rekultywacja)
Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowościach położonych na terenie gmin należących do ZKGZL.

171472 / 2013-04-29 - Podmiot prawa publicznego

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 905000000 ()
Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

69660 / 2013-02-19 - Podmiot prawa publicznego

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 451123204 (Rekultywacja)
Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowościach położonych na terenie gmin należących do ZKGZL

346648 / 2012-09-13 - Podmiot prawa publicznego

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 451123204 (Rekultywacja)
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w miejscowości Luszawa, Gmina Ostrówek

280310 / 2012-08-01 - Podmiot prawa publicznego

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 451123204 (Rekultywacja)
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w miejscowości Luszawa, Gmina Ostrówek

84517 / 2010-04-14 - Administracja samorządowa

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 742320004 ()
Opracowanie dokumentacji projektowej rekultywacji 4 składowisk odpadów dla zadania: Rekultywacja składowisk odpadów w ramach projektu: Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

48299 / 2010-03-04 - Administracja samorządowa

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 742320004 ()
Opracowanie dokumentacji projektowej rekultywacji 4 składowisk odpadów dla zadania: Rekultywacja składowisk odpadów w ramach projektu: Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

429432 / 2009-12-15 - Inny: Wspólnota samorządowa

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej a także Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

406154 / 2009-11-25 - Inny: Wspólnota samorządowa

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej - Lubartów (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej a także Zakładu Zagospodarowania Odpadów