Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

110266 / 2015-05-12 - Administracja samorządowa / Wójt Gminy Haczów (Haczów)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2015-04-14 pod pozycją 84454. Zobacz ogłoszenie 84454 / 2015-04-14 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 110266

Data publikacji: 2015-05-12

Nazwa: Wójt Gminy Haczów

Ulica: Haczów 573

Numer domu: 573

Miejscowość: Haczów

Kod pocztowy: 36-213

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 013 4391002

Numer faxu: 013 4391696

Regon: 37044020600000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 84454

Data wydania biuletynu: 2015-04-14

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2015

Pozycja ogłoszenia: 84454

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych i placach parkingowych.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
W zakres robót do wykonania wchodzą:
1. Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jabłonica Polska nr ew. 869,
a) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) 453,75 m2,
b) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna ) - 453,75 m2,
2. Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jabłonica Polska nr ew. 869 - etap II.
a) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm kliniec - 481,25 m2,
b) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) - 481,25 m2,
c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna ) - 481,25 m2,
3.Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej w Jasionowie dz. nr ew. 550, 551
a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie - 187,50 m2
b) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - kliniec : 187,50 m2
c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 187,50 m2,
d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna ) - 187,50 m2,
4.Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej w Jasionowie , dz. nr 742,691/1,688
a) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm - kliniec : 129,50 m2
b) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 129,50 m2,
c)Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna ) - 187,50 m2,
5.Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej w Malinówce od Czubskich do Ostrowskich,
a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie:300,00 m2,
b) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - pospółka : 300,00 m2,
c)Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - kliniec : 300,00 m2,
d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) 300,00 m2,
e) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna ) - 300,00 m2,
6.Wykonanie nawierzchni placu parkingowego przy kościele w Malinówce
a) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr 5 cm - kliniec : 987,00 m2,
b) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm ( warstwa wiążąca ): 1084,20 m2
c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm ( warstwa ścieralna) ; 987,00 m2
7.Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej w Trześniowie Zagumnie
a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie: 180,00 m2
b) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr 8 cm - kliniec : 180 m2
c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm ( warstwa wiążąca ) -180 m2,
d) Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm ( warstwa ścieralna ) -180 m2
8. Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Trześniowie do Lasu
a) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr 8 cm - kliniec
b) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca : 423,80 m2
c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm warstwa ścieralna : 423,80 m2
9. Wykonanie nawierzchni parkingu przy szkole we Wzdowie
a) korytowanie mechaniczne: 217,09 m2
b) ława pod krawężniki: 0,79 m3
c) obrzeża betonowe: 26,4 mb
d) krawężniki betonowe: 22 mb
e) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm - tłuczeń : 217,09 m2
f) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr 10 cm - kliniec : 217,09 m2
g) Nawierzchnie z płyt wielootworowych typu MEBA lub równoważne 60x40x8 na podsypce bazaltowej: 217,09 m2
h) Zasypka płyt żwirkiem: 217,09 m2
i) Ścieki z elementów betonowych gr 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej: 27 mb
Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Rejon Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Tysiąclecia 38

Miejscowość: Krosno

Kod pocztowy: 38-400

ID województwa: 8

Województwo / kraj: podkarpackie

Data udzielenie zamówienia: 12/05/2015

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 195850,83

Cena wybranej oferty: 205936,14

Cena minimalna: 205936,14

Cena maksymalna: 218813,83

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 451000000

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452360000 (Wyrównywanie terenu)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
452331402 (Roboty drogowe)

Podobne przetargi

113780 / 2011-05-13 - Administracja samorządowa

Gmina Czarna - Czarna (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych masą mineralno-bitumiczną na terenie Gminy Czarna

152864 / 2009-05-18 - Administracja samorządowa

Gmina Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont nawierzchni ulicy Pigonia oraz drogi bocznej od ul. Pigonia w Krośnie

77663 / 2013-05-15 - Administracja samorządowa

Gmina Korczyna - Korczyna (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Przebudowa drogi gminnej Kombornia -Budy Wolskie Nr 1 14834R w miejscowości Kombornia i Wola Komborska zniszczonej przez powódź w 2010 roku

45790 / 2011-03-16 - Administracja samorządowa

Gmina Jedlicze - Jedlicze (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont dróg gminnych o nawierzchniach żwirowych na terenie Gminy Jedlicze

214335 / 2010-08-09 - Administracja samorządowa

Burmistrz Gminy w Błażowej - Błażowa (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Odbudowa dróg gminnych: -ul. Spółdzielczej w Błażowej w km od 0+000 do 0+600, -Kąkolówka Nowiny w km od 0+500 do 0+800, -Futoma koło Rząsy w km od 0+000 do 0+250, -Piątkowa nad szkołą w km od 0+000 do 0+350, -Nowy Borek Dział w km od 0+200 do 0+450, -Białka Podlas w km od 0+160 do 0+500

87257 / 2014-04-22 - Administracja samorządowa

Gmina Łańcut - Łańcut (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT

2198 / 2011-01-07 - Administracja samorządowa

Gmina Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 991 od granic miasta do ul. Betleja w Krośnie

30819 / 2015-03-05 - Administracja samorządowa

Gmina Fredropol - Fredropol (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Przebudowa drogi gminnej nr 116133R w miejscowości Huwniki, Kalwaria Pacławska w km 0+000-2+360 i przebudowa ciągu dróg gminnych dz. nr ew. 233, 225 w km 0+000-0+340 oraz dz. nr ew. 165/2 w km 0+000-0+054 w Aksmanicach

202646 / 2010-07-09 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
wykonanie remontów i przebudowy dróg powiatowych powiatu przemyskiego - zadania nr 1 - 16

252998 / 2012-07-16 - Administracja samorządowa

Gmina Strzyżów - Strzyżów (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont drogi gminnej Nr 112267R - ul. Kombatantów w Strzyżowie w km 0+000 - 0+340

130617 / 2009-08-10 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy w Fredropolu - Fredropol (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Przebudowa nawierzchni II odcinków dróg gminnych w Darowicach o łacznej długości 0,77km.

170772 / 2014-05-21 - Administracja samorządowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 24+690 - 25+675 w m. Rymanów Zdrój. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w w km 24+690 -25+675 w m. Rymanów Zdrój. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 24+700 - 25+660 str. prawa oraz w km 24+700 - 25+435 str. lewa w m. Rymanów Zdrój

57524 / 2010-03-03 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Czermin - Czermin (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont dróg wewnętrznych na terenie Osiedla Domów Jednorodzinnych w miejscowości Czermin

333728 / 2014-10-08 - Administracja samorządowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Zabezpieczenie korpusu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 14+080 - 14+140 strona prawa w m. Reczpol

146167 / 2013-07-17 - Administracja samorządowa

Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Odbudowa drogi powiatowej ul. Ocickiej nr drogi 1111 w miejscowości Tarnobrzeg w km 0+866 - 3+033

359074 / 2013-09-05 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Remont chodników w ciągu dróg powiatowych nr: 1004R Zaklików - Borów w miejscowości Zaklików, 1030R Grębów - Stany w miejscowości Stany